Revista Art-emis
Iubiri tragice PDF Imprimare Email
  
Duminică, 07 Ianuarie 2018 19:52

Sleeping with the enemyTragedia Turnurilor Gemene a inspirat multe filme, de la documentarul lui Oliver Stone la fic?iuni care se termin? în marele dezastru. A?a este ?i cazul lui „Remember me" (2010), în regia experimentatului Allen Coulter, autor printre altele al faimosului „Hollywoodland" ?i al unor episoade din serialul „Law & Order". Povestea filmului este tulbur?toare, amestec de tragedie ?i iubire curat?, romeojulietan?. Sinopsis-ul sun? a?a: Tyler (Robert Pattinson) este un tân?r al c?rui frate s-a sinucis. Tragedia i-a desp?r?it pe p?rin?i, iar pe Tyler l-a f?cut s?-?i piard? orice dorin?? de a tr?i. Lucrurile se schimb? în momentul în care tân?rul o întâlne?te pe Ally (Emilie de Ravin), ?i ea marcat?, dar cu totul altfel, de o tragedie: la numai 10 ani, mama sa este ucis? chiar în fa?a ei. Ally, o fire ambi?ioas?, se îndr?goste?te de Tyler, un tân?r aparent lipsit de sim?ul realit??ii, aflat într-un conflict cu tat?l s?u, Charles (Pierce Brosnan), un om de afaceri, care în opinia lui Tyler î?i neglijeaz? familia, sau ce a mai r?mas din ea, ?i pe care tân?rul rebel îl consider? vinovat de moartea fratelui s?u. Finalul este cât se poate de nea?teptat, aducând în prim-plan poate cel mai important eveniment din istoria modern? a Statelor Unite ale Americii.

N-a? spune „cel mai important", ci cel mai tragic, ?i nu numai din istoria SUA, ci din istoria omenirii, fiindc? a?a ceva nu s-a mai pomenit, iar acest eveniment a schimbat lumea, a f?cut s? se spun? „înainte de World Trade Center" ?i „dup? World Trade Center", care a marcat era terorismului ?i a luptei contra terorismului. Îns? filmul „Remember me" nu se vorbe?te despre acest eveniment, dar ne vorbe?te despre ceva la fel de grav, despre cum tragedia terorist?, atacul de la 11 septembrie, a distrus o mare iubire, care ar fi vindecat r?ni adânci ?i care se anun?a a fi fericit?. Tyler este un personaj r?v??it, ciudat, la limita nebuniei, având ie?iri nefire?ti, cum este conflictul cu tat?l lui Ally ?i vandalizarea ?colii unde înv??a surioara sa. Dar, în ciuda acestor reac?ii, el este un om superior, care necesit? din partea celor din jur în?elegere, ceea ce presupune r?bdare, iar oamenii nu mai au a?a ceva. Este o dram? de comunicare, tem? care constituie criza lumii în care tr?im. Ce greu este s? comunici, s? te faci în?eles! Iat? cauza atâtor neîn?elegeri, erori ?i tragedii.

Cu foare mare greutate, Tyler se face în?eles de cei din jur, de un prieten de-al s?u, un fel de confesor, dar mai ales de Ally, pe care o vreme o minte, ca s? o protejeze. Iar când totul se l?mure?te, când lucrurile par c? intr? în normal, el accept? un job pe care i-l d? tat?l s?u, care avea biroul la etajul 60 din World Trade Center. ?i în diminea?a fatidic?, când to?i sunt ferici?i, Tyler se duce la serviciu. Nu-l vedem decât în interiorul cl?dirii, cum se a?eaz? la birou ?i este servit cu o cafea. E foarte lini?tit. Dar, deodat?, prin contrast, pe strad?, lumea începe s? se agite, s? fug? într-o direc?ie, spre Turnurile Gemene, desigur, care erau cuprinse de fl?c?ri. Nu le vedem, dar to?i spectatorii au în minte întip?rit? pentru totdeauna imaginea avioanelor uciga?e, care intr? în aceste turnuri. Regizorul nu ne arat? decât praful de pe str?zi, hârtii, obiecte, tot ce generase suflul tragediei. ?i pesonajele care sunt în via?a, Ally ?i Charles, în primul rând, în?eleg c? Tyler e sub d?râm?turi, e mort, fiindc? ?tiu c? el s-a dus acolo, s? înceap? o nou? via??, în acele turnuri devenite co?ciuge gigantice în fl?c?ri!

Jocul actorilor este remarcabil, c?ci sunt actori unul ?i unul, ca Pierce Brosnan, mereu la în?l?imea lui James Bond, ca Robert Pattinson, care realizeaz? un surprinz?tor contre-emploi fa?? de rolurile care l-au impus ?i l-au f?cut cunoscut din serialele celebre „Harry Poter" ?i „Twinlight", ca Emilie de Ravin, o mare surpriz?, fiind ?i ea o actri?? special?, c?ci ?i-a întemeiat cariera pe ?coala australian? de balet, pe care a absolvit-o, ?i pe produc?iile Companiei australiene de balet unde a activat.

