Revista Art-emis
Dumitru Ichim - Retrospectiv? literar? 2013 PDF Imprimare Email
Constantin Teodorescu, S.U.A.   
Duminică, 01 Decembrie 2013 01:05

Pr. Dumitru Ichim - DiplomaÎn anul de gra?ie în care ne afl?m, au ap?rut câteva c?r?i de versuri scrise de poetul Dumitru Ichim din Kitchener. În cronica la volumul de versuri Psaltirea apocrif? a dreptului Iov (Cluj-Napoca, Editura EIKON, 2012), îmi exprimam cu încredere o presim?ire: „Limbajul liturgic este teologic ?i poetic în acela?i timp în demnitatea spiritual? ?i în tr?irea credin?ei la Dumitru Ichim, care atinge treapta de încununare a vie?ii de crea?ie, dar ?i capacitatea de a elabora, în continuare, la acela?i nivel”. Întradev?r, poetul nu s-a dezmin?it.

Se vorbe?te adesea de a doua tinere?e, poate ?i pentru a îndulci sentimentul trecerii timpului personal spre b?trâne?e. Aici se deschide o alt? perspectiv?. E vorba de tinere?ea crea?iei. Crea?ia nu are vârst? propriu-zis?. De origine divin?, ea cunoa?te faptul devenirii. Valoarea literaturii române?ti din America de Nord a crescut ?i datorit? contribu?iei esen?iale a unei sensibilit??i lirice remarcabile.O parte a poeziei lui Dumitru Ichim se reg?se?te în traduceri. În limba albanez?, antologia „Nelogoditele t?ceri” (Heshetet e pafejuara) a ap?rut la Prishtinë, Editura Rozafa, 2013, în traducerea lui Baki Ymeri, cu o prefa?? de Dumitru Velea. În limba italian?, antologia „Le solitudini della Petra” (Le poesie rumene in lingua italiana) a v?zut lumina tiparului sub îngrijirea lui Danilo Tomasseti ?i în traducerea Mariei Niculescu, la Editura Ginta Latina, 2013.

În limba englez? a ap?rut cartea de versuri „The Ideogram of My Soul” (Ideograma sufletului meu), New York, Editura Gracious Light, 2013. Traduc?toarea Mugura? Maria Petrescu a intuit subtilit??ile poeziei lui Dumitru Ichim, oferind variante remarcabile. In prefa?a semnat? de Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian se surprind aspecte esen?iale din crea?ia poetului din Kitchener.

La Cluj-Napoca, Editura EIKON, 2013, cu prefa?a regretatului mare c?rturar Valeriu Anania, se tip?re?te volumul „Apa mor?ilor”, care cuprinde poemele dramatice „Me?terul Manole” ?i „Melcul”, ciclurile de versuri „Apa mor?ilor”, „F?clie de p?mânt” ?i „Gr?irea pietrelor primare”.

Nu putem uita c? revista Albanezul - Shqiptari, nr. 8, Bucure?ti, 2012, realizeaz? o „edi?ie special?” cu poe?ii Dumitru Ichim ?i Florica Ba?u.

În versiunea albanez? e minunat s? vezi cuvinte care se aud ?i în limba noastr?, provenind dintr-un fond lexical comun: „Në vatrën e çdo bërthame/ Pulson në flakërime të bardha/ Erëtima e Blirit të parë.” (Kohë binjake, p. 41) Departe de a fi împrumuturi determinate de vecin?tatea form?rii celor dou? popoare. Adjectivul „geam?n” prinde unitatea natural? a poetului cu lumea material?. Individualitatea se face prin desp?r?ire cu p?strarea esen?ei. În române?te, versurile citate apar ca o mi?care de simboluri: „Pe vatra fiec?rei semin?e / pulseaz?’n fl?c?ri albe / mireasma „?eiului primar.” (Timp geam?n, p.40)

În momente de singur?tate, fiecare dintre noi î?i poate pune întrebarea: „La solitudini della pietra/ solo il vuoto/ assorbe l’abisso/ Nascente di stella/ ma tu, abete - /gemello dello stesso specchio/ che vuoi fare/ con la mia ombra?” („Le solitudini della pietra”, p.43). Se p?streaz? sonoritatea limbii române „Singur?t??ile pietrei/ numai vidul le/ absoarbe genunea/ n?sc?toare de stea, / dar tu, molidule/ geam?n de-aceea?i oglind?/ ce vrei s? faci/ cu umbra mea? („Singur?t??ile pietrei”, p. 42). Regret c? traducerea în limba suedez?, ap?rut? tot în acest an, nu mi-a fost la îndemân?.

Poezia lui Dumitru Ichin, cerebral? ?i sentimental? în acela?i timp, are ca punct de plecare emo?ia ca mi?care sufleteasc? a sinelui. Imaginarul religios ca func?ie psihic? dobânde?te valoare estetic? prin infiltr?ri criptice de idei, dar ?i prin semne „la vedere”. Doar în cazul marilor poe?i, sensul cuvântului se dezvolt? printr-o continu? ?i extraordinar? experien??. Credin?a ?i crea?ia sunt experien?e fundamentale pentru poetul Dumitru Ichim.[1]

------------------------------------------------

[1] The First Romanian Newspaper from Kitchener-Waterloo-Cambridge and Guelph area. Distributed in Toronto and GTA, Aurora, Newmarket, Mississauga, Oshawa, Niagara, Burlington, Oakville, Hamilton, Richmond Hill, Milton, Brantford, London and Windsor.

footer