Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 29 Martie 2017 19:15

ZootopiaDin vitrina Premiilor Oscar, am ?inut s? v?d înainte de toate filmul „Zootopia" (2016), câ?tig?torul premiului Oscar pentru cel mai bun film de anima?ie. Autorii lui sunt regizorii Byron Howard ?i Rich Moore. Americanii au ajuns cu acest gen de filme la performan?e de neimaginat, chiar ?i pentru un produc?tor ca „Disney”, casa care a realizat filmul. Cred c? la acest capitol, ?i la superproduc?ii, americanii sunt imbatabili. Îi mai au concuren?i serio?i doar pe japonezi, dar felul americanilor de a povesti este mai apropiat de sensibilitatea european?. Sunt neîntrecu?i în basme animate. Filmul de anima?ie, pe baz? de comicbooks, este reprezentativ pentru aceast? ?ar? plin? de copii mari. ?i „Zootopia" este, a?a cum o arat? numele, despre animale, este, de fapt, lumea animalelor. Pe care, când ne-o imagin?m, o vedem condus? de legile naturii, în st?pânirea unei morale divine, plin? de inocen?? ?i p?catele supravie?uirii, c?ci animalele nu ucid decât ca s? tr?iasc?. Este o lume pe care o invidiem, superioar? lumii omului, ajuns o fiar?. Fiara uman? nu este întrecut? de nici o alt? fiar? a naturii.

In „Zootopia" surpriza este de propor?ii, fiindc? lumea animal?, odat? ce a c?p?tat glas, c?ci toate animalele din film vorbesc cu glas omenesc ?i în limba englez?, s-a molipsit de toate relele omene?ti, a devenit mai bestial? decât lumea omului. La sfâr?it, vrei s? revii cât mai repede în societatea uman?, fiindc? ce ai v?zut întrece orice stare normal?, totul e de co?mar. Sigur, tratarea pove?tii este comic?. ?i tipic hollywoodian?. Chiar din pregeneric ne întâmpin? Gazzele (Shakira), o leb?d? cu forme de flamengo, care danseaz? ?i cânt?, sus?inut? de un grup de patru tigri pe rol de dansatori de ambian??. Totul este atractiv, ca în show-urile de pe Broadway. ?i în toat? desf??urarea ac?iunii, nu lipsesc cli?eele hollywoodiene. Muzic?, dans ?i urm?rire. Umorul din filmele cu bandi?i este ?i aici la el acas?. El salveaz? bestialitatea. Fiindc? totul este cu semnul minus. ?i ce este negativ trebuie persiflat. De?i ?ara în care se petrece ac?iunea arat? ca într-un basm magic. Eroina, Judy Hopps, un iepura? care vrea s? se fac? ofi?er de poli?ie, când intr? cu trenul de mare vitez? în Zootopia, este uluit?, fiindc? ea vine din provincie, dintr-un ?inut al iepurilor care se ocup? numai cu produc?ia de morcovi. Aici îns? totul este mirific, ?ara arat? mai ceva ca Disneyland. E o feerie, ceva de neimaginat. De zece ori mai palpitant ?i mai exotic ca în Pandora lui Cameron din „Avatar".

Totul se dovede?te o aparen??, fiindc? lumea aceasta magic?, a animalelor minunate, devinde deodat? periculoas?. Dup? ce Judy, iepura?ul, este bine antrenat ca poli?ist, prime?te misiunea s? amendeze pe cei care parcheaz? ilegal. Atinge recordul de 200 de amenzi pe zi. În aceast? postur?, descoper? un vulpoi, Nick Wilde, pe care îl prinde c? în?eal?, face escrocherii cu înghe?at?. ?i îl suspecteaz? ?i de contraband? cu droguri. Vrea s?-l aresteze pe Nick. Face o curs? infernal? s?-l prind?, prin toat? Zootopia, îl prinde, dar furtul era o saco?? nu cu droguri, cum credea, ci cu ceap?! ?eful sec?iei de poli?ie, Bogo, un taur r?bd?tor, nu mai rezist? ?i vrea s-o retrogradeze, dar tocmai atunci apare un personaj care cere un poli?ist s? o ajute s?-?i g?seasc? copilul, care i-a fost r?pit. ?i Bogo nu are ce face, c?ci nu mai era nimeni în sec?ie, ?i o repartizeaz? pe Judy. Dar îi acord? doar un termen de 48 de ore ca s? rezolve cazul. ?i Judy porne?te la treab?. Întâmplarea face ca în aceast? aventur? s?-l reîntâlneasc? pe Nick, cu care se împrietene?te ?i care îi devine partener. ?i cu ajutorul lui, care cunoa?te bine Zootopia, ajunge în toate cartierele ora?ului, inclusiv în zona erotic? ?i homosexual?, în care cele mai lascive fiin?e sunt elefan?ii-femel?, pân? d? de bârlogul bandi?ilor. Care sunt, normal, ?obolanii. Imperiul lor este incredibil. ?eful ?obol?nimii, un fel de buliba??, are în jur slujitori de alt rang, precum ur?ii polari. Animalele mari, uria?e, slujesc la u?a acestor bandi?i mici, dar perver?i. În subterane, sunt sechestrate animalele de ras?. Apar în aventur? tot felul de animale bestiale, uciga?e. Toate cli?eele filmelor cu bandi?i se afl? în acest film, care devine, prin natura lui de desen animat, o parodie la filmele cu gangsteri.

Tehnic ?i artistic, filmul este excep?ioanl, dar viziunea este uciga??, ca s? spun a?a, fiindc? lumea animal? se dovede?te mai bestial? decât lumea uman?. E ceva de neacceptat mai ales când ne gândim c? este vorba despre Zootopia, deci despre o împ?r??ie de basm, despre o cetate ideal?, despre o lume model. Dar ce fel de model, când primarul Zootopiei, leul, se dovede?te ?eful bandi?ilor?! Când secretara ?efului de sec?ie, o oaie, se dovede?te a fi în cârd??ie cu bani?ii, fiind creierul r?pirilor?! To?i sunt corup?i. În sânul poli?iei animale se fac afaceri necurate, trafic de obiecte, de droguri, frumoasa Zootopia este ?ara unei corup?ii generalizate, de?i la sfâr?it totul arat? roz, fiindc? Judy pare a-?i fi g?sit perechea în vulpoiul Nick, iar mai marii poli?iei o încununeaz? drept erou al Zootopiei! O Zootopia îns? cum n-am vrea s? fie lumea uman?.

S? fie Zootopia un apropo la America actual?, o parabol? a ei? C?ci iat? ce a spus regizorul Rich Moore când a primit trofeul pentru „Zootopia": „We are so grateful to audiences all over the world who embraced this film with this story of tolerance being more powerful than fear of the other" (Suntem atât de recunosc?tori pentru publicul din întreaga lume, care a îmbr??i?at acest film cu aceast? poveste de toleran?? ca fiind mai puternic? decât frica de cel?lalt). Cel pu?in noi, în ultima carte, „Inocentopia", am propus un cu totul alt model pentru cetatea ideal?.

Coresponden?? de la New York
Grafica - I.M.

footer