Revista Art-emis
O carte nici rusofil?, nici rusofob? despre Rusia PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 06 Decembrie 2015 19:09

Nicolae Rotaru-Spasiba RossiaÎntâmpl?ri cumplite din ?ar? ?i de-afar? ne îndreapt? c?tre ideea, de obicei insesizabil? de cei mul?i dintre noi, dar premeditat? pentru unii, c? ne îndrept?m spre o lume a spaimei de zi cu zi. Se înmul?esc ?i teoreticienii care peroreaz? despre "cultura fricii". Scurta ?i precara euforie general? de la r?scrucea secolelor ?i mileniilor s-a spulberat într-o clipit? la 11 septembrie 2001, iar dup? ce s-a proclamat pripit ?i inabil mai întâi o cruciad? iar apoi un r?zboi mondial împotriva terorismului islamic, s-a v?zut c? nici r?zboiul rece nu s-a prea terminat. A?adar, nici în secolul 21 nu s-au împ?cat lupul ?i mielul, iar dac? inamici e musai s? existe, r?ii sunt acum islami?tii ?i ru?ii. Dar nu islami?tii fundamentali?ti, radicali, extremi?ti, ci credincio?ii musulmani, to?i musulmanii. ?i nu cercurile neoimperiale, hegemoniste de la Moscova, ci ru?ii, to?i ru?ii. Monstruoasa viziune care vireaz? totul spre negru neteze?te calea spre o vreme a conflictelor ?i nenorocirilor în lan?. Inamicul, dac? nu exist?, trebuie inventat pentru a fi exorcizat, iar cine nu o face, nu e corect politic.

Prolificul autor Nicolae Rotaru, cu o bibliografie ce num?r? - deocamdat? - peste 100 de c?r?i ?i se mai face, n-ar prea fi a?adar corect politic, pentru c? însu?i titlul c?r?ii sale despre unul dintre „inamicii" men?iona?i se cheam?, provocator, „Spasiba, Rossia!". De ce-i mul?ume?te Rusiei? Pentru c? a vizitat-o, împreun? cu so?ia, ca turi?ti obi?nui?i, adic? „apolitici ?i echidistan?i, cu simpatii culturale ?i nostalgii spirituale, care n-am întâlnit pe nic?ieri vreun fenomen de respingere, de antipatie, de revan??, de rele tratamente din partea celor cu care am venit în contact, mai ales dup? ce gazdele noastre constatau c? suntem români". Jurnalul de c?l?torie în Rusia, ce se întinde pe fix 400 de pagini, e o nara?iune alert?, deconectant?, dezinhibat? ?i mai ales lipsit? de prejudec??i. În plus, e doldora de amintiri personale, de informa?ie ?i umor. Nicolae Rotaru scrie despre Rusia ?i ru?i ni?te ni?te lucruri despre care la noi nu s-a mai adus vorba zeci de ani sau deloc, ceea ce e cel pu?in ciudat, c?ci aceast? imens? ?i influent? ?ar? se afl? în imediata noastr? apropiere ?i cu care, mai ales prin problema Basarabiei, apartenen?a noastr? la N.A.T.O. ?i scutul de la Deveselu, avem rela?ii cât se poate de „speciale". Pe care cineva, într-un dialog din carte, le vede cam a?a: „Spasiba, Rossia Avem un fix care s-a n?scut dup? r?zboi, ori, mai ?tii, a venit cu tancurile celor dou? divizii cu recicla?i ?i repatria?i de la Moscova: tot ce ne vine din R?s?rit ne pute, ne am?r??te gura, ne strepeze?te dintii, ne schimonose?te fa?a ori, dimpotriv?, e ca zah?rul sau dulcea?? date în exces unui diabetic, adic? face r?u".

Cu dezinvoltura profesionistului încercat, dar ?i cu o lejeritate sitilistic? ?i o verv? interminabil?, autorul „Spasiba, Rossia" se scoate magistral dintr-un subiect în care altul ?i-ar fi prins nu doar urechile ci tot capul. Iat?, bun?oar?, ce defini?ie esen?ial?, de dic?ionar, da el Uniunii Sovietice de ieri ?i Rusiei de azi: „Spasiba, Rossia P?i fosta patrie a sovietelor e primul stat comunist din lume, patria lui Lenin ?i Stalin, patria secerii ?i a ciocanului, a stelei ?i a steagului ro?u; ?ara Marelui R?zboi pentru Ap?rarea Patriei; Spasiba, Rossia ! « eliberatoarea » României, primitoarea spre p?strare sine die a Tezaurului României; ?ara Marii Revolu?ii Socialiste din Octombrie; fratele nostru cel mare de la R?s?rit; ?ara interna?ionalismului proletar ?i a KGB-ului; patria colhozurilor ?i sovhozurilor; ?ara primului om în Cosmos, ?ara lui Hru?ciov, Brejnev ?i Gorbaciov. Dar când spun Rusia ce spun mai întâi? Urma?a de fapt ?i de drept a URSS; ?ara cea mai întins? de pe mapamond; rezultatul perestroik?i, glasnostiului ?i uskoreniei gorbacioviste; ?ara contrastelor lui El?ân; ?ara d?râm?rii Cortinei de Fier ?i a înlocuirii acesteia cu una de o?el; ?ar? liber? de comunism ?i racordata la mafia; eliberatoarea popoarelor ?i statelor din lag?rul socialist; patria lui Putin ?i Medvedev; patria vodcii ?i a matrio?cilor; ?ara polului frigului ?i a miliardarilor; ?ara demonstratiilor de for?? ?i ar?t?rii mu?chilor militari; ?ara... armei cu gaz ?i petrol; ?ara omului cu cel mai mult timp petrecut în spa?iu; ?ara amestecului în treburile interne ale vecinilor".
Este autorul acesteri c?r?i un rusofob sau un rusofil? Nici una, nici alta ?i e bine a?a: e o carte pe un subiect dificil, u?or inflamabil, scris? sincer ?i cu bun? credin??.

footer