Revista Art-emis
O alegorie a existen?ei PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 16 Mai 2018 21:50

RoomExist? o literatur? a claustr?rii. ?i dup? ea s-au inspirat multe filme. Un astfel de film tulbur?tor este „Room" (Camera - 2015), în regia irlandezului Lenny Abrahamson (n. 1966, Dublin), bazat pe romanul omonim al Emmei Donoghue, care a scris ?i scenariul. Filmul a primit patru nominaliz?ri Oscar, printre care ?i pentru cel mai bun film, c? ?i pentru cea mai bun? regie, la concuren?? cu „Revenant", care i-a adus lui Leonardo DiCaprio mult a?teptatul premiu Oscar. Dar actri?a Brie Larson, mai pu?In cunoscut?, a ob?inut premiul Oscar pentru cel mai bun rol feminin, rolul mamei unui copil de 5 ani, Jack, jucat colosal de Jacob Tremblay, care ar fi trebuit s? ia ?i el un premiu Oscar.

În fond, „Room" este filmul lui Jack, a acestui copil care descoper? lumea. El ?i Ma (mama lui) sunt nevoi?i s? suporte o trauma incredibil?. Cei doi sunt r?pi?i ?i închi?i într-un ?opron, f?r? ferestre laterale, cu o u?a ermetic?, precum o cu?c? de animale, unde au totu?i un televizor ?i sunt hr?ni?i periodic de r?pitor, pe nume Old Nick (Sean Bridgers). Jack nu cunoa?te lumea din afar?, nu a v?zut-o niciodat?. O vede doar prin ferestruic? de deasupra ?opronului, de pe tavan. Când pe ea cade o frunz?, mama îi spune ce este o frunz?. Când un ?oricel apare de sub un dulap, Ma îl alung? ?i îi spune lui Jack o poveste cu ?oricei. El vrea s? ?tie care este lumea real?. Vede la televizor imagini dintr-un film ?i o întreab? pe mama s? dac? ele fac parte din lumea real?.

Când Jack se îmboln?ve?te, Ma îl roag? pe r?pitor s?-l duc? la spital. Îl învele?te într-un covor ?i r?pitorul pleac? cu el. E prima oare când Jack iese în lumea din afar? cu?tii. R?pitorul pune covorul în spatele camionetei ?i Jack are posibilitatea s? ias? afar? din covor ?i, la o încruci?are de drumuri, când ma?in? opre?te, s? sar? ?i s? fug?. Este descoperit ?i anchetat am?nun?it de doi poli?i?ti, care dau de urm? ?opronului ?i o elibereaz? ?i pe mama lui. Apoi amândoi sunt du?i la un spital pentru îngrijiri. Aici apare ideea unei noi claustrari, de?i sunt bine îngriji?i de un medic. Dar Jack descoper? cu o stupefac?ie continu? lumea real?. El seam?n? cu Mowgli, personajul lui Kipling din „Cartea junglei", care ?i el descoper? lumea, înva?? s? o recunoasc?.

Este o mare performan?? ceea ce reu?e?te copilul Jacob Tremblay, care deja este un copil-star, cu experien?? pe platouri. El ?i-a început carier? în 2013 în „The Smurfs", film în care joac? rolul lui Blue al?turi de Neil Patrick Harris la doar ?ase ani. Se face remarcat în 2016 datorit? filmului „Room" pentru interpretarea lui Jack Newsome, un b?ie?el în vârst? de cinci ani sechestrat într-o camer? împreun? cu mama sa. La doar nou? ani, Jacob Tremblay este deja celebru. Dup? serialul „The Last Man On Earth", Jacob va fi cap de afi? în thrillerul „Shut In", al?turi de Naomi Watts ?i va juca în „Before I Wake" al?turi de Kate Bosworth. Jacob joac? rolul unui b?iat adoptat ale c?rui vise ?i co?maruri prind via?? când doarme. Are la activ deja 15 filme, iar „Room" este al treilea, care i-a adus sucesul ?i ob?inerea a înc? multe roluri (12) în doar doi ani de zile!

În fond, „Room" este o mare parabol?. O parabol? a existen?ei, c?ci to?i tr?im între o lume fictiv? ?i una real?. La un moment dat, Jack, dup? ce ia act de lumea exterioar?, spune c? lumea real? i se pare c? o Camera mai mare decât cea în care a tr?it mai mult în fic?iune. Tocmai acest joc este creat în film. O bun? parte din el, pân? la evadarea lui Jack, nu ?tim nimic despre condi?ia personajelor sechestrate. De ce Ma ?i Jack au fost r?pi?i? De ce sunt ?inu?i izola?i? Ce urm?re?te r?pitorul? ?i de ce nu au încercat pân? acum nici o evadare? De ce Ma îi alimenteaz? lui Jack existen?a cu pove?ti? Pân? la un punct, „Room" pare o poveste S.F. Sau cu suspans de thriller. Filmat c? un ciné-vérité, via?a în interiorul camerei este v?zut? c? o tortur?, de?i Jack, care are plete, arat? c? o feti??, este îngrijit de mama lui iubitoare ?i devotat?. C? orice mam? bun?, M? se dedic? s?-l ?în? pe Jack fericit ?i sigur, îngrijindu-l cu c?ldur? ?i dragoste ?i f?când lucruri tipice, cum ar fi jocurile ?i pove?tile. Via?a lor, totu?i, nu este altceva decât schematic?, repetitiv?, fiind limitat? la un spa?iu de 10 pe 10 metri pe care Ma l-a numit eufemistic Room. M? a creat un întreg univers pentru Jack în camer? ?i face eforturi considerabile pentru a se asigura c?, chiar ?i în acest mediu în?el?tor, Jack este capabil s? tr?iasc? o via?? complet? ?i împlinit?. Dar, pe m?sur? ce curiozitatea lui Jack despre situa?ia lor cre?te, iar rezisten?a lui Ma atinge punctul de rupere, ei adopt? un plan riscant de a sc?pa, în cele din urm? aducându-i fa?? în fa?? ceea ce se poate dovedi a fi cel mai însp?imânt?tor lucru: lumea real?.

