Revista Art-emis
Bijuteriile interoga?iei PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Luni, 08 Noiembrie 2010 00:54
Dialoguri privilegiate vol IIICetitul c?r?ilor este cea mai de folos omului z?bav?", zicea cronicarul. Cititul c?r?ii distinsei doamne Maria Diana Popescu „Dialoguri privilegiate", vol.III, Râmnicu Vâlcea, Editura CONPHYS este nu numai o z?bav? cu folos, ci ?i o drume?ie c?tre universul interior al unui talent incontestabil, al unui truditor neobosit în lumea cuvintelor, un adev?rat „me?ter de fluturi" ce-?i propune „s? împodobeasc? planeta cu imaginea lor". Aceast? „creatoare de inedit", dup? cum remarcabil subliniaz? Ion M?ld?rescu pe coperta exterioar? a c?r?ii, reu?e?te într-un mod magistral s? reuneasc? în economia c?r?ii sale un num?r de dou?zeci ?i ?ase de caractere, de temperamente, pe profiluri psihologice ?i profesii diferite, izvodind ?i aducând în lumin? prin întreb?ri frumos me?te?ugite, sufletul acestora, vrând parc? s? confirme spusa lui Goethe „Worte sind der seele bild" (cuvintele sunt imaginea sufletului). Rând pe rând, ziari?ti(Doru Babi, Valerian Lic?, M?d?lin Popa), muzicieni(Luiza Borac, Dalila Cern?tescu), dasc?li de renume (Gheorghe Buzatu, Ion C. Hiru, Vasile Novac, Ion Popescu Sireteanu), pictori (Matei Enric, Ruxandra Socaciu, Elena Stoica, Mihai ?erb?nescu), scriitori (Mircea C. Dinescu, Alex Vâlcu, George Voica, Mariana Dobrin, Lucian Hetco, Maria Hetco, Viviana Ilea, Ion M?ld?rescu, George Petrone), politicieni (Relu Ilea), muzeografi (Filofteia Pally), academicieni (Gheorghe P?un) sunt pu?i sub lupa introspec?iei ?i l?sa?i s?-?i expun? non?alant crezul lor artistic, literar, ?tiin?ific, politic ori cultural, unii dintre ei relevând fapte, idei, teorii sau concep?ii inedite, de larg interes pentru publicul cititor.

A? remarca dezv?luirile istorice de efect ale academicianului Gheorghe Buzatu, aser?iunile pline de curaj ?i de originalitate ale lui Ion M?ld?rescu ?i îndeosebi zicerea poetic? de un farmec aparte, promovat? în r?spunsurile sale de scriitorul George Voica. Sigur c? la o întrebare de genul „dac? poezia ar plânge, s-ar mai g?si cineva s?-i ?tearg? lacrimile?", r?spunsul lui G. Voica nu putea fi decât pe m?sur?: „Poezia am dus-o cu mine în lunge ?i verzi limuzine de blând ?i sfios rozmarin. Poezia am scufundat-o ades în stele, pe sub arbori înal?i, la ci?mele, pe plaiuri cu bujor de munte ?i brazi, a?a cum o ridic adesea ?i azi, chiar dac? anii mei se-ndeas?-n amurg; chiar dac? mai cânt? cucu-ntr-un burg, chemându-m?-n crâng de elegii antic-eline...Poezia, ca pe o cruce, o duc în spate cu mine." ?i exemplele de acest gen ar putea continua. Dar s? l?s?m cititorului pl?cerea de a „z?bovi" în lungile ceasuri ale iernii asupra unei lucr?ri ce se constituie firesc într-o adev?rat? „bijuterie a interoga?iei", cum remarc? acela?i Ion M?ld?rescu. Autoarei „Dumnezeului cu barba-n vânt/ dând ?i oprind startul simpozioanelor pe p?mânt", îi dorim în continuare vânt bun la pupa pe marea liber? a cuvintelor nen?scute.

General (r) conferen?iar univ. dr. Ilie Gorjan
footer