Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 14 Martie 2018 13:15

Wicked CloneInspira?ia, salvarea umanit??ii

Vlad ?epe? are o so?ie f?r? de asem?nare, frumoasa Dora, întruchiparea inspira?iei divine, care îi d? har, putere, frumuse?e, care îl face fericit. Dar în urma unei lupte grele pe care oastea lui Vlad o d? cu turcii, ace?tia o ucid pe Dora. Pierderea ei echivaleaz? pentru Vlad cu pierderea Inspira?iei, ceea ce îl face s? ia Crucea, s? o transforme în ?eap? ?i s? loveasca în Icoane, în altare, în imaginea lui Dumnezeu, s? se umple de mânie, de ur?, iar prin pactul pe care îl semneaz? cu Lucifer, asemenea lui Faust, s? se transforme în Vampir. ?i Vlad începe s? declan?eze o adev?rat? teroare pe p?mânt, inventând teapa ca arm? de ucidere în mas?, transformând p?durile în ?epe ?i tr?gând în ele tot ce întâlne?te în cale, tot ce este fiin?? vie. Astfel el instaureaz? în lume împ?r??ia lui Lucifer. ?i în virtutea r?ului sau nelimitat, printr-un ritual magic, Vlad implanteaz? în pântecul sterp al unei frumoase femei transilv?nene s?mân?a r?zbun?rii lui. Suntem în anul 1483. Femeia na?te însa dou? gemene, din care una, Gabriela, mo?tene?te dorin?a malefic? a lui Vlad, iar cealalt?, Mihaela, e plin? de lumin? ca mama ei.

Într-una din escapadele vampirice ale gemenelor, Mihaela întâlne?te un b?iat care-i recit? versuri, e poet. Gelozia Gabrielei devine total?, îl ucide imediat cu mu?c?tura-i înveninat? pe poet, iar acesta mu?c? de durere mâna Mihaelei venit? în ajutor. Mu?c?tura poetului muribund se dovedeste a fi îns? miraculoas? pentru Mihaela, c?ci o umanizeaz?, îi transmite virusul inspira?iei umane. Din acest moment, diferen?a dintre cele dou? surori începe s? creasc?, ele devin ca Umbra cu Fiin?a, cum spunea chiar Poetul, Mihai Eminescu. ?i fiin?a Mihaelei palpit?, se transform?, inspira?ia din ea cre?te ?i ajunge s? scrie o carte pe care o nume?te Con area (Wicked Clone), a?a cum îi spune ea surorii ei, Gabriela, pe care o iube?te, dar o consider? clona rea din fiinta sa. Când presiunea Gabrielei devine de nesuportat, Mihaela fuge de acas?. C?l?tore?te în timp ?i spa?iu, ajunge la Bucure?ti, Londra, în capul lui Dumnezeu, apoi la New York, în zilele noastre, unde g?se?te un doctor care o scap? de col?i, apoi un teatru unde î?i reprezint? piesa desprins? din cartea ei.

Pornit? pe urmele Mihaelei prin intermediul unei oglinzi magice, Gabriela îi joac? tot felul de feste vampirice. Via?a Mihaelei este diferit? c?ci, umanizat? fiind, ea î?i manifest? calit??ile umane. În primul rând are inspira?ie, scrie poezie ?i compune muzic?, începe s? cânte, s? danseze, s? fie vesel?, s? iubeasc?. În acela?i timp, Gabriela, de?i are în castelul de acas? toate condi?iile de pe lume, plus un pian neasemuit cump?rat de tat?l ei, nu reu?e?te s? compun? nimic. Îi lipse?te total inspira?ia. Atunci, la îndemnul lui Lucifer, vrea s? o ucid? pe Mihaela ?i s?-i preia genele Inspira?iei. Lupta dintre Mihaela ?i Gabriela devine o lupt? între Cruce ?i ?eap?. În final, ?eapa Gabrielei o str?punge pe Mihaela, care, în c?dere, reu?e?te s? o mu?te de încheietura mâinii pe sora ei. Mu?c?tura umana î?i face imediat efectul ?i Gabriela începe s? se umanizeze, cap?t? inspira?ie, compune un cântec ce-i unge inima abia trezit? la via??. Cântecul ei antreneaz? ?i con?tientizeaz? spectatorii de superioritatea lor ca fiinte umane asemeni lui Dumnezeu. „I am Like God" este poate cel mai frumos cântec care s-a creat vreodat?. Textul e scris pe ecran, iar spectatorii cânt?, aplaud? ?i danseaz? cu patim?.

