Revista Art-emis
Hierofaniile Mihaelei Cristescu PDF Imprimare Email
Loredana Tudor Tomescu, Sidney, Australia   
Duminică, 22 Aprilie 2012 13:00
Hierofaniile Mihaelei Cristescu - coperta
O incursiune
„pe tarâmul fericirii, de la cap?tul lumii"

Ce se întampl? când dou? lumi se ciocnesc, când încerci s? echilibrezi teama de necunoscut cu speran?a într-un „mâine" mai pastelat ?i mai plin, când r?d?cina smuls? las?, totu?i, suficient? seva pentru noi l?stari ?i muguri într-un loc cu o clim? ciudat?, f?r? „White Christmas"? Au loc revela?ii, ochiul se deschide spre în?untru, al t?u ?i al oric?rui lucru sau fapt ce te-nconjoar?... ?i „nimicul" cap?ta sens, valoare, greutate... Profanul întâlne?te sacrul ?i se-ncheie armisti?ii, team? ?i speran??, însfâr?it, iau loc la masa tratativelor. ?i, în prima faza, se na?te un volum mic, mic, de dou?sprezece povestiri scurte, „Dou?sprezece hierofanii - Între Australia ?i România" care, de data asta, poate numai de data asta, sunt semnate de Mihaela Cristescu. La alt? masa a tratativelor, teama ?i speran?a altcuiva nasc o nou? carte, sau un nou tablou, sau o nou? sculptur?, sau doar o lacrim? ?i-un zâmbet... De data asta vorbim de armisti?iile Mihaelei Cristescu, de „împ?c?rile" ei cu sine îns?si ?i de emo?ia care str?bate toate gândurile-rândurile travaliului ei de adaptare în aceasta parte de lume, la antipozi, un „tarâm al fericirii, de la cap?tul lumii".

O colec?ie de dou?sprezece texte scurte, impregnate de emo?ionante nuan?e filosofice, acest volum semnat de Mihaela Cristescu ne reaminte?te c? suntem în permanent? c?utare, de multe ori nici nu ?tim a ce, pân? când sufletul sau retina ne sunt „izbite" de în?elesul a ceea ce g?sim - sacrul deghizat atât de bine, de obi?nuit, de „zilnic", în profan; lectura c?r?ii ei ne întoarce, de asemenea, c?tre valoarea intrinsec? a ceea ce suntem, a ceea ce ni se întampl?, a ceea ce ni se ia ?i a ceea ce ni se d?ruie?te. „Sensul" (meaning) ca vector de direc?ie. Aceasta culegere este cea de a doua carte a Mihaelei Cristescu (Editura Sf. Ierarh Nicolae, 2012), urmând Hierofaniile Mihaelei Cristescu- coperta 2volumului de poezie, „Noduri", cu care a debutat editorial. „Hierofaniile" Mihaelei Cristescu au ilustra?ia semnata de Lumini?a ?erb?nescu, artist de origine româna din Canada - mixaj de desene în creion, pictur? ?i foto-document, fotografii foarte vechi, de familie - expresia concret?, palpabil? a faptului c? nu încet?m nici s? exist?m, nici s? fim ceea ce deja suntem doar pentru c? schimb?m locul sau las?m epocile s? treaca peste „hierofaniile" fiec?ruia dintre noi...

Despre volumul Mihaelei Cristescu, pe coperta a IV-a a c?r?ii, Sue Crawford, Editor New Writers' Group Inc. (Sydney) afirm?: „... Fiecare «hierofanie» are povestea ei aparte ?i personajul ei , «confruntarea» ei de idei; cu toate astea, colec?ia în sine se constituie într-o oper? de personal? ?i p?trunz?toare luminiscen?? care merit? o traducere de prim? clasa în limba englez?".

Not?: Volumul a fost lansat la sediul Consulatului General al României din Sydney, în prezenta echipei consulare ?i a mai multor reprezentan?i ai comunit??ii române din Sydney. De asemena, la eveniment au participat ?i câ?iva dintre colegii Mihaelei Cristescu de la grupul literar New Writers, cu Sue Crawford luând cuvântul la lansare, dup? o deschidere a f?cut? de George Roca ?i un speech al domnului Floricel Mocanu, Consulului General al României la Sydney. footer