Revista Art-emis
Ce rege? Care prinţ? România este Republică! PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Duminică, 04 Noiembrie 2012 19:02

Maria Diana PopescuFostul rege ?i-a adus �nt?rituri. �n naivitatea sa, tot mai crede c? poate l?sa ?ara mo?tenire unor progenituri venetice. Doi jurnali?ti nedu?i la biseric? au c?utat p�n? au g?sit un titlu de ocar?: �Principele Nicolae, al treilea �n ordinea succesiunii la tron, sose?te �n ?ara noastr?". Care principe ?i care tron? Rom�nia este Republic?! S? mo?teneasc?, ce? Medalia Pobeda a bunicului, primit? de la t?tucul popoarelor, Josef Vissarionovici Stalin, ca recompens? a tr?d?rii? Dup? 1989 au venit precum corbii s?-?i �nfig? ghearele �n ??ri?oara noastr?, tot mai greu �ncercat?. Parc-am tr?i �ntr-un film cu Bonnie ?i Clyde.

Cum a ajuns nepotul �n ?ar?, din Nicholas Michael Medforth-Mills, a fost �botezat" urgent, Nicolae. El este fiul Elenei, cea de-a dou? fiica a fostului rege ?i al lui Robin Medforth-Mills, ?i mai are o sor?, Elisabeta Karina Medforth-Mills, de 23 ani, ?i probabil �?i dore?te ?i ea un palat pe plaiurile noastre. Am avut de toate �n fruntea ??rii, de ce crede oare fostul rege c? Rom�nia are avea nevoie de un buc?tar ne?tiutor de limb? rom�neasc?? Scuza?i, un chelner cu m�na �ntins? dup? ciubuc, care a f?cut cursurile ?colii de buc?tari, a fost figurant la film?ri ?i angajat al lan?ului de magazine Tesco, mare pasionat de sport, de ma?ini de teren, pasiune mo?tenit? de la tataia, pasionat de c?l?torii �n ??ri exotice. Acas? la ele cu progeniturile unor venetici, care se mai cred regi ?i prin?i!, ?i-au venit s? tr?iasc? �n Rom�nia ca asista?i sociali. Cum �ndr?zne?te un tr?d?tor de ?ar? s?-?i aduc? ?atra �n ograda chinuitului poporului rom�n? S? ne dea iute castelul �napoi, c? nu-i al lui! Rom�nii l-au construit din sudoarea lor. S? fac? bine �familia regal?" s? �napoieze ??rii ce nu-i apar?ine, s? recupereze teritoriile pe care le-am pierdut �gra?ie" tr?d?rii. Nu vrem monarhie sub nicio form?! Care Rege?

Auzi?i, poveste! Cic?, s�nge albastru, c�nd s�ngele muritorilor e ro?u, nu albastru. A?a l-au colorat ei, lene?ii, ?i au ?inut multe popoare �n sclavie pentru huzurul ?i bun?starea lor. C�nd m? uit �n istoria lumii ?i v?d ce au f?cut pe acest pam�nt, m? apuc? groaza ?i m? cuprinde sila. Niciun om s?n?tos la minte nu se va mai �nchina regalit??ii. Ce clas? nobil? a avut Rom�nia? O ga?ca de t�lhari care au ?inut poporul rom�n �n iob?gie. ?i ne mai mir?m c? nici ast?zi rom�nul nu ?tie cum s? �?i ridice fruntea �mpotriva noilor ciocoi. Pentru a ajunge la ciolan, nobilii s-au b?tut ?i s-au tr?dat unii pe al?ii pe la por?ile imperiilor. C�t despre Regalitatea, la muzeu cu ea! Pe rafturile din spate! Niciodat? nu se vorbe?te despre genocidul de care se fac vinovate �majest??ile" aciuate pe meleagurile rom�ne?ti. Omul de r�nd a �n?eles bine cum este cu traiul pe acest p?m�nt ?i nu mai este dispus s? fie sclav. Cum erau oamenii pam�ntului pe timpul regilor? �n opinci ?i c�rpi?i. Nu aveau nici sare pentru turta din vatr?. ?i cum ar?tau b?ie?ii de?tep?i din jurul a?a-zisului rege, care aveau dreptul s? comit? orice abuz! Cam la acestea a fost de leac monarhia. Globalizarea asta nenorocit? a dat peste cap normalitatea �n care tr?iau oamenii Europei. La noi vin mereu tot felul de ?arlatani diploma?i ?i ne v�nd gunoaiele, iar c�nd nu le mai place la noi, �?i iau t?lp??i?a ?i pleac? �n alte p?r?i unde g?sesc al?i naivi s? le cumpere.

