Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 18 Iulie 2018 20:32

Adria-de-haume-marriage-cross-În galeriile din Manhattan ne întâlnim cu experien?e noi, cu priviri originale, cu în?elesuri nealterate ale istoriei, ale civiliza?iei. Este ?i cazul spaniolului Guillermo Muńoz Vera, care a expus la elegant? galerie „Forum", de pe Park Avenue, o serie de lucr?ri fotografice de mari dimensiuni, care sunt expresia unei idei pre?ioase. În toate tablourile sale, artistul a surprins un contrast dintre cum a fost perceput? istoria omenirii, ca o for?? a crea?iei divine, ca un parcurs natural, lipsit de urme distopice, ?i ?ocul actual, produs de civiliza?ia industrial?. A?a vedem oceanul, având în prim plan coad? în evantai a unei balene, iar în plan second, ca fundal, vedem o rafin?rie modern? în fl?c?ri. Sau surprinde un înger c?zut, ?i înl?n?uit, ca Prometeu sau ca Laookon, o sculptur? din bronz, aflat? deasupra ora?ului Madrid plin de cupole de biserici. Un pescar prinde... un aisberg!

Un arab st? încremenit în fa?? unui templu egiptean ?i nu ?tie ce s? fac?. În alt? imagine, îl vedem cum matur? în fa?? într?rii în templu, str?juit de picioarele gigant ale unor zei. O alt? imagine ne ofer? perspectiva unui cavaler pe un car de lupt? plutind deasupra ora?ului. O vitrin? anun?? o expozi?ie Caravaggio, cu imaginea unei picturi sacrosancte, iar în fa?? ei un om de paz?, care prive?te f?r? s? în?eleag? nimic, ca un turist accidental. Berze ?i un cuib de berze pe o cl?dire ?i imaginea unui înger pe cer, decupat din formele norilor. Un om singuratic, în mediu clarboscur, prive?te un ecran luminos în care se afl? un perosnaj ca el, în a?teptare. Tabloul Ofelia Gangelui surpinde trupul unei tinere înecate în Gange, r?ul sacru care este invadat de gunoaie. Un grup de radare capteaz? undele misterioase ale universului.

Sunt tot atâtea imagini care ofer? un contrast izbitor, reflectând titlul expozi?iei, care este un titlu ŕ la Borges: „Analogias & Dicotomias". Desigur, a?a cum discut?m ?i cu artistul spaniol, tr?im într-o lume dominat? de tot felul de dihotomii, de contraste, de nepotriviri, greu de armonizat. Analogiile ?in de o alt? vârst? a istoriei.

Sunt zeci de expozi?ii pe care am început s? le ocolesc, fiindc? nu aduc nimic nou. Dar m-a atras la „Mark Borghi Gallery", de pe 76 St, titlul expozi?iei „Icons (Icoane) de Adria de Haume, un nume necunoscut pentru mine, cu care nu m? mai întâlnisem. Îmi sun? a nume flamand, oricum, neobi?nuit, credeam c? m? întâlnesc cu vreo artista r?t?cit? de prin ??rile nordice, cum s-a întâmplat cu Ruud van Empel, dar am dat peste o americanc? get-beget, care mi-a dat o lec?ie pur american? de ceea ce însemna infund?tura în care se afl? art? Lumii Noi. Nu o dat? am spus c? infund?tura ei se nume?te Andy Warhol. ?i ce face Adria (probabil o prescurtare de la Adriana)? Dac? Mona Lisa Americii este Campbell Soup, ea face o cruce din astfel de conserve numite „Campbell Soup", conserve de tomate. Dac? Warhol a f?cut star iconic din Merylin Monroe, multiplicând pe fa?? ?i pe dos poza actri?ei, combinând-o ca pe o piramid? sau un joc de ?ah, Adria de Haume face o cruce Marylin Monroe, mai exact, în?iruie în lung ?i lat nou? portrete ale starului american. M? bucur c? un visitator, v?zându-m? oripilat, mi-a spus la ureche c? „e o blasfemie, s? faci o cruce dintr-o prostituat?"! Nimeni nu a f?cut o cruce din Maria Magdalena, p?c?toasa iertat? de Iisus, dar iat?, a f?cut pop-artista Adria! Iar o alt? blasfemie reprezint? o cruce mai mare, în mijlocul c?reia se afl? imaginea altui star american, Madonna.

