Revista Art-emis
Despre Iubirea de ?ar? PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. H.C. Ionel Bostan   
Duminică, 28 Decembrie 2014 12:21

Verginia Vedinas-Identitate nationalaCartea Verginiei Vedina?, „Identitate Na?ional? ?i Iubirea de ?ar?”, ap?rut? recent la Editura Universul Juridic (Bucure?ti), propov?duie?te ceea ce reprezint? chintesen?a democra?iei: respectul fa?? de om al tuturor celor care, ca persoane juridice sau organe publice, presteaz? servicii publice prin care îi satisfac nevoile pe de o parte, ?i al omului fa?? de acestea, pe de alt? parte. Ne spune chiar cu aceste cuvinte autoarea - dublu doctor, în drept ?i filosofie, al Universit??ii din Bucure?ti, care sus?ine c? lucrarea la care ne referim aici, îmbin? trei componente ale propriei personalit??i. „În primul rând, componenta juridic?, în al doilea rând componenta etico-filozific?, reprezentând o simbioz? între drept ?i deontologie, ?i nu în ultimul rând aceast? component? literar? în care am crezut toat? via?a, pe care am cultivat-o pentru c? sunt con?tient? c? un anumit mesaj altfel ajunge dac? îi dai o hain? de cuvinte care emo?ioneaz?, de cuvinte care au un con?inut afectiv”. 

Structurat pe dou? mari capitole: „Despre dragoste de ?ar?, con?tiin?? ?i responsabilitate” ?i „Destinul func?iei publice în România”, demersul abordeaz? comportamente, reguli, institu?ii juridico-etice, pe care autoarea le consider? determinante într-o democra?ie. Din text str?bate inten?ia Verginiei Vedina? de a semnala st?rile de „r?u social”, „r?u juridic” ?i „r?u moral”, menite s? otr?veasc? existen?a, atât a indivizilor, privi?i „ut singuli”, cât ?i a comunit??ii/ neamului, în egal? m?sur?.

Despre cea care semneaz? cartea de fa?? s? spunem c? este profesor universitar, conduc?tor doctorat la Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Drept, ?i în acela?i timp, Consilier de Conturi, ?eful Departamentului Juridic din cadrul Cur?ii de Conturi a României.

A scris 30 de lucr?ri de specialitate, cursuri, monografii, 44 de articole ?i 36 de comunic?ri ?tiin?ifice. Este membru fondator ?i pre?edinte al Institutului de ?tiin?e Administrative „Paul Negulescu” ?i secretar general de redac?ie al Revistei de Drept Public a Institutului de ?tiin?e Administrative „Paul Negulescu”. În anul 2007, i-a fost decernat premiul Uniunii Juri?tilor pentru lucrarea „Deontologia vie?ii publice”, iar în 2008 i s-a acordat diploma de excelen?? pentru colaborarea la lucrarea „Constitu?ia României, comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck, Bucure?ti, 2008. De asemenea, a fost votat? personalitatea anului 2014 de c?tre Eurolink House of Europe, primind pentru aceasta premiul de excelen??. 

 

footer