A?a ceva întâlnim ?i la Saramago sau în literatur? sud-american?, la Borges, Coelho, Sabato ?i al?i autori imaginativi, care analizeaz?, în varii ipostaze parabolice, starea claustr?rii fiinitei umane. Povestea din „Room" este neconven?ional?, nu ni se explic? de ce au fost r?pi?i M? ?i Jack. Nu exist? nici un element de logic? strict?. Totul este ambiguu, nimic precizat, c? în via??. C? într-o alegorie. A?a cum este ?i synopsis-ul: „Joy Newsome", cunoscut? ?i drept Ma (Brie Larson), este ?inut? captiv? împreun? cu b?ie?elul ei în vârst? de doar cinci ani într-un ?opron din gr?din?. Totul a început în momentul în care Old Nick (Sean Bridgers) a p?c?lit-o pe Ma s? îl ajute s? g?seasc? un câine ce se pierduse. Ea a fost r?pit? atunci ?i adus? în „Camer?" - ?opronul din gr?dina casei lui Old Nick. ?apte ani mai târziu, Ma ?i Jack (Jacob Tremblay) sunt înc? prizonieri în acea Camer? ?i î?i doresc nespus s? scape de acolo".

Am ar?tat cum are loc evadarea. Partea a dou? a filmului, dup? condi?ia sechestr?rii, este la fel de chinuitoare pentru Jack, care se adapteaz? cu foarte mare greutate la lumea real?. El s-a obi?nuit s? tr?iasc? numai cu mama lui, iar acum apar alte figuri, bunicii lui, p?rin?îi lui Ma, poli?i?ti, medici, îngrijitoare, psihologi, reporteri de televiziune, c?ci el a devenit un caz public, toat? lumea este interesat? de starea lui. Exist? o secven?? important? în care i se ia mamei lui un interviu televizat ?i este întrebat? cine e tat?l copilului, cu cine l-a f?cut pe Jack? Ma spune c? Jack este al ei, numai al ei, c? rela?ia cu Old Nick a fost un accident. E singur? sugestie, dar nu afl?m de ce Old Nick nu a vrut s? se ?tie de existen?a lui Jack. Exist? de asemenea ?i o scen? foarte dura între Ma ?i mama ei, care îi repro?eaz? c? în to?i ace?ti ani a c?utat-o, iar so?ul ei nu a mai rezistat ?i a plecat, a cerut divor?ul. Acum are un al doilea so?, care se dovede?te foarte ingenios, ?tie s?-l atrag? pe Jack ?i s?-l fac? s? simt? via??. Solu?ia este un câine. Îi aduce un câine ?i Jack începe s? aib? un prieten.

Dar dup? discu?ia cu mama sa, Joy (Ma) are o criz?, pare c? a vrut s? se sinucid?, o descoper? Jack pr?bu?it? în baie, este dus? la spital unde st? mai mult timp. Jack e nevoit s? stea cu bunicii lui. Într-o zi afl? c? pletele sale au o putere deosebit?, c? pletele lui Samson din Biblie. ?i atunci el îi cere bunicii s?-l tund? ?i pletele t?iate s? fie duse mamei lui, c? s?-i dea putere. A?a se întâmpl? ?i, într-o zi, Ma vine acas? vindecat?.

Finalul închide tot în stil parabolic povestea. Poli?ista care l-a g?sit pe Jack are ideea s?-i duc? pe Ma ?i Jack la locul faptei, pentru a scapa de obsesia Camerei. Este o metod? psihologic? foarte lecuitoare. Ma ?i Jack sunt du?i întâi în casa lui Old Nick, unde nu mai locuie?te nimeni (putem în?elege c? el a fost arestat sau a disp?rut), apoi merg în fundul cur?ii, unde este ?opronul, locul sechestr?rii. Ma ?i Jack v?d acest loc cu o mare durere pe chip, dar Jack are ideea de a se desp?r?i de fiecare obiect care îi treze?te amintiri. Î?i ia la revedere de la dulap, de la pat, de la mas?, de la pere?ii pe care se afl? desenele lui, de la obiectele casnice.

Acesta desp?r?ire nonviolent? de un loc al supliciului, al claustarii, dovede?te c? el a în?eles ce s-a întâmplat, c? se poate obiectiva, c? acum a descoperit adev?rata lume în care trebuie s? tr?iasc?. Este ca un gest cre?tin, foarte profund, a?a cum ?i gestul lui Ma de a sus?ine c? Jack e doar copilul ei, are atingere cu miracolul prin care Fecioara Maria i-a dat via?? Mântuitorului. Aceast? este for?a alegoriei, c? poate face dintr-o poveste atât de simpl? un complex de idei ?i tr?iri. Ea ridic? elementele concrete, foarte concrete ?i dense, la o idee abstract?. Iar suprema realizare a filmului este emo?ia, care ne face s? credem c? ?i noi am tr?it sau tr?im într-o Camer?. Via?? noastr? este c? o camer?. Mai mic? sau mai mare. Cum ne descurc?m în ea?

Coresponden?? de la New York

footer