Revista Art-emis
Edificiul Titulescu PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 11 Iunie 2017 16:59

George Potra - Titulescu neuitarea geniului„L-am rugat pe Nicolae Titulescu s? m? accepte ca fiu spiritual, c?ci eu mi l-am dorit ?i crezut ca p?rinte spiritual" - scria istoricul ?i politologul dr. George G. Potra, în ultimul material „elaborat înainte de a p?r?si, mult prea devreme, aceast? lume, care i-a produs multe satisfac?ii ?i împliniri, dar ?i mult? am?r?ciune ?i nedrept?ti", cum se adauga, cu discre?ie ?i emo?ie într-o not? de subsol. ?i iat? cum, prin legea firii, edificiul m?re? ?i expresiv ridicat de dr. George G. Potra lui Nicolae Titulescu se a?az? în forma sa ultim?. Nu îns? înainte de a i se adaug? o ultima parte, voluminoas? exegez? cuprins? în dou? volume ce însumeaz? aproape 1.500 de pagini, îngrijit? de Ana Potra, cea care i-a fost c?rturarului disp?rut, so?ie ?i colaboratoare de-a lungul întregii vie?i. Cartea se cheam? „Nicolae Tituleascu. Neuitarea geniului"[1], lucrare postum? în care sunt adunate contribu?ii felurite ale regretatului autor consacrate vie?ii ?i activit??ii lui Titulescu, unele inedite sau oricum neincluse anterior în volum. Astfel i-a sfâr?it o activitate ampl? ?i întins? în timp peste jum?tate de veac despre un ilustru reprezentant al României interbelice, c?reia George G. Potra i-a fost ?i proiectant, ?i architect, ?i constructor, ?i fin artizan pân? la împlinirea detaliului subtil.

Se încheie astfel o oper? despre o oper?. Ar mai fi ceva de scris, de l?murit? Fire?te, întotdeauna. Citind, în aceast? carte, evocarea ultimilor ani, cei mai dramatici, ai vie?ii lui Titulescu, în tulbur?toarea reconstituire pe care o face George G. Potra, am fost încercat de am?r?ciunea c? inegalabilul specialist în Titulescu nu i-a scris ?i o biografie, de felul celei pe care G. C?linescu i-a f?cut-o lui Eminescu. Oricum, volumul de circa 700 de pagini ?i peste 600 de m?rturii „Pro ?i contra Titulescu", acoper?, în felul sau, acest fronton al edificiului ridicat acestei personalit??i, care ni se dezv?luie i într-o viziune rembrandtian?, de lumini ?i umbre care o nuan?eaz? mai sugestiv ?i mai r?scolitor. Care este, totu?i, adev?ratul Titulescu, atât de evocat sau de ocolit cu premeditare, atât de elogiat sau de ponegrit ?i r?st?lm?cit? „În universul intern al fiec?rui român ,- scrie George G. Potra - Nicolae Titulescu va g?si locul pe care i-l acord? nevoia noastr? de model, încrederea noastr? c? am fost ?i putem fi în continuare ceva în lume". Edificiul Titulescu datorat profesorului Potra este încheiat, dar me?terul sau îi prevede un orizont deschis, c?ci scrie c? „au r?mas necercetate zone importante (arhivele cancelariilor diplomatice din principalele ??ri europene ?i nu doar, alte mari arhive ?i bibilioteci din Europa ?i de peste Ocean), care, mai presus de orice îndoial?, cuprind documente care intereseaz? politic? extern? ?i diploma?ia româneasc?". Lucrarea la edificiul Titulescu are, asadar, viitor activ.

---------------------------------------------------------
[1] George G. Potra, Neiutarea geniului, Br?ila, Editura Istros a Muzeului Br?ilei „Carol I", vol. I, 674 p.; vol. II 696 p., 2016.

footer