Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Luni, 21 Martie 2011 21:34
H Muresian - Anatomia arterelor coronarieneHoria Mure?ian - „Anatomia clinic? a arterelor coronare – studiu anatomic pe o sut? de inimi umane" Editura Enciclopedic?, Bucure?ti, 2009
Traducere din limba englez? - Dr. Claudiu Popescu

Un superb tratat în 191 de pagini despre arterele coronare la om, scris de un clinician anatomist, cuprinzând tot ceea ce un clinician (din domeniul chirurgical sau medical) sau un anatomist ar dori s? cunoasc? în leg?tur? cu vasele coronare. Începe printr-un capitol documentat asupra folosirii terminologiei. Este îmbucur?tor pentru un anatomist s? constate încurajarea de c?tre un clinician a terminologiei anatomice, nu a celei clinice uzuale, în special pentru artera interventricular? anterioar? în loc de artera descendent? anterioar? dreapt?. Pe parcursul textului sunt explicate clar numeroasele variante ale vaselor coronare. Localizarea vaselor indic? aria perfuzat?, justificând astfel folosirea terminologiei anatomice. Denumirea variatelor ramuri vasculare principale este argumentat? logic, în special pentru ramus intermedius, un vas care poate s? confere arterei coronare drepte mai degrab? aspectul trifurcat decât cel bifurcat. În general, fiecare varia?ie este ilustrat? de o fotografie a unei excelente disec?ii.

Examinând originea acestor vase, autorul exemplific? prin diagrame numeroasele varia?ii care apar când vasele coronare mari nu se afl? în pozi?ia lor normal?. Pentru cei care nu sunt embriologi, capitolul al doilea, „Idei principale de embriologie", este exact ce anun?? titlul. Se explic? precis c?, în vreme ce cordul se dezvolt? ?i începe s? func?ioneze ca structur? bilaminar? (endocard ?i miocard), vasele coronare se dezvolt? ca structuri separate la exteriorul cordului „gol" în formare, îmbr?cându-l pentru a da na?tere la epicard, alc?tuind astfel structura trilaminar? definitiv? a peretelui cardiac.

Autorul a reunit datele din literatur? despre vasele coronare, apar?inând mai multor domenii implicate în cercetarea codului: fiziologie, anatomie, embriologie ?i numeroasele discipline clinice, specializate în tratarea bolilor cardiace. Prin aceasta, cartea reprezint? un exemplu eminent de manual modern de Anatomie Clinic?, ilustrat la un standard înalt. Con?inutul este util în sala de disec?ii pentru a explica unele din varia?iile constatate, fapt de nepre?uit pentru anatomo-patologi. Este de asemenea util pentru clinicienii ?i pentru chirurgii în formare, pe m?sur? ce î?i alc?tuiesc propria imagine tridimensional? a inimii, fructificând astfel informa?iile acumulate în facultate ?i în?elegând mai bine anatomia clinic? a inimii, v?zut? prin intermediul angiografiei ?i ecografiei. Pentru clinician, se g?sesc de-a lungul textului semne de nota bene. Interpretarea anumitor angiograme, în care nu apare modelul normal de ramificare, ridic? urm?toarea întrebare util?: „Este o imagine patologic? sau e vorba de o variant? anatomic? pe care nu am mai întâlnit-o?". De?i anatomistul nu va avea nevoie de o mare parte din text, va fi o pl?cere s? priveasc? ?i s? examineze ilustra?iile înainte s? intre în laboratorul practic de vase coronare.

David J. Heylings*
Clinical Senior Lecturer in Anatomy
School of Medicine, Health Policy and Practice
University of East Anglia, Norwich, United Kingdom

*Correspondence to: David J. Heylings, Clinical Senior Lecturer in Anatomy, School of Medicine, Health Policy and Practice, University of East Anglia, Norwich, NR4 7TJ, United Kingdom. e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . footer