Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Vineri, 24 Decembrie 2010 21:16
Ilie GorjanA p?trunde în universul familiei Spori? e o încercare dificil?, indiferent din partea cui ar veni ea, ?i, totodat?, un act temerar la care nu se poate încumeta oricine, ci doar cel îndrept??it s-o fac? prin har literar, dragoste de semenii s?i, spirit ra?ional în aprecierea valorilor umane, ?i prin a fi un bun „colec?ionar" de prieteni ?i oameni adev?ra?i. Cel c?ruia nu i-a venit deloc greu s?-?i asume o astfel de misiune dificil? ?i s? p?trund? în complexitatea familiei Spori?, efectuînd un demers literar de suflet cu privire la Gheorghe Spori?, unul dintre cei opt fra?i ai acestei prestigioase familii, nu este altcineva decât inimosul arhitect de caractere, Eugen Petrescu, pre?edintele Cultului eroilor, filiala Vâlcea.

În cartea „Personalit??i vâlcene. Publicistul Gheorghe Spori? la 65 de ani", ap?rut? la editura proprie a autorului, Eugen Petrescu reu?e?te s? ne prezinte o frumoas? poveste de via??, o adev?rat? istorie de suflet a unui slujitor împ?timit al turismului vâlcean, na?ional ?i universal, un portret impecabil al unei personalit??i de o cert? valoare uman?, literar? ?i ?tiin?ific?. Autorul aduce în prim plan m?rturiile emo?ionante ale unor importan?i oameni de cultur? din spa?iul mirific vâlcean, m?rturii care, la unison, recunosc, eviden?iaz? ?i realizeaz? portretul psihologic, de caracter ?i temperamental al omului deosebit Gheorghe Spori?. Este o încântare s? desprinzi din economia c?r?ii aprecieri de genul : „Gheorghe reu?e?te s?-?i croiasc? un drum deosebit în împ?r??ia artelor" (Costea Marinoiu), „...lovi?teanul, montaniardul ?i omul de cultur? Gheorghe Spori? este o persoan? de caracter, un om practic, de ac?iune, un om pe care te po?i baza oricând" (Marian P?tra?cu), „Gheorghe Spori?, mo?neanul lovi?tean c?ut?tor de noi sensuri ?i tr?iri inconfundabile în sanctuarul vâlcean, r?mâne la cei 65 de ani , osta? pre?uit de Dumnezeu ?i de semeni, pe meterezele cet??ii eternului Râmnic de pe plaiurile Vâlcii" (pr. Ion Marinescu), „Turismul vâlcean, ardelenesc, românesc, cel mai de aproape sau de mai departe, ar fi mai s?rac dac? Gheorghe Spori? nu ar fi prezent prin cuvânt ?i imagine, mereu, printre ac?iunile specifice lui" (Petre Cichirdan), „...personalitatea acestui modest, dar talentat contemporan, deschiz?tor de drumuri într-un domeniu al artei ?i culturii vâlcene, atât la propriu cât ?i la figurat" (Dumitru Bondoc).

Îns? cea mai atractiv? prezentare o realizeaz?, nimeni altcineva, decât fratele lui mai mic, eminentul ?i distinsul om de cultur? dr. Mihai Spori?. Stilul apropiat de arhaism ?i folosirea redundant? a viitorului anterior dau un farmec aparte „epistolei" scrise de Mihai Spori?, epistol? care, pe orice om cu un cât de mic sim? artistic, nu se poate s? nu-l r?scoleasc?, s? nu-i aduc? aminte de propria-i devenire social?, de propriile-i tr?iri din copil?rie ?i pân? în perioada majoratului.
Imaginea lui Gheorghe Spori? v?zut? prin ochii ?i mintea fratelui s?u este una realist?, ra?ional?, o expresie a obiectivit??ii de care d? dovad? Mihai Spori? în aprecierea oamenilor, inclusiv a membrilor familiei sale. „Fire neostoit?, poetic?, se l?sa u?or încântat ?i dus de valul imagina?iei sale", dezv?luie Mihai Spori? o parte din universul sufletesc al fratelui s?u, ?i continu? în acela?i ton: „Ce c?uta ?i mai caut? fratele meu ?i acum? Himerele, poate iluziile, poate viziunea donquijoteasc? din imagina?ia lui fecund? ?i felul lui mereu anticipativ. R?zvr?tit, neîmp?cat cu lumea real?, se va fi aflat într-o frond? continu?...". „Pentru via?a imaginii frumoase a colindat lumea, a urcat mun?ii, a intrat în fundul p?mântului, a gândit soarele în arcul lui pe bolt?, a c?utat chipul frumos al omului, oglindind inima lui bun?" mai spune Mihai Spori? despre acest drume? în calea vie?ii, care este fratele s?u. ?i încheie m?rturia sa de dragoste fa?? de fratele mai mare precizând c? „a fost, este ?i a?a îl va re?ine timpul nostru, fratele meu de lapte ?i de sânge, ivit cu numele de Gheorghe, pe care familia ?i l-a însu?it cu alintul Gigi, a?a cum îl ?i strig, pe numele lui de frate mai mare, fratele din vecin?tatea mea, model în copil?rie, confident în adolescen??, adversar în idei acum, în dezbaterile furtunoase, dar întotdeauna acceptate ca diversitate ?i modalit??i de a fi ?i diferi?i, adic? fiecare cu convingerile lui".

Eugen Petrescu î?i încheie lucrarea cu imagini din via?a ?i activitatea celui omagiat, imagini care nu fac altceva decât s? întregeasc? starea de gra?ie pe care ?i-o induce întregul text al c?r?ii. Asigur cititorul c? ajungând la ultima fil? a c?r?ii, va sim?i triste?ea desp?r?irii de un om drag, pe care parc? l-ar fi cunoscut dintotdeauna.


DRUME? ÎN CALEA VIE?II
General mr. (r), conf. univ. dr. Ilie Gorjan footer