Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ec. dr. Radu Golban   
Duminică, 26 Octombrie 2014 19:18

Zimmer Dieter intelligentzPentru un ziarist german, c?ru?? european? cu pro?ti s-a r?sturnat în Balcani. Anul trecut, a ap?rut la editura reputat? german? Rowohlt cartea „Ist Intelligenz erblich? - Eine Klarstellung” (Este inteligen?? ereditar?? - o clarificare). Autorul c?r?ii, Dieter E. Zimmer, s-a n?scut în 1934 ?i a studiat publicistic?, ?tiin?e politice ?i istorie. Din 1959 pân? în 1999 a fost redactor la s?pt?mânalul „Die Zeit”, apoi jurnalist ?tiin?ific în domeniile psihologie, medicin? ?i biologie.

Aceast? carte explic? cititorului c? inteligen?? este o caracteristic? a unui grup sau a unei popula?ii ?i c? educa?ia favorabil? a individului trebuie s? ?in? cont de biologism - deci de un determinism genetic - pentru a-i asigura cea mai bun? dezvoltare. Analizele autorului sunt un mix pseudo-?tiin?ific, acoperind o gama foarte larg? de surse de inspira?ie, de la studiile P.I.S.A. (randamentul ?colar reflectat interna?ional), pân? la specula?ii darwiniste cu inflexiuni de trist? amintire. Copiii din ??rile musulmane Bosnia, Liban, Maroc, Pakistan ?i Turcia, care au participat la studiul P.I.S.A., stau, dup? cum ne relateaz? autorul, cu cinci puncte mai prost decât copiii din ??ri ne-musulmane din centrul Europei. Rezultatele slabe, subliniaz? autorul, ale copiilor musulmani din Germania, conform studiului P.I.S.A., nu se explic? prin statutul lor de imigran?i, deoarece se confrunt? ?i acas? cu acelea?i sl?biciuni la matematic?. Aceast? sl?biciune este r?spândit? în întreag? zona mediteranean?, precizeaz? Zimmer, ?i este mai degrab? un „defileu al I.Q.-ului”, care împiedic? deopotriv? musulmanii ?i ne-musulmanii. Autorul precizeaz? c? cel mai jos punct al acestui defileu este situat în Albania, Bulgaria, Grecia, România ?i Serbia.

Autorul c?r?ii continun? discursul cu aer de superioritate la adresa altor popoare, explicându-ne c? doar prin educa?ie nu poate fi suprimat factorul genetic. Tocmai de aceea - apreciaz? exponentul acestei noi teorii a superiorit??ii, Dieter Zimmer - a e?uat în S.U.A. o politic? educa?ional? care a plecat de la o idee politic? a egalit??ii, pentru c? ignor? cu des?vâr?ire biologismul. Jurnalistul Zimmer sus?ine c? gena inteligen?ei este recesiv? în copil?rie ?i devine dominant? la maturitate. De aceea, ajun?i la vârst? matur?, cei din valea pro?tilor pierd ?i efectele educa?iei, continu? el aser?iunile. Concretizarea ?tiin?ific? a c?ru?ei cu prostii din Balcani nu este singular?; ?i behaviorismul american, c? ?i curent socio-pedagogic de a înl?tura prin educa?ie inegalitatea în societate, îl consider? feuilletonistul cu distinc?ii „naiv” ?i „absurd”. Politic? educa?ional? a zonelor sau ??rilor cu o popula?ie cu IQ sc?zut ar fi pus bazele unei adev?rate „industrii a promov?rii” ?i educ?rii copiilor, afirm? Zimmer, f?r? succes, deoarece au ignorat biologismul. De o subtilitate inegalabil? este regretul autorului pentru compromiterea biologismului de c?tre nazi?ti. F?r? acest abuz al biologismului, crede teoreticianul elitist german, societatea nu ar refuz? curentul biologic în educa?ie ?i politic?.

În mod surprinz?tor, în pres? german? a ap?rut un lan? întreg de laude la adresa acestei infatu?ri publicistice. Frankfurter Allgemeine Zeitung o consider? „o carte edificatoare care merit? citit?”, Die Zeit îl elogiaz? pe autor numindu-l „incoruptibil” ?i opera s? neo-arian? „o carte ne-ideologic? l?muritoare”, iar alt ziar de limba german?, Basler Zeitung, o recomand? drept „o carte ?tiin?ific? acaparant?”. Popularitatea acestei c?r?i în Germania este pe m?sur? a?tept?rilor la un autor distins cu cele mai cunoscute premii publicistice germane. Renumitul sociolog ?i genealog Volkmar Weiss le mul?ume?te lui Eduard Zimmer ?i editurii pentru curajul lor. El precizeaz? c? a public? media de inteligen?? a anumitor na?iuni sau a germanilor ?i non-germanilor este în conformitate cu constitu?ia german?. Zimmer nu în?elege de ce ar putea fi criticat pentru clarific?rile sale, deoarece nici nem?ii nu se sup?r? c? locuitorii Hong Kong-ului sunt mai inteligen?i decât ei. Bizar este c? niciun organ de pres? semnificativ din Germania nu a luat o atitudine critic?. Astfel de explica?ii de natur? s? îngr?deasc? selectiv ?ansele de dezvoltare în viitor în Europa, printr-un dictat pe m?sur? „inteligen?ei sc?zute”, aduce aminte de vremuri zbuciumate ale trecutului relativ recent al Europei. Generos cu europenii mai pu?in înzestra?i, Dieter Zimmer, g?se?te cuvinte de consolare: inteligen?? nu este o tr?s?tur? individual?, ci o caracteristic? a unui grup. Drept care ?i indivizii în cauza se pot sim?i comfortabil printr-o solidaritate european? „a pro?tilor”, n?scut? din imagina?ia debordant? a lui Dieter Zimmer.

footer