Revista Art-emis
Galina Martea - pedagog ?i filosof, economist ?i scriitor prin arta educa?iei PDF Imprimare Email
  
Duminică, 24 Ianuarie 2016 21:02

Galina Martea-Sistemul-de-invatamantAvem īn fa?a noastr? un manuscris care poate fi considerat cu certitudine o capodoper? ?tiin?ific? ?i filosofic? pentru fiin?a uman? ?i societate, pentru sistemul de īnv???mānt ?i, īn special, pentru dasc?lii (cadrele didactice) care dicteaz? ?i mānuiesc metodele educa?iei ?i instruirii īn procesele de formare a omului. Aceast? lucrare de natur? social? ?i educa?ional?, fiind ca un adev?rat īndrum?tor ?i pov??uitor al vie?ii umane īn evolu?ie, merit? de a fi īntrebuin?at ca cel mai eficient suport analitic īn organizarea ?i administrarea proceselor instructiv-educative din ?ar? ?i, nu īn ultima instan??, īn procesele care formeaz? interac?iunea dintre pedagog-elev-?coal?-societate. Prin aceast? interac?iune, autoarea vine īn fa?a cititorului cu o multitudine de con?inuturi, formule ?i no?iuni care sunt ni?te r?spunsuri complexe ce dezv?luie explicit īn?elesul tuturor problemelor cu care se confrunt? sistemul de īnv???mānt na?ional ?i un ori?icare sistem de īnv???mānt. Lucrarea īn cauz?, de o importan?? remarcabil? pentru īntreaga ?ar? ?i īntregul sistem de īnv???mānt na?ional, se prezint? īn paralel ?i cu o denumire special?, care abordeaz? la direct ?i indirect rolul personalit??ii ?i identit??ii omului din societate, ?i rolul societ??ii ?i a sistemului de īnv???mānt īn dezvoltarea individual? a omului. Prin no?iunea de identitate a omului autoarea ne face s? cunoa?tem ?i elementele principale care definesc identitatea societ??ii ?i identitatea sistemului de educa?ie cu toate componentele sale, concomitent reflectānd ?i imaginea identitar? ale acestora prin elementul de identitate na?ional?. Totodat?, identitatea sistemului de īnv???mānt īn societate este prezentat? ca un animator care īnsufle?e?te ?i īnzestreaz? cu cele mai frumoase calit??i imaginea identit??ii na?ionale a fiec?rei ??ri. A?adar, de data aceasta ipostazele Galinei Martea - de pedagog, filosof, economist, doctor īn ?tiin?e econo¬mice, scriitoare - sunt iar??i completate, īn nenum?rate rānduri, cu cea de cercet?toare, elocvent? īn acest sens, fiind aceast? monografie cu titlul „Sistemul de īnv???mānt - promotor al identit??ii na?ionale", lucrare de o valoare aparte īn crea?ia autoarei. Prin aceast? monografie, ce se īnscrie īn actualitate, Galina Martea ne prezint? din plin no?iuni cu caracter filosofic, care ne mobilizeaz? s? medit?m asupra faptului care este esen?a existentei umane īn sistemul valorilor ?i rolul omului īn societate, ?i, nu īn ultima in¬stan??, rolul sistemului de īnv???mānt īn via?a omului ?i a societ??ii. Cu aceste argumente, autoarea este foarte convins? c? pentru a fi parte component? a sistemului de valori omul trebuie īn primul rānd s? fie motivat īn permanen?? de procesele instruirii ?i educa?iei. Īn acest caz, autoarea sus?ine ideea c? „...Numai prin procesul īnv???rii omul este capabil s? ating? acele experien?e ?i valori, care s?-i aduc? bog??ia spiritual? ?i intelectual? pe tot parcursul vie?ii" (subcapitol 1.1).

