Revista Art-emis
Not? de lectur? PDF Imprimare Email
Acad. Dinu C. Giurescu   
Duminică, 21 August 2016 17:23

Dinu C. Giurescu-Factorul internLa peste un sfert de veac de la evenimentele din 1989, avem o ?ar? care se surp? pe încetul, o ?ar? dezbinat?, un popor în cea mai mare parte s?r?cit, disperat, amor?it ?i lipsit de orice speran??, c?ruia i s-a luat ?i mândria identit??ii na?ionale.
Cum a fost cu putin?? a?a ceva? Grea întrebare!...
Putem constata, privind în jur, cum România ?i-a distrus în cea mai mare parte economia, ?i-a înstr?inat p?mânturile ?i resursele, î?i nimice?te f?r? mil? tezaurul cultural ?i istoric.
Ce se va alege de noi? ?coala româneasc? trece printr-o nesfâr?it? criz?, tot ce ?ine de istoria, cultura ?i civiliza?ia na?ional? este trecut pe linie de garaj. Scoatem genera?ii în ?ir f?r? sentimentul de patrie. S?-?i iube?ti ?ara a devenit o infrac?iune!

Volumul Factorul intern. România în spirala conspira?iilor, datorat generalului de brigad? (r) Aurel I. Rogojan, ap?rut la Editura Compania, seria ClarObscur, coordonat? de Petru Romo?an, aduce o sum? de date, cât ?i evalu?ri, dintr-o perspectiv? aparte, aceea a ofi?erului de informa?ii, specialist în analiza fenomenelor politice, economice ?i sociale.
Autorul ne ofer? posibile r?spunsuri la cele ce se petrec în România de azi.
Cartea este necesar? în h??i?ul evolu?iilor contradictorii. Un ghid de mare trebuin?? care ne poate oferi r?spunsuri la numeroasele nedumeriri ale unui public mai larg (nu doar speciali?tilor) care în?elege din ce în ce mai pu?in de ce se petrec astfel de „fenomene" cu ?ara noastr?.

Materialele alc?tuitoare ale volumului, extrem de dens, sunt grupate în nou? capitole (fiecare cu un num?r de subcapitole) dup? cum urmeaz?: Politica sinonim? cu „frauda", R?zboiul politicii cu serviciile secrete, România insurec?iilor electorale, Sus cortina, domnilor „...escu"!, Justi?ie în ?ara suspec?ilor, Fapte ?i acte recente în dosarul chestiunii maghiare, Nesfâr?itele r?zboaie geopolitice, R?zboaie vechi cu varia?iuni noi..., Adev?rul generalului Vlad în lupta cu falsul. Pe m?sur? ce parcurgi paginile c?r?ii, încep s? ?i se clarifice lucruri ce p?reau de necrezut ?i de neimaginat în urm? cu ni?te ani. Autorul mânuie?te cu abilitate condeiul, f?când o analiz? nemiloas?, aproape de vivisec?ie, a celor petrecute de-a lungul timpului din urm?.

Ultimul capitol ne pune în fa?a m?rturiei generalului Iulian Vlad. Personalitate discret? care a jucat un rol important în istoria contemporan? a României, Iulian Vlad clarific? o parte a evenimentelor din decembrie '89, înv?luite în p?ienjeni?ul varilor interpret?ri, l?murind în felul acesta care este realitanou? capitole ale volumului atac? de fapt problemele esen?iale ale ??rii, ale societ??ii noastre.

footer