Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 10 Octombrie 2010 10:17

Dialoguri privilegiateUn gen mai pu?in întâlnit în peisajul literaturii contemporane, da, am scris literatur?, pentru c?, de?i se refer? la domeniul jurnalistic, apari?ia unor interviuri preten?ios, cu înalt rafinament elaborate, ?i prezentate cu o elegan?? mai pu?in obi?nuit?, au ca instrument de operare abordarea literar-artistic? ?i sociologic? a dialogurilor. Prestigioasa editur? Conphys, a scos de curând, de sub tipar, sub consacrata semn?tur? a Mariei Diana Popescu, al treilea volum din seria intitulat? sugestiv, DIALOGURI PRIVILEGIATE, o dezbatere de opinii estetico-literare, scriitur? ce poate fi definit? contact între culturi, preocup?ri ?i oameni. Acest al treilea volum din seria men?ionat?, ap?rut în urma celor nou? c?r?i de poeme, ale autoarei, este firesc, evolutiv ?i se deta?eaz? de restul seriei, oferind cititorilor prilejul de a intra într-o lume nonconven?ional?, lumea de dincolo de „etaloane” ?i orânduieli de?arte. Descoperitoare de noi universuri ?i atragerea acestora spre universul propriu, creatoare de inedit, Maria Diana Popescu este un autentic „compozitor”, adept al onestit??ii, caracterizat prin polivalen??, prin harul jurnalistului „maximus”, capabil s? valorifice augural parteneriatul interactiv cu intervievatul, printr-o abordare dens?, plin? de originalitate ce vizeaz? o arie larg?, de la teme consacrate, la subiecte de mare delicate?? jurnalistic?.

Cititorul va remarca, cu u?urin??, o nativ? h?r?zit? cu ?tiin?a culturii lexicale, educate ?i pline de rafinament; cu ajutorul lor, Maria Diana Popescu realizeaz? veritabile bijuterii ale alchimiei interoga?iei, cu bogate reverbera?ii, ce confer? interviului un aer de cert? originalitate. Elementul realist ?i exactitatea „matematic?” a întreb?rilor se îmbin? în mod armonios cu elementul liric, prin apelul, la modul figurativ, al reprezent?rii în sensul st?pânirii ?i valorificarii, cu maxim? eficien?? a informa?iilor. Practicând un stil propriu, caracterizat printr-un control subtil, inteligent ?i o surprinz?toare mobilitate jurnalistic?, M.D.P. reu?e?te, prin revela?ii cu care panorameaz?, direc?ioneaz? ?i recompune dialogul, în func?ie de atitudinea partenerului, în sensul de a ob?ine un maxim de sugestivitate ?i un aer viabil s? capteze aten?ia partenerului de dialog, motiva?ia r?mânând, în mod cert, în memoria afectiv? a cititorului. Formele condensate de intervievare, aparent antagonice, ca gândire, dar poten?ate de tehnica psihologiei proprii, se îmbin? armonios cu atmosfera dialogului, emanând, în egal? m?sur?, diversitate ?i unitate. Coeren?a percep?iei se manifest? prin excelentul echilibru întrebare-r?spuns, l?sând libertatea intervievatului s? brodeze pe „osatura” de ea creat?. Tendin?a parcimonioas?, uneori auster?, alteori, cu o indicibil? not? de diafan, direc?ioneaz? formularea întreb?rilor spre o maxim? expresivitate.

Seria volumelor „DIALOGURI PRIVILEGIATE” constituie o oaz? de confort spiritual cu parfum revolut, apar?inînd valorilor autentice ?i creatorului de fumos. Omul de litere, jurnalista Maria Diana Popescu este dotat? cu remarcabile ?i de nepre?uit calit??i: har, d?ruire altruist?, profesionalism ?i nivel spiritual de înalt? ?inut?, distinc?ie ?i rafinament. Toate cele men?ionate permit situarea sa printre valorile atutentice ale scriitorimii ?i jurnalisticii române?ti, ?i nu gre?esc afirmând, printre valorile interna?ionale ale genului.

footer