O alt? expresie pre?ioas? este c? „Īnv???tura, fiind sistemul de īndru¬m?ri teoretice ?i practice īn diverse domenii de activita¬te, totodat? este ?i sistemul prin care se dobānde?te dez¬voltarea intelectual? ?i se īmbog??e?te cultura spiritual?, astfel creānd sistemul de valori ?i de cultur? multilateral? a omului..." (subcapitol 1.1). De o valoare aparte sunt ?i ideile cu privire la rolul educa?iei īn societate: „...edu¬ca?ia este acea func?ie care transmite comunicarea adec¬vat? īn formarea corect? a sistemelor ?i subsistemelor din societate necesare omului, ?i comunicarea adecvat? īn formarea corela?iei calitative de convie?uire dintre societate ?i individ" (subcapitol 1.1). Cu acelea?i idei de esen?? este v?zut ?i rolul profesorului, ca identitate a ?colii. Aici dānsa subliniaz?: „Rolul profesorului este de a educa, de a cultiva ?i a transmite la elevi esen?a valori¬lor, exprimate de personalitatea ?i importan?a factoru¬lui uman īn societate" (subcapitol 1.2), continuānd cu „...profesorul cu unitatea de īnv???mānt trebuie s? promoveze mottoul cu referire la identitatea educa?iei ?colare, parte esen?ial? a sistemului de valori. Identita¬tea educa?iei ?colare este realitatea prin care se identific? procesul de instruire, climatul institu?iei, cultura educa¬?ional? ?i totodat? este ac?iunea ?i rolul ?colii de a aju¬ta individul s?-?i dezvolte propria identitate. ?coala, ca identitate a societ??ii, exprim? misiunea prin care se dez¬volt? fiin?a uman?, prin care se dezvolt? personalitatea ?i identitatea omului" (subcapitol 1.2). Nu pot trece cu vederea nici gāndurile prin care autoarea ne explic? mi¬nu?ios ?i despre rolul pedagogiei: „Pedagogia - ?tiin?? ?i domeniu de instruire a fiin?ei umane - este ?i exprim? īn sine con?inutul determinismului social cu fenomenele educa?ionale, concepute ca proces de formare a individu¬lui atāt pentru propria persoan? cāt ?i pentru propria so¬cietate" (subcapitol 1.2). Acestea fiind urmate ?i de o alt? defini?ie important? la capitolul respectiv: „Pedagogia, ?tiin?? īn formarea ?i instruirea omului, este activitatea prin care se reproduc valorile umane cu caracter social ?i este domeniul prin care sunt valorificate procesele de comportare ?i comunicare dintre individ ?i societate" (subcapitol 1.1). Cu aceea?i capacitate Galina Martea din nou ne m?rturise?te „...performan?a omului īn con¬textul evolutiv al intelectului uman vine cultivat? anu¬me prin intermediul institu?iei de īnv???mānt, recunos¬cut? ca cel mai eficient, sigur ?i nobil centru cultural al oric?rei societ??i..." (subcapitol 1.2). Pe cānd sistemul de instruire īl īnzestreaz? īn modul respectiv: „Sistemul de īnv???mānt este acea for??, care determin? importan¬?a omului īn societate ?i rolul societ??ii īn via?a omului" (subcapitol 1.2). Dna Galina Martea intervine cu unele preciz?ri, ba chiar ne orienteaz? ?i ne avertizeaz? cu se¬riozitate, cum trebuie s? proced?m īntru a īntemeia un sistem educa?ional adev?rat. Īn acest sens deschide une¬le paranteze: „Pentru a contribui substan?ial la formarea unei societ??i ?i a unei personalit??i autentice educa?ia urmeaz? s? contribuie īn modul cel mai creator ?i efec¬tiv prin to?i factorii ?i toate elementele din care se com¬pune sistemul educa?ional.

