Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 09 Aprilie 2017 14:31

Macbeth 2017Ce actual?, în condi?iile apari?iei în peisajul lumii a lui Mr. Tomahawk, este viziunea lui Shakespeare din pies? Macbeth. Macbeth, din nou Macbeth, nu mai sc?p?m de Macbeth! Cu un deviz minimal, de doar 15 milioane de dolari, regizorul australian Justin Kurzel (n. 1974) a realizat o nou? ecranizare a acestei piese, care seam?n? foarte mult cu tragediile lui Eminescu din Dodecameronul sau dramatic. ?i filmul Macbeth (2015) pare c? un lin?oliu pe istoria lumii, o tulbur?toare pelicul?, care ne ofer? o imagine terifiant? a Timpului, ce arat? ca un ve?nic simbol al Evului mediu. Faptul a fost posibil fiindc? locurile de filmare sunt dominate de un peisaj arid, de s?lb?ticia coastelor sco?iene, iar interioarele seam?n? cu ni?te bar?ci. Doar sala tronului are un decor mai ar?tos, poate ?i pentru faptul c? eroii, cei doi asasini principali, î?i proiecteaz? planurile uciga?e pe fundalul crucii cre?tine.

Personajul Macbeth (Michael Fassbender) este în cea??. Istoria este în cea??. Dar ?i sufletul oamenilor este în cea??. Cea?? este dat?, pe de o parte, de atmosfera locului, iar pe de alt? parte, de atmosfera vr?jitoreasc?. Te întrebi, cum un om viteaz, un crdincios r?zboinic, care tocmai a câ?tigat o mare b?t?lie, crede în ceea ce îi profe?esc trei vr?jitoare dup? ce el terminase lupta ?i se îndrepta spre cas?, al?turi de un alt camarad destoinic, Banquo? Ele îi prevestesc c? va deveni curând tan de Cawdor ?i rege al Sco?iei. Prima profe?ie se împline?te pe loc, dar a dou?, cum?, c? doar rege era Duncan (David Thewlis), un rege bun ?i în?elept, pe care el tocmai îl ap?rase, îi salvase via?? în b?t?lie, fapt pentru care chiar atunci, dup? prezicerea vr?jitoarelor, oamenii regelui îi aduc titlul de conte de Cawdor! Deci un gând al vr?jitoarelor s-a ?i împlinit. Urmeaz? cel?lalt. Dar cum? Prilejul i se ive?te de îndat?, fiindc? regele îl caut? din nou ?i îi spune c? va trage în noaptea asta la castelul sau, al lui Macbeth, fapt pentru care acesta se ?i gr?be?te s? o anun?e pe Lady Macbeth (Marion Cotillard) ?i s? preg?teasc? primirea regelui. Macbeth îi spune so?iei sale ce i s-a întâmplat. ?i, c? o prelungire a profe?iei, Lady Macbeth îi aduce argumente de ce el trebuie s? aib? puterea absolut?! ?i-l îndeamn? la crim?.

Crim? este pl?nuit? ?i înf?ptuit?. Este o crim? odioas?. Însu?i uciga?ul este îngrozit. Vin? este dat? pe g?rzi, pe care Macbeth le ucide cu cruzime. Din acest moment, Macbeth înnebune?te. ?i semnificativ? este scen? când î?i invit? curtea la un osp??, iar el nu se poate ab?ine ?i î?i exprim? spectrele care îl chinuiesc. Spectrele criminale. Precum fantoma lui Banquo, ucis din porunca lui Macbeth, fiindc? era singurul care ?tia profe?ia ?i vr?jitoarele au prezis c? ?i fiul lui Banquo, Fleance, va ajunge rege. ?i pl?nuie?te s? fie ?i acesta ucis. Dar Fleance scap? ?i este omorât numai tat?l lui. Pentru a-?i lini?ti agonia, Macbeth alearg? dup? fantoma lui Banquo, apoi le caut? din nou pe vr?jitoare, iar ele îi spun c? nu îi este dat nim?nui n?scut de o femeie s?-l ucid? ?i asta se va întâmpl? numai când p?durea de la Dunsinane se va mi?c?. Adic? niciodat?, crede Macbeth. Dar p?durea se va mi?c?, fiind solda?ii armatei conduse de generalul Macduff (Sean Harris) poart? în mâini crengi, sub care se ascund ?i înainteaz?, a?a pare c? p?durea se mi?c?, iar Macbeth va fi ucis de Macduff, care se n?scuse înainte de soroc ?i c?ruia tiranicul rege îi ucisese cu o cruzime s?lbatic? familia, nevasta, copii, slugile, rastignindu-i ?i dându-le foc.

Totul pare c? un basm inventat, dar dincolo se afl? istoria, de o cruzime terifiant?. Basmul unui r?zboinic neînfricat, dar care ajunge prin crim? pe tron, întruchipând cruzimea omului luminat. Sigur, d?m vina pe epoca medieval?, o lume care simbolizeaz? întunecimea min?ii, domina?ia instinctului. Pasiunea ?i ambi?ia distrug totul, într-un peisaj sco?ian sfârtecat de r?zboi. Imaginea poate fi apropiat? de viziunea lui Akira Kurosawa, primul japonez care a ecranizat aceast? pies? c? fiind potrivit? cu Evul mediu întunecat al Japoniei. El ?i-a numit adaptarea „Throne of Blood" - Tronul însângerat (1957). Personajul lui Shakespeare este universal, exprimând ambi?ia de?art? care duce la dec?dere. La tragedie. Nebunia puterii. Cuplul de actori Michael Fassender ?i Marion Cotillard slujesc bine ideea regizorului, în care cea?? min?ii lor se prelunge?te în peisaj ?i atinge ?i starea spectral? a victimelor, a celor din jur. Totul devine fantomatic, cenu?iu, c? dup? un atac cu rachete chimice, iar realitatea r?mâne suspendat?, f?r? de speran?a. Însu?i Malcolm, fiul lui Duncan, hrarazit s? preia tronul, nu se bucur?, este bulversat, n?uc, ca un condamnat a priori. Chipul lui r?v??it exprim? foarte expresiv cea?a în care se afl? istoria.

Coresponden?? de la New York
Aranjament grafic - I.M.

footer