Peste tot cruci astfel botezate! Acestea sunt icoanele la care trebuie s? ne închin?m? Sigur, dac? a?i cunoa?te-o pe Adria, nu ve?i în?elege decât faptul c? ea face o art? comerical?, fiindc? vrea s? vând?. ?i cu ce s? ?ocheze? Cu „blasfemii" ale credin?ei cre?tine. Am pus ghilimele pentru c? Adria nu consider? c? face nici o blasfemie, pentru cine nu crede, crucea e un obiect oarecare. A fi inocent nu e un p?cat. Pentru noi Crucea este Cruce, este sfânt?, pe ea a fost r?stignit Iisus Hristos, o cruce butuc?noas?, de lemn, a?a cum o arat? Biserica Nativit??ii din Bethleem ?i Patimile lui Iisus din tablourile Rena?terii, nu putem s? ne închipuim c? Marylin Monroe a fost r?stignit? pe o cruce! Decât dac? am vedea totul în chip suprarealist. Sau dac? este un act involuntar, ca umorul involuntar. ?i m? gândesc la un alt tablou, numit Altar of Butterfly, care are în centru, la intersec?ia celor dou? bra?e ale crucii, un text, care ne spune: „You Have no Idea", dar cred c? nu eu, privitorul, nu am nici o idee, nu b?nuiesc ce v?d, ci artistul, artista, nu are idee ce face, ce picteaz?, faptul c? a luat crucea cre?tin? ?i face cu ea pop-art, o masacreaza, o umple de bijuterii, de vase de por?elan ?i bibelouri, de tot felul de surogate.

De fapt, aceste cruci sunt la origine sculpturi artizanale, iar ce vedem aici sunt fotogrfiile lor. În stil baroc ?i suprarealist, artista împodobe?te crucile cu zeci, sute de pietre pre?ioase (false, desigur), fiindc? Adria este ?i creatoare de bijuterii, iar ele îi dau ghes, cum s? le mai expun?! Face o art? artizanal?, la grani?a cu arta decorativ?. Nu sunt viziuni utopice ŕ la Lydia Venieri, care a imaginat „Cin? cea de tain?" zoomorf?, cu animale în locul personajelor sfinte. Adria amestec? totul, în colaje care s? ?ocheze, simbol fiind Marriage Cross, pictat? cu pigmen?i de argint. Crucea devine un fel de goapa de gunoi, care adun? tot ce mi?c?, de la imagini renascentiste la girofaruri de ma?ini.

Da, poate c? aceast? demitizare este real?, poate c? omenirea a degenerat credin??, a transformat crucea într-un pretext, a f?cut comer? din ea, cum fac unii preo?i deveni?i negustori de credin??, dar oare exist? aici, în expozi?ia „Icons", o atitudne, un protest fa?? de aceast? f?r?delege? Nu. Nu exist? ! Este un kitsch. Fiindc? kitsch-ul are c?utare în America. A?a face ?i Adria, ?i o face foarte bine, colaje c? s? vând?. Vinde cruci, dar nu ca m?icu?ele de la m?n?stiri, nu ca acei arti?ti anonimi, c?lug?rii de la Athos, ci în stil American, în stilul epatanat al lui Andy Warhol ?i al ?colii lui de homosexuali. Orice poate fi r?st?lmacit, demitizat, bagatelizat. Unde se duce lumea dac? nu mai avem nimic sfânt? Nu mai exist? oare un corpus de valori, de simboluri, pe care trebuie s? le respect?m cu to?ii?!

Coresponden?? de la New York
Aranjament grafic - I.M.

footer