Nicholas, mergi b?iete, de unde ai venit! Ia-l ?i pe tataia! Ia tot neamul cu tine! Vezi s? nu uite meadalia Pobeda, primit? de la Stalin, pentru ca ne-a dat degeaba ru?ilor, ca s?-?i p?streze el coroana. Auzi?i obr?znicie din partea auto-numitului �principe": �dac? ?ara, rom�nii m? vor chema, sper s? �nv?? c�t mai cur�nd rom�na"! Ca s? nu mai vorbim de aiureala numit? �Norme Fundamentale" prin care bunicul �i acord? nepotului Nicholas, �n dispre? fa?? de Constitu?ie, �Coroana Rom�niei" ?i �pozi?ia de ?ef al Familiei Regale". Care �Coroana a Rom�niei"? Care �Familie Regal?"? Unde s-au mai pomenit �principi" ?i �principese" �ntr-o Republic?? Chiar ?i �n monarhia constitu?ional?, Casa Regal? se subordoneaz? Constitu?iei. Despotismul Caselor Regale a fost de mult? vreme abolit �n Europa! Esen?a monarhiei este aceea?i: goana dup? privilegii ?i onoruri nemeritate ?i strivirea omului simplu �n biruri ?i d?ri de tot felul. Nu mai dorim infestarea ??rii cu c?pu?e feudale, baroni, con?i(grofi) ?i alte asemenea specimene. ??tia ne-ar �ntoarce nu cu 40 de ani �n urm?, ci cu secole. Monarhia nu �nseamn? doar regele, ci toat? camarila de sorginte feudal?, boieri, st?p�ni ai p?m�nturilor care toac? banii prin str?in?tate ?i au arenda?i f?r? scrupule. Ei bine, to?i boierii ??tia, con?i, baroni, duci, marchizi, prin?i ?i ce or mai fi, toat? armata asta de tr�ntori lacomi ?i corup?i s�nt nedori?i de popor. Dac? ??tia ar reveni, ar �nsemna s? nu mai avem unde pune piciorul pe p?m�nt, c? e proprietate privat?. Monarhia este desuet?. Nu mai este un subiect de actualitate. Viitorul ??rii depinde de recrearea ?i �nt?rirea clasei mijlocii. Readucerea tr�ntorilor posesori de p?m�nturi, ar fi un alt dezastru na?ional, pe l�ng? cel postdecembrist. Nicholas este v?rul prin?ului Charles (de-aia ?i-a permis al? s? cumpere mo?ii ?i sate �n Ardeal). Nicholas va fi regele rom�nilor c�nd bunicul meu va fi �mp?rat. ?i bunicul meu a trecut �n �mp?r??ia cerului. Ei, c�nd bunicul meu o s? vin? singur �napoi de acolo, �l va g?si pe nepotul lui Mihai pe tron. Da, pe tronul din fundul cur?ii, �Wo der Kaiser zu Fu� gehet!" (unde �mp?ratul merge pe jos). Toat? bazaconia asta cu Nicholas aduce, ca dou? pic?turi de ap?, cu leap?a cinefil? �n care un american se treze?te c? ar fi mo?tenitorul tronului Angliei. Nici �n film n-a rezistat, a?a c? musiu Nicholas, f? st�nga-mprejur ?i �napoi! C�t? dreptate avea Pamfil ?eicaru c�nd zicea despre fostul rege: �Un nevoia? al min?ii..."

Cine mai m?soar? m?re?ia regalit??ii �n imperii, domenii ?i armate este un primitiv! Cine crede c? aia e �civiliza?ie" e s?rac cu duhul. C�te milioane de euro a produs tataia lui Nicholas pentru Rom�nia? ?i c�te milioane de euro a primit de la poporul rom�n, ba?ca renta negociat? de Groza ?i sistat? de pre?edintele Nicolae Ceau?escu? Dac? tot ?i-a serbat aniversarea de Ziua Armatei Rom�ne s?-i spunem ex-ului: Mai-e-state, la loc comanda! La televiziunea noastr? na?ional?, pl?tit? de banii poporului, sus?inut? cu taxa radio TV, ilegal? ?i confiscatorie, ar fi cazul sa avem �Ora Poporului", nu �Ora regelui".

De mult? vreme �ntr-un con de umbr?, casele regale din �ntreaga lume construiesc tot felul de scandalului �n jurul lor, menite s? le aduc? �n aten?ia lumii.

footer