Revista Art-emis
O utopie a r?zboiului PDF Imprimare Email
  
Duminică, 24 Iunie 2018 19:06

Wonder WomanTitlul filmului „Wonder Woman" (2017) te duce cu gândul la superproductiile puerile cu supereroi din categoria DC Comics, gen Superman, Batman, Catwman etc. ?i aici avem o „femeie minunat?", o super-eroina, dar filmul ambi?ioneaz? s? fie mai mult decât o poveste cu supereroi, este un film inocent despre puterea p?cii ?i a iubirii, despre solu?ia de a opri r?zboaiele. Numai americanii puteau imagina ?i produce a?a ceva, s? vezi o eroina din mitologia greac?, prin?es? Diana, regina amazoanelor, care prime?te misiunea s? lupte cu Ares, zeul r?zboiului, identificat cu Kaizer-ul german, ?i s?-l înving?, s? pun? astfel cap?t tuturor r?zboaielor. Deci o epoca de mit, de fic?iune, este adus? în actualitate. Cum? Salvând un pilot care se pr?bu?e?te cu avionul în mare, în apropiere de insula pe care tr?iau amazoanele. ?i acest pilot, pe nume Steve Trevor (Chris Pine), poveste?te cum au murit în r?zboi, r?zboiul I mondial, milioane de oameni ?i cum pericolul cre?te, este ?i mai mare. Diana hot?r??te atunci s? plece împreun? cu el ?i s? salveze omenirea de la un nou dezastru.

Diana a fost preg?tit? de mic? s? fie un r?zboinic neînduplecat. Începutul filmului prezint? ini?ierea s?, ea având c? model marile lupt?toare din paradisul insulei ad?postite, în primul rând pe mama s?. ?i o vedem cum cre?te ?i se înt?re?te în lupta cu diferi?i invadatori. Când c?petenia amazoanelor, Hippolyta (Connie Nielsen), este ucis? într-o astfel de lupta, Diana este numit? regina amazoanelor.
A?adar, înainte de a deveni Wonder Woman (Gal Gadot), Diana a fost prin?esa din Amazon, crescut? într-un paradis izolat ?i antrenat? pentru a fi invincibil? în lupt?. În momentul în care se petrece un hocus pocus conven?ional, adic? suntem plasa?i în alt timp istoric, prin apari?ia unui avion care se pr?bu?e?te pe ??rmul insulei sale ?i o avertizeaz? c? urmeaz? s? izbucneasc? un r?zboi care va zdruncin? lumea, Diana decide s? renun?e la lini?tea c?minului s?u, convins? c? interven?ia ei poate opri amenin?area. Luptând al?turi de omenire într-un r?zboi menit s? opreasc? toate r?zboaiele, Diana î?i va descoperi marile puteri supranturale ?i adev?ratul s?u destin.

A?adar, avem o parabol?, legend? este suprapus? peste unul din r?zboaiele moderne ?i se lanseaz? ideea c? zeul r?zboiului poate fi oprit. Aici, evident, Ares este identificat de Diana cu Kaizerul german Ludendorff (Danny Huston). Care ar fi putut s? fie ?i Hitler sau Stalin, un dictator, care a ucis cu ideile lui absurde milioane de oameni. C? în filmele sovietice de r?zboi, normal, du?manul absolut nu putea fi altul decât aramata german?! Dar în final, regizoarea Patty Jenkins, o experimentat? realizatoare de seriale TV, face o schimbare de macaz. Ceea ce credea Diana, ?i credeam ?i noi, nu s-a întâmplat, fiindc? Ares se dovede?te a nu fi Kaizer-ul, ci un b?trân care i-a f?cut bine. A?adar, sub masca omului de bine se ascundea R?ul. Sigur, povestea este utopic?. E c? ?i cum ni se spune, dac? ar fi existat o replic? la Primul R?zboi Mondial c? aceea a lui Wonder Woman (Diana), sigur nu ar mai fi avut loc Al Doilea R?zboi Mondial. Suntem în sfera S.F., a ipotezelor, dar ele func?ioneaz? ?i pentru viitor, pentru cazul când ar avea loc un nou r?zboi mondial. Filmul ne spune: s? ne gândim de pe acum, cum poate fi Ares oprit.

Aceast? este pariul pe care regizoarea Patty Jenkins l-a câ?tigat, în ciuda marilor naivit??i, inevitabile, imaginând o amazoan? cu for?e supranaturale care se lupta cu armele moderne, cu gloan?ele, cu mitralierele ?i tancurile. C? ?i Godzilla. Dar Diana nu este un persoanj negativ, dimpotriv?. Când ea decide un asalt asupra frontului inamic ?i da iama în nem?i, ajungând s? distrug? ?i un cuib de mitralier? dintr-o clopotni??, Diana este întâmpinat? de mul?imea eliberat?, salvat?, c? o sfânta. Scen? aminte?te de Ioana d'Arc, când a cucerit cetatea Orleans. ?i Diana este o fecioara, de o puritate total?, a?a cum reiese din dialogul ei cu Steve, care pare un fel de Delfin în aceast? conjugare, el nefiind decât un spion englez, dar care prime?te o lec?ie uluitoare de la curajul acestei femei cu for?e suprnaturale. Aceast? suprapunere for?at? dintre amazoan? ?i o Londra antebelic?, este salvat? de mult umor, la tot pasul se petrec scene cu efect comic. Este o modalitate specific? American?, din filmele cu super-eroi. Evident, „Wonder Woman" este un nou film comericial, aflat în topul încas?rilor. Actri?a Gal Gadot, care a fost model ?i Miss Israel, nu-?i dep??e?te condi?ia. Actoria se afl? pe alt? planet? pentru ea.
Coresponden?? de la New York

footer