La constituirea unui sistem educa?ional autentic este necesar? comunicarea corelat? cu politica educa?ional?, cu conceptul acesteia care reflect? just ?i corect realitatea, cu factorii de mediu īn cadrul c?rora individul ī?i reflect? ac?iunea prin modul de gāndire ?i con?tiin??, cu politica statului intersectat? prin arta ?i ?tiin?a pedagogiei, cu prezen?a real? a cadrelor manageriale ?i didactice īn via?a omului care sunt nucleul dezvolt?rii sociale ?i prin care se transmite ?tiin?a pedagogiei, cu omul-copilul-elevul ?i p?rin?ii acestora care sunt parte component? īn existen?a tuturor proceselor efectuate, cu unitatea de īnv???mānt care este īnv???tur?, cultur?, intelect, evolu?ie. Prin corela?ia respectiv? educa?ia ī?i poate g?si locul corespunz?tor īntr-un mediu social, manifestāndu-se ca valoare prin toate formele de existen??" (subcapitol 1.1). Cu acela?i gānd bun ?i de valoare Domnia Sa ne spune īn continuare: „Formarea personalit??ii prin educa?ie ?i instruire cu identitatea corespunz?toare este ac?iunea esen?iala a unei societ??i, bazat? pe echitate, respect ?i transparen??. Iar ac?iunea prioritar? a unui sistem de īnv???mānt, parte component? a societ??ii, este de a forma omul īn limita valorilor axate pe intelect, personalitate, identitate" (subcapitol 1.2). Autoarea, cu o viziune larg? asupra aspectelor educa?ionale ?i instructive, percepe ?i īn?elege cu mult? sensibilitate ?i pruden?? importan?a educa?iei sub toate formele de administrare ?i organizare din care se compune sistemul educa?ional. Pentru ea atāt educa?ia formal? cāt ?i cea nonformal? constituie valoarea absolut? prin care se formeaz? ?i se educ? omul. Aceast? pozi?ie o sus?ine con?tiincios prin urm?toarea afirma?ie: „...educa?ia formal? este acea form? de educa?ie ?i instruire care creeaz? īn totalitate personalitatea omului īn raport cu personalitatea societ??ii, iar educa?ia nonformal? īl face pe om s?-?i īmbog??easc? (completeze) ?i mai mult cultura ?i intelectul format prin educa?ia formal?, astfel valorificāndu-?i identitatea complet? de om īn societate" (subcapitol 1.1.). ?i tot a?a avem o alt? relatare: „...c? o cultur? autentic? poate fi ob?inut? doar prin intermediul sistemului de īnv???mānt, centrat doar pe identitatea real? a societ??ii ?i a omului, recunoscut ca valoare suprem? a na?iunii" (subcapitol 1.2.).

Prin expresivitatea ?i calitatea cuvāntului, Galina Martea ne produce ?i ne reproduce o īntreag? varietate de argumente centrate pe rela?ia dintre „om-?coal?-so¬cietate-stat", considerāndu-le esen?iale atāt pentru dez¬voltarea omului cāt ?i pentru dezvoltarea unui sistem real de instruire ?i educa?ie. Astfel, Domnia Sa, cu ace¬ea?i semnifica?ie, consider? c? ?i statul, organ executiv al unei societ??i, trebuie s? fie interesat īn mod direct de dezvoltarea sistemului de īnv???mānt, care este promo¬torul identit??ii na?ionale. Autoarea, o realist? consec¬vent?, la aceast? tem? subliniaz?: „...cu cāt o ?ar? este mai bogat? cu atāt mai mult pune īn eviden?? importan¬?a ?i valoarea autentic? a capitalului uman ?i a sistemului de īnv???mānt īn societate. Īns?, cu cāt o ?ar? este mai s?rac? cu atāt mai mult este m?rginit? identitatea ?i per¬sonalitatea omului ?i a sistemului respectiv de instruire din societate" (subcapitol 1.2.). F?r? rezerve, cu acela?i gānd sus?ine ideea īn continuare: „Latura de a m?rgini ?i a izola elevul īntr-un mediu social este func?ia care īn acela?i timp limiteaz? ?i sistemul de īnv???mānt īn¬tr-o societate, plasāndu-l īn rolul de a fi incapabil de a se dezvolta ?i evolua īn pas cu schimb?rile ?i necesit?¬?ile curente ale vie?ii contemporane" (subcapitol 1.2.). Autoarea ne sugereaz? cu mult? dorin?? atāt acceptarea schimb?rilor de rigoare īn rela?ia ?i atitudinea statului fa?? de sistemul de īnv???mānt, īn rela?ia profesorului cu elevul, cāt ?i īn atitudinea societ??ii fa?? de unitatea de īnv???mānt īn urm?torul alineat, spunāndu-ne cu fermitate c? „Aspectele birocratice trebuiesc eliminate integral din fenomenul mentalit??ii ?i al ac?iunilor rea¬lizate, care nu mai sunt nici o valoare pentru nimeni la ziua de azi, ci din contra sunt elemente ale trecutului ?i nu a prezentului din lumea modern?" (subcapitol 2.2).