Tot cu o crim? se termin? ?i filmul „Sleeping with the Enemy" (1991), senza?ional jucat de Julia Roberts, în rolul unei frumuse?i foarte dorite de b?rba?i. Pân? la urm? ea, Laura, devine so?ia lui Martin (Patrick Bergin), un b?rbat acaparator, care începe s-o tortureze ?i se dovede?te o brut?. În aparen??, Laura ?i Martin au o c?snicie fericit?. În realitate, Martin este un so? abuziv, brutal. Pentru a scap? de via?a grea pe care o duce, Laura î?i însceneaz? moartea ?i fuge sub o nou? identitate. Dar Martin porne?te pe urmele ei. Imaginea lui devine aceea a unui spectru monstruos, prilej pentru regizorul Joseph Ruben s? împing? povestea spre un ton horror. Dup? ce-?i înscenez? moartea ?i fuge din ora?, schimbându-?i numele, Laura î?i va lua o cas? la ?ar? ?i încearc? s? intre în via?a normal?. ?i se întâmpl? ca un vecin, Ben (Kevin Anderson), s? se îndr?gosteasc? de ea. Sunt momente foarte frumoase de iubire pur?. Dar Ben, care era profesor de art? dramatic?, v?zând c? nu se poate apropia mai mult de ea, în?elege c? Laura tr?i?te o dram?, ascunde un secret. Ea nu-i va spune decât când simte c? el, Martin, apare la orizont, c? a descoperit-o pe mama ei, aflat? la un senatoriu din apropiere ?i c? e amenin?at?. Laura va ajunge la spital, la mama ei, deghizat? de Ben într-un tân?r. Mama ei este oarb?. Apare ?i Marin, care va reu?i s? deduc? cine este acel tân?r ?i s?-i ia urma.

E sear?. Martin apare deodat? acas? la Laura, o surprinde, apare ?i Ben, care vrea s-o apere, dar este lovit ?i le?in?. Laura îns? ia pistolul c?zut ?i îl amenin?? pe Martin, care e hor?rât s? o dezarmeze pe Laura, dar ea are puterea de a lupta ?i îl împu?c?. Ultimul cadru îl arat? pe Marin c?zut cu mâna întins? spre pistol, iar în fundal o vedem pe Laura, care îl ajut? pe Ben s?-?i revin? ?i îl îmbr??iseaz?. Imaginea iubirii ridicate pe crim?. Astfel de drame se pare c? sunt tot mai dese în realitate. Cazul Weinstein, care tulbur? de la o vreme Hollywood-ul, este o variant? real?, fiindc? ni se prezint? cum un produc?tor foarte apreciat, plin de premii BAFTA ?i Oscar, se reveleaz? a fi un monstru. Deja peste 50 de femei, printre care ?i multe actri?e, precum Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, îl acuz? de h?r?uire sexual? ?i viol. De aici, a ap?rut un adev?rat fenomen, care a cuprins toat? planeta. S-a declan?at o reac?ie feminist? de amploare, care reclama existan?a multor mon?tri de acest gen. Weinstein ar fi vârful aisbergului. Îns??i marea oscariot?, actri?a Meryl Streep, s-a pus în fruntea mi?c?rii, care num?r? peste 300 de femei de la Hollywood, care au ini?iat „Time's Up / Timpul s-a scurs", o mi?care de protec?ie a femeilor împotriva abuzurilor sexuale. Streep a donat deja organiza?iei 500 de mii de dolari.

Este odios ce se poate întâmpla. Situa?ia se cunoa?te de 30 de ani, dar nimeni nu a avut curaj s? atace subiectul. ?i o face acum chiar „The New York Times", cel mai mare cotidian al lumii. Weinstein ne apare ca un fel de Martin Burney, care ?i el o h?r?uie?te pe Laura, o terorizeaz? sexual ?i psihic. Iar Julia Roberts se afl? în vârful afirm?rii sale, avea 24 de ani, era la al 11 film, care îi consolideaz? o carier? senza?ional?, cu peste 60 de filme în palmares. În „Sleeping with Enemy" (difuzat la noi cu titlul „În pat cu du?manul") e la vârsta frumuse?ii absolute, când joac? perfect trecerile de la spaim? la femeia dornic? de a duce o via?? normal? ?i de a fi fericit?. Ea are momente de spleen foarte feminine, o poezie senzual? f?r? echivalen??, adic? este unic?, mai ales în secven?a când Ben, la studioul s?u, o deghizeaz? în varii costume de epoc?. Pl?cerea ludic? este fascinant?. Ofer? satisfac?ii estetice depline. Iar contrastul cu spaima ascuns? în ea este izbitor, atinge, mai ales în secven?a final?, un suspans perfect de film horror.

footer