Revista Art-emis
Nonconformismul romantic PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 02 August 2017 14:26

The NotebookFamilia Cassavetes este un caz unic în lumea filmului, fiindc? a dat numai cinea?ti de valoare. Tat?l, John Cassavetes (1929-1989), care provine dintr-o familie de greci, este autor al unor filme memorabile: „The Dirty Dozen" (1967), „Rosemary Baby" (1968), „Faces" (1968), „Opening Night" (1977), „Gloria" (1980). El a fost ?i actor, printre rolurile sale de referin?? trebuie re?inut? presta?ia din filmul „Capone", dar ?i colaborarea cu Peter Falk în serialul „Colombo". John Cassavetes este pionierul filmului independent, al filmului minimalist, cum spunem noi azi, c?ci multe filme ?i le-a finan?at singur cu bani pu?ini. Azi exist? un festival care îi poart? numele: „Independent Spirit Awards". Dar cel mai important cred c? este stilul pe care l-a impus prin filmele sale, un cinema-verite, dar nu în manier? francez?, ci mai apropiat de neorealismul italian.

So?ia sa, Gena Rowlands, a fost o stea la Hollywood, cum este acum Meryl Streep. Apoi to?i cei trei copii ai lor au ajuns s? fac? filme: Nick, Zoe ?i Xan. Cel mai cunoscut este Nick Cassavetes, care î?i urmeaz? tat?l, fiind ?i actor, iar ca regizor practic? un stil asem?n?tor, în primul rând acord? o aten?ie deosebit? actorului, toate scenele sunt lucrate la perfec?ie, iar acest lucru confer? esen?ialul, o anumit? libertate, î?i d? sentimentul c? totul este extrem de firesc, ca într-o improviza?ie actoriceasc?. A?a se întâmpl? în „The Notebook" (2004), unde, evident, în rolul principal î?i distribuie mama, o actri?? de excep?ie. Dar, dincolo de acest fapt, trebuie spus, pentru a ucide o prejudecat? puternic înr?d?cinat? la noi, la români, c? în lumea filmului american totul se face în familie. ?i la Hollywood, familiile sunt cele care conteaz?. Unic la familia Cassavetes este manier? de a filma ?i de a aborda subiectele, toate ciudate, neversosimile. Acum, Nick face un film romantic, cu cli?eele inevitabile, un muncitor s?rac, Noah, care se îndr?goste?te de o fa?? bogat?, Allie, iar p?rin?ii ei se opun iubirii lor. E o varianta romeojulietan?, dar mai sofisticat?, fiindc?, de?i parin?ii lui Allie se opun iubirii lor, totu?i, povestea de dragoste continu? ?i dup? ce Noah se întoarce de pe front ?i î?i g?se?te iubita c?s?torit?.

Ac?iunea filmului se petrece în anii 1940, în Carolina de Sud. El, muncitorul Noah Calhoun, este interpretat de Ryan Gosling, iar fat? bogat?, Allie, de Rachel McAdams. Ei se iubesc cu disperare, tocmai pentru a marca drama desp?r?irii, atunci când p?rin?ii ei nu aprob? aceast? leg?tur?. ?i plecarea lui Noah pe front, în Al Doilea R?zboi Mondial, pare c? marcheaz? sfâr?itul pove?tii de dragoste. Între timp, Allie se implic? cu un alt b?rbat (James Marsden). Dar când Noah se întoarce în ora?ul lor mai târziu, de?i vede c? Allie e cu altcineva, nu cedeaz?, reface casa b?trâneasc? ?i devine clar c? romantismul acestei rela?ii nu se termin?.

Scenariul este scris de scriitorul Jeremy Levin dup? cartea sa omonim?. Deci putem spune c? filmul lui Cassavetes este o ecranizare, având toate datele romanelor de dragoste clasice, model fiind romanele lui Jane Austin. ?i cuceritoare este frumuse?ea actorilor, a protagoni?tilor. Antologic? este scen? iubirii lor feciorelnice, lucrat? de Nick Cassavetes, des?vâr?it. Ca ?i scen? când Allie îi aduce vestea c? p?rin?ii ei nu-l vor ?i Noah accept? fatalist, iar Allie îl bate, îl consider? la?, c? nu ?tie s? lupte, s?-?i apere dragostea. Dar pe front, nu exist? decât ea în via?a lui. Îi scrie continuu scrisori, pe care îns?, mama lui Allie le ascunde, s? nu ajung? la fat? ei. De aceea, ea crede c? Noah a uitat-o ?i încearc? s?-?i reface via??, sentimentele r?nite. Mai mult, Noah, când se întoarce acas?, se apuc? s? repare vechea cas? b?trâneasc?, abandonat?, unde s-a petrecut ?i scen? de dragoste. O face ca nou?. O face în speran?a c? o va aduce aici pe ea. Sunt scene pur romantice, specifice iubirii adev?rate, plin? de obstacole. De?i ea, Allie, î?i g?sise o evadare în c?s?torie, într-un b?rbat pe care i-l g?siser? p?rin?ii ei, totu?i, inima sa b?tea mai departe pentru Noah.

Toat? aceast? istorie adev?rat? este un film în film, adic? o amintire a lui Allie, aflat? la senectute, a?a cum se întâmpl? ?i în „Titanic", unde tragica poveste este spus? într-un interviu de c?tre eroina, Rose, care supravie?uise, ajuns? la 90 de ani. Marile pove?ti de dragoste sunt, inevitabil, melodramatice, dar aceast? calitate ?ine de eternitatea vie?ii noastre.

Coresponden?? de la New York

footer