Om al culturii ?i intelectualit??ii, Galina Martea vorbe?te ?i descrie cu demnitate ?i claritate despre fe¬nomenele ?i leg?tura reciproc? dintre om ?i societate, dintre dezvoltare ?i evolu?ie, marcāndu-le ca prioritare īn dezvoltarea uman? ?i social?. Aceste lucruri ea le vede prin prisma procesului evolutiv al existen?ei uma¬ne, avānd la baz? intelectul uman, fapt pe care īl descrie īn felul urm?tor: „...omul prin fenomenul mentalit??ii ?i al gāndirii se identific? ca un proces de produc?ie atāt pozitiv cāt ?i negativ, fiind influen?at direct de mediul social care-l supravegheaz?. Mediul social al individului este elementul principal care condi?ioneaz? nivelul de dezvoltare al īntregii societ??i" (subcapitol 1.3). Ulterior, autoarea consider? c? pentru a condi?iona nivelul de dezvoltare al unei societ??i omul trebuie s? fie motivat ?i influen?at pozitiv de to?i factorii care-l īnconjoar?. Concludent īn acest sens este urm?torul argument: „...succesul educa?iei atāt al individului cāt ?i al unit??ii de īnv???mānt devine o realitate atunci, cānd persona¬litatea acestora este motivat? de rolul ?i importan?a lor īn societate" (subcapitol 1.3). Prin argumentul motiva?iei, doamna Galina Martea intr? īn subiect cu un ?ir de no?iuni filosofice care sunt interpretate dup? cum ur¬meaz?: „Mobilitatea succesului fiind īn leg?tur? direct? cu factorii dinamici ai motiva?iei reprezint? īn sine modalitatea de a ac?iona īn scopul ob?inerii unui anu¬mit obiectiv. Obiectivul, la rāndul lui, fiind un fenomen al idealismului independent de con?tiin?a uman?, prin dezvoltare d? na?tere unui con?inut real determinat de forma material? ?i spiritual? a ac?iunilor umane" (sub¬capitol 1.3); „...motiva?ia este acea form? a existen?ei care stimuleaz? capacitatea omului de a se dezvolta pe sine īnsu?i ca personalitate ?i de a dezvolta comunitatea ce-i apar?ine" (subcapitol 1.3.); „Motiva?ia, la rāndul ei, este acea substan?? care promoveaz? ?i condi?ioneaz? comportamentul individului pentru a favoriza o ac?iu¬ne programat?" (subcapitol 1.3).

