Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 10 Mai 2017 15:18

SALSAAm participat zilele trecute la un concert de salsa oferit de Williamsburg Orchestra la „David Rubenstein Atrium", din complexul „Lincoln Center". Este ca o uzina a artei, fiindc? aici se manifest? toate artele. De pild?, concomitent cu concertul de salsa se desf??ura, la „Metropolitan House", spectacolul „Cavalerul rozelor" de Richard Strauss, la sala de Jazz era s?rb?torit trombonistul Silde Hampton, care a împlinit 85 de ani, la Juilliard School se juca opera lui Janacek „Katya Kabanova", la s?lile de teatru se reprezentau spectacolul de success „Oslo" prezentat de Beaumont Theater ?i nou? pies? a lui Sarah Ruhl, „How to Transcend a Happy", la sala de balet era o reprezenta?ie „All Balanchine", vizavi avea loc concertul Filarmonicii din New York, la pupitru Courtney Lewis, cu Johnatan Biss la pian, la Film Society se proiecta filmul lui Bruno Dumont „Slack Bay", la Public Library se prezentau c?r?i de art?, iar la galeria Oenslager o expozi?ie cu cele mai recente premii Oliver ?i Tony.

Cine trece pe la „Lincoln Center" în jur de orele 19, poate vedea o mare de oameni, mii, curgând în rânduri-rânduri spre s?lile de spectacol. ?i acest lucru de intâmpl? sear? de sear?. Nu mai vorbesc c? dimine?ile sunt spectacole pentru copii. Dac? cineva m? întreab? ce fac americanii, asta fac, adev?ra?ii americani merg la spectacole de teatru, muzic?, balet, expozi?ii ?i tot ce a creat omul pentru delectarea superioar?. Iar la „David Rubenstein Atrium" se petrece ceva în plus, fiindc? sala unde se desf??oar? concertul, are în fa?? scenei un ring de dans, unde spectatorii danseaz?. Solista orchestrei, Solange Prat din Argentina, cânta ?i danseaz? în acela?i timp, antrenând lumea, care este deja dresat?, c? s? spun a?a, nu trebuie invitat? la dans, fiindc? mul?i danseaz? acolo înainte de a începe concertul, dup? muzica de ambian?a creat? de un D.J., Mickey Perez. Este un spectacol neobi?nuit, fiindc? salsa imprim? un ritm care ridic? de pe scaun pe toat? lumea ?i to?i se îngr?m?desc s? danseze. Ba unii î?i arat? talentul în acest gen de dans, care este de origine spaniol?, iar spectacolul este prezentat în englez? ?i spaniol?. Melodiile sunt cântate ?i dansate de toat? lumea. Este un mod de defulare psihedelic, care are îns? m?sur?, fiindc? nu dureaz? decât atât cât orchestra cânta 11 piese, toate foarte antrenante.

„Williamsburg Salsa Orchestra" este format? din 8 muzicieni, patru sufl?tori, un pianist, un percu?ionist, un contrabas ?i o chitar? bas, plus solista, care este sufletul mi?c?rii. Orchestra s-a impus cu acest repertoriu palpitant, 11, ofer? doar 11 piese. Stilul este îns? împrumutat de la muzica de jazz. Dar salsa este un gen care s-a n?scut în insulele Caraibe ?i s-a impus în anii ?70 prin stilul cubanez, dar ?i alte forme asem?n?toare, c? mambo, cha-cha sau bomb? puertoricana. Grupul salsa v?zut la „Lincoln Center" se joac? cu aranjamente dinamice, îmbinând ritmurile sud-americane ?i cubaneze, cu jazz ?i rock. Adic? este o orchestra inovatoare, cânta o nou? salsa. Form? general? a melodiei este de salsa, dar în acordurile ei apar aceste forme noi, tipice muzicii ritmice de improviza?ie. Exist? ?i un dialog permanent cu publicul. Orchestrea se adapteaz? ?i la felul cum evolueaz? dansatorii din ring. Dar dominant este ritmul, aranjamentele explozive, captarea publicului prin infuzia de ritm. Orchestra pare a fi ren?scut acest gen de muzic? relativ veche, cu r?d?cini spaniole, italiene ?i grece?ti, dar mai pu?in cântat?, relansat? acum, dup? decenii de absen?a. Orchestra ?i-a lansat primul album în 2011, cu un mare succes în întreag? lume. Pentru amatorii de muzic?, e bine s?-l pomenim ?i pe conduc?torul orchestrei: percu?ionistul-aranjor Gianni Mano (de la Latino-funk, Radio Mundial, debutul WSO). El îmbin? stilul indie & latino. Numele orchestrei provine de la reziden?? artistului, care se afl? în Williamsburg, Brooklyn.

Exist? ?i un bar acolo, la „Atrium", cu tot felul de b?uturi r?coritoare. Este o adev?rat? pl?cere pentru cei care danseaz?, dar ?i pentru cei care privesc, fiindc? au ce vedea. Pe ecranul din spatele ochestrei se proiecteaz? imagini din filme care prezint? locurile ?i sugereaz? ambian?a din cântece. Sunt ca un decor pentru ceea ce se cânta. Desigur, tinerii vin s? se distreze. Unii îns? nu danseaz?, ci privesc filmele de pe iPad. La un moment dat, a ap?rut un orb, care înainta cu bastonul lui special. ?i a atins bila de cineva. Presoana i-a luat bastonul ?i l-a poftit pe orb la bar, unde i-a ofeeit o b?utur?. Peste un timp, orbul ?i-a scos ochelarii ?i a început s? vad?... Cei doi discutau veseli. De parc? povestea cu bastonul bucluca? a fost o fars?. E posibil, fiindc? aici lumea se distreaz?, inoveaz?.

Distrac?ia este parc? ra?iunea de a fi a americanilor. Te ?i întrebi cine mai munce?te? Sigur, tot ce s-a construit este opera înainta?ilor. Acum, cei în via??, profit?. Totu?i câ?tig? ?i ei de undeva. De unde? Din distrac?ii. Numai în domeniul plastic, New York-ul are 50 de mii de pictori. În total, aici sunt 3 milioane de arti?ti, de toate soiurile, care produc non-stop distrac?ii pentru ceilal?i, pentru restul de 15 milioane. New York-ul este uria?, plin de turi?ti, care înghit toate aceste forme de distrac?ie. Sigur, arta mare se întâlne?te la s?lile de la „Lincoln Center", la concertele simfonice, la opera, la „Carnagie Hall", care e în apropiere, la marile muzee, la galerii, la târgurile de art?, permanente, la s?lile de dans ?i balet, la teatru.

De regul?, americanii ?tiu s? dozeze distrac?iile ?i s? ofere de toate pentru to?i. Nu mai vorbesc de Central Park, în vecin?tatea c?ruia se afl? ?i „Lincoln Center", care este cea mai vast? pepinier? de distrac?ii. Nu exist? loc pe p?mânt unde oamenii s? se distreze non-stop în aer liber. Iar distrac?ia principala const? din muzic? ?i dans. Vorba ceea, toat? lumea „râde, cânta ?i danseaz?", a?a cum suna titlul unui film de demult, o comedie sovietic?, fiindc? ?i sovieticii ?tiau s? se distreze! Îns? o d?deau pe cazacioc. Salsa înc? era depare de ei, dar azi, cine ?tie?, poate c? se danseaz? ?i la Moscova!

Coresponden?? de la New York
Grafica I.M.

footer