Revista Art-emis
Addenda la bile?elul lui Churchill PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 09 Mai 2018 18:21

Churcill 90Din când în când, pres? mondial? deplânge - sau doar constat? - c? nu prea mai exist? mari lideri carismatici la nivel de state, conglomerate sau tendin?e geopolitice influen?e. Unde sunt în zilele noastre conduc?torii de anvergur? unor Kennedy ?i Nixon, de Gaulle ?i Mitterrand, Adenauer ?i Willi Brandt, Golda Meir ?i Moshe Dayan, Nehru ?i Nasser sau al?ii asemenea lor, în lumea de azi, unde exerci?iul puterii supreme pare a coroda parc? tot mai rapid prestigiul ?i autoritatea monumentelor în via???

La începutul anului trecut, s?pt?mânalul francez „L'Express" constat?, sub titlul „Marea pan? a Occidentului", c?, în timp ce pre?edintele Obama se preg?te?te s? plece de la Cas? Alb?, nu uit? s?-i pun? capcane urma?ului Trump, iar „în Europa, liderii cad c? mu?tele, se v?d obliga?i s? renun?e la ambitiiile lor sau întâmpina mari greut??i". Mai stabili par liderii de mâna for?e din state cu sisteme dirijiste precum Rusia ?i Turcia, mai constat? „L'Express", care nu certifica, îns?, o asemenea re?et? pentru Occident.

Dar nostalgia pentru lideri carismatici ai lumii democra?iei poate inunda f?r? opreli?ti arta. R?sf??atul de ultima ora al cinematografiei hollywoodiene este acum ?ir Winston Churchill, protagonistul peliculei „Darkest Hour" (iar în versiunea româneasc? „Ziua decisiv?"). Din îndelungat? ?i controversat? carier? politic?, de arme, literar? ?i de artist plastic, a legendarului personaj, filmul se fixeaz? pe momentul desemn?rii sale c? premier, la începutul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, când, într-un moment deosebit de critic pentru ?ar? s?, Churchil le-a spus r?spicat concet??enilor s?i c? nu le poate oferi decât „sânge, greut??i, sudoare ?i lacrimi". Uneori, sinceritatea e bun? ?i te face celebru în istorie. Alteori îns?... Dar s? nu anticip?m.

Churchill iese erou din r?zboi, devine unul dintre „cei trei mari" ai lumii imediat postbelice, chiar dac? la primele alegeri britanice de dup? r?zboi va fi înfrânt. Rezumându-i biografia, cotidianul „Le Monde" îi enumer? drept calit??i „viziunea politic?, tenacitatea ?i geniul oratoric" ?i îi sintetizeaz? cumva palmaresul vie?ii active: „peste 50 de ani în serviciul guvern?rii, 50 de c?r?i scrise, un Premiu Nobel pentru literatur?, distins în patru r?zboaie, 5.000 de tablouri pictate ?i 16 expozi?ii la Royal Academy din Londra".

?i totu?i, din enumerare lipse?te ceva esen?ial : presta?ia sa ca unul dintre „cei trei mari", negocierile ?i deciziile sale asupra alc?tuirii lumii de dup? r?zboi. La 16 aprilie 1941, Churchill îi scria lui Molotov: „V? urez tuturor succes [...] în negocierile cu privire la România, în cadrul c?rora consider?m c? ave?i cel mai greu cuvânt de spus". ?i: „Nu am sim?it niciodat? c? rela?iile noastre cu România sau Bulgaria cereau sacrificii speciale din partea noastr?". Faimosul ?erve?el sau bile?el cu propunerea de împ?r?eal? a România între Vestul ?i Estul de atunci al Europei ?i lumii, de 10:90 prime?te noi confirm?ri, de net?g?duit, prin asemenea noi dezv?luiri documentare. Cinicele sus?ineri ale proasp?tului resuscitat erou al scenei mondiale sunt incluse în documentatul ?i analiticul volum al istoricului ?i politologului Ioan C. Popa, intitulat „Fa?? nev?zut? a agresorului. Pactul Ribbentrop-Molotov ?i urm?rile lui pentru România". O carte pe care o vom prezen?a mai pe larg.

footer