Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 30 Octombrie 2013 23:02
Maria Diana Popescu - Da?i-mi ?ara înapoi!Între prefa?a academicianului Gheorghe P?un ?i postfa?a scriitorului ?tefan Dumitrescu recenta apari?ie editorial? „Da?i-mi ?ara înapoi!” (Re?i?a, Editura TIM, 2013, 310p.) a jurnalistei ?i scriitoarei Maria Diana Popescu, extrem de apreciat?, la momentul de fa?? ocupând locul I în topul editoriali?tilor na?ionali?ti din aria identitar româneasc?[1] poate fi descoperit? o eseistic? de avangard?, în consonan?? cu o poetic?-manifest, descins? din haosul debusolant ?i deformator al vremii pe care o tr?im. E vorba de o avangard? intrat? în istorie ?i evocat? prin tonuri reactivate de un discurs de revolt?, unde expresia are luxuria figurilor clasice sau vehemen?a unui steag de lupt? pentru pace, comunicat într-o sintax? familiar? avangardei. Fiecare eseu, o analiz? profund? ?i temeinic?, este un discurs împotriva ipostazelor tragice în care a fost împins? ?ara, un discurs despre întoarcerea la motivele în m?sur? s?-i dea contextului actual valoarea salv?rii de la colaps. Cartea trebuie asimilat? unui fapt de expresie a patriotismului, con?tiin?a civic? obiectivându-se astfel într-o spiritualitate vie. O asemenea cristalizare în cadrul unei opere literare poate fi o provocare pentru prezent ?i viitor, fiind o carte-document, fundamentat? pe date ?i fapte reale, însumând editorialele Mariei Diana Popescu, publicate în revistele de cultur? ?i opinie, Art Emis ?i Agero-Stuttgart. Trecând cu un condei avizat, de la separarea elementelor teoretice de cele practice - prin obiectivizare, la ideologie ?i ?tiin?? - prin filosofie, la aspectele evenimentelor reale ?i veridice contemporane - prin analiz? profund?, autoarea ne aduce în fa?a unui caz extrem de autonomie a textului fa?? de creatorul s?u, în care protestul împotriva clasei politice corupte ac?ioneaz? conform unui principiu unificator, având ca tr?s?tura definitorie capacitatea de a conserva multiplicitatea de îndemnuri, semnifica?ii ?i în?elesuri. Cartea poate fi socotit? o terapie care ofer? solu?ii, uneori subtil sugerate, alteori, dimpotriv?, pronun?ate cu o fermitate nea?teptat?. Convins? c? singura cale de salvare din interac?iunea elementelor destabilizatoare str?ine este întoarcerea la credin??, moralitate ?i patriotism, Maria Diana Popescu, furnizeaz? cititorilor anumite puncte de plecare, care ar permite întoarcerea României la normalitate.
 
Pentru c? diriguitorii postdecembri?ti de pe malurile Dâmbovi?ei au f?cut cel mai mare jaf na?ional din istoria Românei ?i au dat-o pe mâinile str?inilor, pentru c? pornografia autohton? a fost ridicat? la rang de nominalizare pe lista premiului „Nobel”, pentru c? tr?darea, corup?ia ?i distrugerea economiei na?ionale au primit mandat de politic? de stat, Maria Diana Popescu, aflat? de partea Adev?rului, nu tace. Protesteaz? prin scris, cu un curaj mai pu?in întâlnit în presa na?ional?.
 
Aparent paradoxal, dar, de fapt, în strâns? interdependen?? cu scena politic? intern? ?i interna?ional?, sunt tratate cu inteligen??, umor ?i b?rb??ie, aspectele controversate ?i evenimente reale care au ?inut omenirea în priz?: r?zboi, globalism, ocupa?ie, uniune, sclavie modern?, poli?ie planetar?, legalitate, legitimitate, alienare, putere, lux, privilegii, birocra?ie, abuzuri, ho?ie institu?ionalizat?, cenzur?, minciun?, pornografie, devia?ii sexuale, fariseism, vagabondaj politic, na?ionalism, românism, monopolul lu?rii deciziilor... manipulare, dezinformare, tr?dare, vânzarea bog??iilor na?ionale...
 