Prin complexitatea acestor no?iuni, concepte ?i idei filosofice prezente īn aceast? monografie de valoare ī?i g?se?te teren ?i termenul de „valoare", ca expresie ?i con?inut prioritar al existen?ei umane. Prin con?inutul valorii autoarea sincronizeaz? omul, societatea acestuia, sistemul de īnv???mānt, via?a ?i existen?a uman?. Īn ma¬teria respectiv? ea sus?ine urm?toarele gānduri: „Con?inutul valorii este elementul prin care omul īncearc? s? se defineasc? ca personalitate ?i ac?iune īn diverse situa¬?ii ?i īmprejur?ri" (subcapitol 3.2); „...fiin?a uman? este valoarea prin care o societate ī?i manifest? con?inutul s?u..." (subcapitol 3.2); „Omul, cu gāndirea ?i inteli¬gen?a sa, este capabil s? creeze ?i s? dezvolte cu propriul intelect acele procese ?i fenomene, care completeaz? īn permanen?? totalitatea valorilor ?i identitatea acestora" (subcapitol 3.2.); „Omul, fiind o investi?ie real? pen¬tru societate, este acel component care este valorificat prin valoarea maxim? a puterii de afirmare" (subcapitol 1.3); „Prin valorile culturale ?i spirituale omul devine ca un fondator al frumosului ?i al valorilor estetice prin care īncearc? s? defineasc? cu adev?rat esen?a ?i exis¬ten?a vie?ii umane, ?i esen?a fiin?ei umane prin sistemul de valori. Pe cānd, prin valorile materiale fiin?a uman? īncearc? s? dea sens vie?ii prin satisfacerea necesit??ilor vitale ?i pentru a-?i crea bun?starea ?i confortul de a tr?i īn condi?ii care s?-i asigure o existen?? civilizat?, pl?cut? ?i comod?. Iar prin valorile morale sunt determinate fenomenele ce vizeaz? lumea interioar? a omului, care reflect? ac?iunile prin comportamentul ?i etica acestuia īn societate..." (subcapitol 3.2).

Īn termeni filosofici este dezv?luit ?i con?inutul de „identitate" ?i „personalitate" prin care se prezint? ima¬ginea ?colii, a cadrului didactic ?i a managerului ?colar īn societate. Toate acestea sunt exprimate prin urm?toa¬rele: „...unitatea de īnv???mānt ?i cadrul didactic trebu¬ie s? fie valoarea ?i rolul prioritar īn dezvoltarea omului ?i a societ??ii, iar no?iunea de personalitate ?i identita¬te (identitate na?ional?) s? fie segmentul ?i principiul de baz? al instruirii ?i al educa?iei" (subcapitol 2.1); „...pentru a asigura o formare complet? a personalit??ii copilului-elevului īnv???torul trebuie īn primul rānd s? se identifice prin el īnsu?i ca personalitate ?i identitate a unit??ii de īnv???mānt ?i, īn acela?i rānd, ca individu-alitate autentic? īn via?a social? ?i cultural? a societ??ii" (subcapitol 2.1); „Comunicarea institu?ional?, īn func¬?ie de necesit??i ?i exigen?e, formeaz? acel sistem al va¬lorilor educa?ionale prin care managerul ?colar devine un stimulator de energie pozitiv? care dezvolt? ?i creeaz? tabloul perfect al unui management educa?ional. Eventual, prin logica ac?iunilor, managerul orienteaz? elevii, cadrele didactice ?i alt personal educativ ?i tehnic c?tre acele activit??i de valoare care unesc rolul distins al procesului de īnv???mānt, f?cāndu-l mai calitativ ?i competitiv" (subcapitol 3.3.); „Rela?ia autentic? dintre managerul ?colar, cadru didactic ?i elev sincronizeaz? multitudinea de ac?iuni cu efecte pozitive, care devine o condi?ie indispensabil? pentru a influen?a administrarea ?i instruirea unei personalit??i adev?rate..." (subca¬pitol 3.3). Prin afirma?iile filosofice ale Galinei Martea, se con¬tureaz? cuvāntul ?i ideea conceptului de creare a fru¬mosului prin bunuri ?i valori spirituale, intelectuale ?i culturale pentru fiin?a uman? ?i societatea acesteia, toate g?sindu-?i imaginea prin lucr?rile literar-artisti¬ce ?i ?tiin?ifice. Domnia Sa, mereu preocupat? de pro¬blemele sociale ?i educa?ionale, prin propria crea?ie īncearc? s? deschid? calea acelor schimb?ri evolutive, care s? produc? cu adev?rat bun?stare īn via?a omului ?i īn dezvoltarea prosper? a sistemelor ?i subsistemelor din societate. Cu aceast? dorin?? autoarea scrie ?i me¬diteaz? īn cel mai inteligent mod, astfel redānd ideea printr-o form? filosofic? ?i ?tiin?ific?. Ea vede lucrurile printr-o form? destul de original? ?i interesant?, care, cred, produc efectul necesar asupra ?tiin?ei pedagogice. Prin aceste forme autoarea ne indic? ?i alte cuget?ri ?i gānduri, precum: „...Scopul uman, dac? poate fi definit a?a, nu este altceva decāt obiectivul c?tre care tinde mereu omul ?i anume de a-?i realiza existen?a civilizat? īntr-un mediu social civilizat" (subcapitol 1.1); „Formarea individului prin educa?ia corect? este acea form? ?i construc?ie a valorilor sociale prin care traverseaz? principiul real al existen?ei umane, fondat prin no?iunea de con?tiin??, īn special de con?tiin?? na?ional? cu rela?ia autentic? dintre om, ?coal? ?i societate. Ca re-zultat, prin rela?ia autentic? dintre om, ?coal?, societate se reg?se?te ?i con?inutul cultural, intelectual ?i material al unei societ??i care concomitent formeaz? ?i complexitatea fenomenelor de valoare" (subcapitol 2.3); „Prin gradul de dezvoltare ?i civiliza?ie al unui popor se ma¬nifest? nemijlocit ?i calitatea func?ion?rii sistemului de īnv???mānt, iar instruirea omului prin respectivul sistem reflect? la direct con?inutul prin care se manifest? con?tiin?a ?i identitatea na?ional?" (subcapitol 2.3). Toate dezv?luirile autoarei sunt exprimate prin aceast? lucrare original?, scris? īn spiritul exigen?elor timpului, care, sper?m, vor avea efectele scontate asupra cititoru¬lui interesat de domeniu, inclusiv apreciind ?i larghe?ea cuget?rilor Galinei Martea īntru valorificarea poten?ia¬lului nostru uman.