Oricine în?elege c? Inspira?ia este de partea Omului, nu a Vampirilor. Evident, ?i Lucifer are inspira?ie, îns? inspira?ia de a face r?u. Crea?ia este un apanaj al Omului, al Binelui. Aceast? umanizare a fetelor îl mânie pe Vlad, care la un moment dat spune c? dore?te s? se c?s?toreasc? cu Mihaela, cu propria sa fiica, fiindc? seam?n? tot mai mult cu fosta lui so?ie ?i vrea astfel s? reînvie în el spiritul crea?iei, s? recapete harul Inspira?iei. Dar acum el crede c? lupta va fi mult mai grea, c?ci cele dou? fete, coalizându-se, compunând împreun?, nu mai pot fi învinse, au devenit cu adev?rat nemuritoare. Dovad? c? ele sparg „oglinda magic?" prin care se urm?reau una pe cealalt?, iar Vlad vedea, mefistofelic, lumea. Acum nu mai au nevoie de acest suport în?el?tor.

Vlad se identific? în final cu Lucifer, pentru a-?i spori puterea ?i a distruge acest cuplu al Inspira?iei. Intervine îns? însu?i Dumnezeu în încercarea de a pune cap?t domniei lui Lucifer care, alungat, strig?: „Ai nevoie de mine, Doamne! Sunt clona ta rea!". În acest timp, Mihaela ?i Gabriela cânt? inspirate melodia Wicked Clone în care se spune c? fiecare din noi avem înl?untrul nostru o clon? rea, dar o putem converti, din Umbr? în Fiin??, din monstru în creator. Cum? Prin Inspira?ie. O calitate uman? la îndemâna oricui. Clona Rea din noi s? fie o surs? de inspira?ie, nu de r?u. Iat? Solu?ia salvatoare pentru o lume vampirizat?, tot mai vampirizat?, pentru societatea bolnav? în care tr?im: Vindecarea prin Inspira?ie, surs? a Poeziei ?i a Iubirii. Este lec?ia nemuririi pe care spectacolul „Wicked Clone", realizat pe Broadway, la Davenport Theatre, în inima lui Times Square, de Mihaela ?i Gabriela Modorcea, ne-o face accesibil?, real?, o aduce la nivelul puterii ?i împlinirii umane. În acest spectacol, Romania str?luce?te în toat? frumuse?ea, prin istoria ?i mitologia ei, prin folclor, prin muzic? ?i port.

Spectatorii americani descoper? pentru prima dat? o realitate necunoscut?, r?mân uimi?i de ideile noi pe care le afl?, dovad? c? sala de spectacol este plin? pân? la refuz. Vedete de pe Broadway, care vin s? le vad? pe gemene, spun c? nu le vine s? cread? c? ele pot s? cânte ?i s? danseze perfect, non-stop, timp de 90 de minute, ?i s? fac? asta de cinci ori pe s?pt?mân?! „E vorba de ?apte ani de munc? ?i de o dubl? iubire pentru oameni", le r?spund Mihaela ?i Gabriela ?i le mul?umesc frumos c? au venit s? le vad?.