La nivel epistemologic Maria Diana Popescu î?i auto-desconspir? depozitarul cuno?tin?elor ?i viziunilor în vaste domenii, demonstrând un poten?ial critic neb?nuit, o „logistic?” inteligent?, pe care le pune în slujba adev?rului revelator, un fel de „Weltanschaung”, o viziune asupra lumii direc?ionat? în sens critic pozitiv. F?r? a avea preten?ia de?inerii adev?rului absolut, redutabila jurnalist? dovede?te valabilitatea dificil de contracarat a opiniilor sale, cu privire la mecanismele prin care lumea este împins? spre New World Order. În praxisul doamnei Maria Diana Popescu, director al revistei ART-Emis ?i redactor ?ef adjunct al revistei Agero-Stuttgart î?i face sim?it apelul pentru p?strarea tradi?iilor de credin?? ?i cultur? na?ional?, pentru întoarcere la Patrie ?i Patriotism.
 
Câteva titluri sugestive, alese la întâmplare, vor fi edificatoare: „Aprinde?i lumina în ?ar?”, „Afar? cu b?ncile din ?ar?”, „Ce rege, care prin?? România este Republic?”, „Speciali?tii globali?ti ?i devia?ii sexuali, urgent, la tratament”, „Ceau?escu speriase Vestul”, „Harvard în codrul românesc”, „C?pu?e în rob?”, „Extratere?trii ?i bancherii”, „Sfidarea, marc? de stat”, „Bancherii ?i recuperatorii au abuzat milioane de români”, „Slugi ?i diamante”, „Nobel, „Marionete celebre”, „Oscar ?i Gabriel” „Cu buldozerul în istorie”, „Regionalizarea, un fleac”, „Cursuri de ?antaj”, „Butonarea lumii”, „Creier la Hard”, „Ciocoii incul?i ?i punga?i” „Tratate secrete”, „Capitalismul, dragostea mea”, „Nobel, praf de pu?c? ?i bac?i?”, „Gunoaie de prestigiu”, „O cîrcium? de port”, „Mama ho?ilor, mereu gravid?”, „România, în strad?!”, „Na?ional, unitar, suveran”, „Hamali în porturi str?ine”, „Recuperatorii”, „Manipularea informa?iei”, „Pl?te?te funcirea, române!”, „Oxigen pe datorie!” , „Vaccinurile din industria ororii” etc...Înainte de a fi o surs? a dinamismului semantic, protestul este pentru Maria Diana Popescu o manifesta?ie fa?? de condi?ia uman?, fa?? de alteritatea fiin?ei sociale, fa?? de sclavia ?i jugul str?in în care a fost aruncat cu de-a sila poporul român de c?tre clasa politic? postdecembrist?. V? semnalez una din c?r?ile bune ale prezentului, care poate servi ca punct de plecare celor care doresc s? întreprind? un studiu tipologic al vremii, o radiografie a adev?rului, care trebuie citit ca ?i cum a?i tr?i o rede?teptare sau de?teapt?-te române !, ?i ia-?i ?ara înapoi!, dore?te s? spun? autoarea. ?i, citându-l pe universitarul-na?ionalist Ion Coja, cât? dreptate are aceast? „femeie-b?rbat?”!
 
Not?: Cei care doresc s? intre în posesia volumului „Da?i-mi ?ara înapoi!” a doamnei Maria Diana Popescu se pot adresa redac?iei ART EMIS la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboĆŁi; aveĆŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Suma colectat? va fi folosit? pentru administrarea ?i g?zduirea site-ului revistei ART-EMIS

footer