Revista Art-emis
Evoc?ri - Bogdan Petriceicu Ha?deu PDF Imprimare Email
Prof. Ion Ionescu Bucovu   
Sâmbătă, 27 Aprilie 2013 19:43
Bogdan Petriceicu Ha?deu, art-emis
Bogdan Petriceicu Ha?deu - un reprezentant al „Sturm-und-Drang"-ului românesc

Pe data de 26 februarie s-au împlinit 175 ani de la na?terea unui mare c?rturar care ?i-a închinat via?a culturii, ?tiin?ei ?i artei române?ti. Autodidact, poliglot, poet, prozator, dramaturg, filolog, istoric ?i folclorist, Bogdan Petriceico Ha?deu a fost o personalitate proteic? ?i un spirit enciclopedic. Descendent al unei familii de boieri moldoveni c?rturari, el s-a n?scut la 26 februarie 1838 în Cristine?ti, Hotin ?i a murit la 25 august 1907 la Bucure?ti. ?i-a f?cut studiile liceale la Chi?in?u ?i de drept la Harkov, f?r? s? ob?in? vreo diplom? universitar?. În 1857 s-a stabilit la Ia?i unde a colaborat la mai multe ziare, apoi între 1896- 1900 este profesor la Universitatea din Bucure?ti, director al Arhivelor statului , în 1877 membru al Societ??ii Academice Române ?i al mai multor academii str?ine.
Volumul lui de „Poezii"-1873 anticipeaz? pe Macedonski sau pe Arghezi, în timp ce versurile din „ultimii nou? ani de literatur? (Sarcasm sau ideal-1897)" sunt dovada marilor fr?mânt?ri l?untrice, dup? moartea fiicei sale, Iulia.
În proz? are încerc?ri notabile. Nuvela „Duduca M?muca" îi aduce un proces de pres? iar romanul istiric „Ursita" r?mâne neterminat.
Autorul unei „Principie de lingvistic?" întocme?te proiecte monumentale precum "Cuvente den betrani" în trei volume, însumând texte române?ti vechi sau "Etimologicum Magnum Romaniae" în 4 volume pân? la cuvântul „b?rbat"- o adev?rat? enciclopedie na?ional? ?i antologie de literatur? popular? ?i cult?. Editeaz? „Arhiva istoric? a României" în 3 volume, public? dou? tomuri din „Istoria critic? a românilor"
Face monografii istorice precum cea a lui „Ion Vod? cel Cumplit" , precum ?i ale lui Petru Rare?, Luca Stroici, Vlad ?epe?, Negru Vod?.
Gazetarul, urmând pe Heliade R?dulescu, trateaz? mai toate temele timpului, de la problemele vie?ii politice, sociale, culturale, ?tiin?ifice române?ti, având un condei satiric cu verv? ?i replic?.
El studiaz? mitul poporului român, a descifrat „glasul popoarelor"în limb?, folclor ?i istorie iar în "Magnum Etimologicum" ?i „Istoria critic?" a trasat harta etnic?, moral? ?i politic? a istoriei na?ionale. Este printre primii care pune problema originii noatre dacice, colec?ioneaz? texte vechi ?i le editeaz?. Înc? studiile lui mai au rezonan?? ?i ast?zi în con?tiin?a poporului român. În poema cosmogonic? „Dumnezeu", poetul vrea s? afle taina adânc? a lumilor ?i pare a o g?si în iubire:
„Extazul m? r?pe?te. Aud Divinitatea;/ M?-ntrebi: ce-s eu? Iubire. M?-ntrebi: ce fac? Iubesc./ De n-a? urzi pe cine mi-a? rev?rsa iubirea?/ Ca s? iubesc. M? sfâ?ii, urzind din mine lumi!"
Ultimii ani din via?? au fost umbri?i de moartea fiicei sale, Iulia care l-a f?cut s? intre în tenebrele ocultismului. footer