Galina Martea, autoare a mai multor lucr?ri literare ?i ?tiin?ifice, este omul de crea?ie care ?tie cum s? ar¬monizeze arta scrisului prin propriul intelect ?i cultu¬r?, prin propria personalitate ?i identitate. Acest gānd īl sus?ine ?i academicianul-poetul-scriitorul-publicistul Nicolae Dabija, care afirm?: „Condeiul inteligent al Galinei Martea oscileaz? īntre eseu ?i vers, īntre articol de analiz? ?i poem de dimensiune... Memoria conlu¬creaz? cu imagina?ia... Ea vorbe?te simplu, ca un profesor ie?it īn fa?a clasei, care dore?te s? se fac? īn?eles de auditoriu... Mesajul ei e unul ce impresioneaz? prin sinceritatea rostirii, ea īi convinge pe al?ii prin convin¬gerea proprie, dar ?i prin vigoarea limbajului... Poeta (scriitoarea) are un timbru distinct, care o face s? fie ea īns??i īn ceea ce scrie: eseu, poem, articol de atitudine, analiz?..." (Prefa?a la cartea de poezii/aforisme „Durere Tricolor?", autor Galina Martea)". Un sentiment de aleas? pre?uire va exprima ?i cercet?toarea, poeta Lidia Grosu īn urm?torul mesaj adresat autoarei: „Felicit?ri pentru publicarea acestui manuscris de valoare (inclusiv ?i a volumului de poezii/aforisme „Durere Tricolor?"), lucr?ri care sunt o deschidere aparte spre Omul de crea?ie Galina Martea, dar ?i spre pedagogul, filosoful, „filologul īn economie sau economist īn filologie, filosofie, pedagogie", parafrazāndu-l pe Vasile Coroban, īntre aceste diverse ipostaze fiind cu actele īn regul? ?i exegetul Galina Martea - Doamn? a cuvāntului autentic īn crea?ia literar? ?i cea ?tiin?ific? īn care mereu d?i¬nuie?te Omul Filosof ?i c?ruia īi reu?e?te de minune s? struneasc? fraza ...".

Not?: Recenzie-prefa?a la monografia ?tiin?ifico-filosofic? - Galina Martea, „Sistemul de īnv???mānt, promotor al identit??ii na?ionale", Academia de ?tiin?e a Moldovei, Institutul de ?tiin?e ale Educa?iei, Chi?in?u, Editura Pontos, 2015, 204p.

footer