?i persoane foarte în vârst? vin s? se bucure de talentul ?i frumuse?ea fetelor, de sentimentul de rar? fericire pe care îl creeaz?: „Acest spectacol mi-a mai dat zece ani de via??", spunea un b?trân evreu de 90 de ani care s-a urcat pe scen? ?i a dansat al?turi de Mihaela ?i Gabriela, în aplauzele so?iei sale de aceea?i vârst?. Doamna Ileana V?duva, violonist? ?i psihoterapeut din New Jersey, a venit s? vad? „Clona Rea" pentru c? a auzit c? Mihaela ?i Gabriela sunt românce: „Mihaela ?i Gabriela au f?cut pentru România mai mult decât toat? politica româneasc? de dou? mii de ani. Fetele acestea m-au f?cut fericit?!" a declarat Domnia Sa.

Pe Broadway iubirea pentru musical, pentru teatru, este enorm?! Iar Davenport Theatre are un vad bun, c?ci este un teatru vechi, înfiin?at în 1924. Este un teatru de categoria Off-Broadway. Pân? acum nimeni, nici un artist din România, nu a atins o asemenea performan??. Reclama care se face acestui show este pe m?sur?: în marile publica?ii de teatru se poate vedea logo-ul spectacolului, imaginea etalon, ca ?i pe tricourile spectatorilor, iar succesul este marcat prin afi?ele spectacolului din sta?iile de metrou. The subway (metroul) reprezint? aici una dintre cele mai mari ?i populare surse de reclam? fiindc? este mijlocul principal de transport; zilnic merg cu el peste cinci milioane de oameni.

Spectacolul „Wicked Clone", realizat ?i produs de cele dou? artiste gemene cu sânge transilv?nean, este o parabol? cu deschidere umanist?, valabil? pentru toate religiile ?i to?i oamenii, iar viziunea lui face parte din Civitas Innocentiae. Este o perfect? aplica?ie a marii utopii Armaghedon revelat, c?ci lupta dintre for?ele r?ului si for?ele binelui se termin? cu victoria Binelui care poate fi instaurat prin puterea omului de a crea.

Ca în mitul lui Ianus, omul are o fa?? bun? ?i alta rea. Ideea este c? oamenii au ?ansa s? se schimbe, c?ci „clonele rele nu-i las? niciodat? singuri, sunt for?a lor dual? care-i provoac? s? scrie, s? compun?". Prin substan?a ?i forma lui, de inspira?ie profund româneasc?, istoric?, mitic? ?i folcloric?, prin vers, cânt ?i port, dar asimilând perfect ?i ritmuri specifice altor culturi, spectacolul „Wicked Clone" marcheaz? o nou? er? în istoria Broadway-ului - impunerea genului "cinema musical", f?când ca muzicalul tradi?ional s? ni se par? o oper? de muzeu. Iar Inspira?ia fetelor este divin?, ele vor d?rui lumii noi ?i noi opere în care aducerile-aminte despre Shakespeare, Dante, Goethe sau Ibsen se vor împleti în cununa folclorului românesc. A?a cum s-au împletit în întregul lor ciclu artistic pus sub genericul „Wicked Clone": romanul bestseller în original, romanul în traducere românesc?, piesa de teatru, cartea de poezii, C.D.-ul cu cele 25 de cântece ale musical-lui, D.V.D.-ul cu soundtrack-ul musical-ului, synopsis-ul cinematografic, ciclu lansat de „Barnes&Noble", celebrul lan? american de libr?rii.

E timpul ca show-ul de tip Broadway s? renasc?. Cum? S? renun?e la practica remake-ului ?i s? monteze curajos piese originale. Cu „Wicked Clone" începe spectacolul viitorului, o nou? vârst? a nemuririi în expresie artistic?. Se impune totodat? ?i un nou gen artistic - musical-ul cinematografic - în care teatrul ?i filmul se împletesc organic în scopul cre?rii unei imagini ample, profunde ?i impresionante a Lumii salvate prin cultivarea Inspira?iei.

footer