Revista Art-emis
A.D.A.A. .- S?rb?toarea oamenilor de art? americani PDF Imprimare Email
  
Duminică, 05 Martie 2017 17:57

ADAA New YorkLa fiecare început de martie, când la noi se s?rb?tore?te M?r?i?orul, are loc The Art Show, cel mai mare târg al oamenilor de art? (Art Dealers) americani (A.D.A.A.), o mare s?rb?toare, eveniment nonprofit ce se desf??oar? în beneficiul funda?iei caritabile Henry Street Settement, cu un istoric de 124 de ani. Cele mai importante galerii din New York ?i din Statele Unite se întâlnesc la acest? s?rb?toare în faimoasa loca?ie Park Armory Avenue.
Înc? de la intrare, sunt expuse lucr?rile care au fost f?cute cadou târgului, precum o lucrare de Henri Matisse, Tête de cote (1936), donat? de Funda?ia Matisse, apoi lucr?ri de Nick Mauss, Sarah Cain, Tal R, Andy Warhol, Dan Graham, William Leavitt, Ryan Sullivan, Tiago Rocha Pitta ?i Ilse D'Hollander. În acest an, particip? 72 de galerii, multe dintre ele prezentate în cronicile anterioare ?i cunoscute celor care ne urm?resc coresponden?a de ani de zile, galerii de prestigiu, cum ar fi Sean Kelly, Marianne Boesky, Danziger, Nolan, Adler, Bonakdar, Bartolami, Cheim & Read, James Cohan, St. Etienne, Marian Goodman, Paul Kasmin, Lelong, Matthw Marks, Mnuchin, Pace, Petzel, Van Doren Waxter, David Zwirner ?i multe altele. Aici voi prezenta nout??i, ceea ce am v?zut pentru prima oar?, la galeriile din afara New York-ului în special, dar nu înainte de a v? spune c? acolo era o echip? de televiziune, cu o reporteri?? care lua scurte interviuri la galeri?ti ?i vizitatori. Pe micorfonul reporteri?ei scria "News" ?i oamenii se f?ceau c? joac? rolul neîncrederii ?i îi spuneau "fake news", un apropo la acuza lui Donald Trump, cum c? presa ar manevra ?tiri false. Toat? lumea se amuza, îns? la modul superior, adic? prin zâmbete cu subîn?eles, fiindc? la acest târg particip? numai lume sub?ire, oamenii unul ?i unul, care nu se coboar? la politicale!

Cu subiect politic, nu am v?zut ceva decât la o singur? galerie, Julie Saul din New York, care a prezentat o expozi?ie foarte original? a artistului Pavel Pepperstein. Expozi?ia se intituleaz? „The Secret Drawings of Jacqueline Kennedy", pe scurt Jackie, cum se nume?te chiar prima lucrare din fa?a galeriei, având deasupra portretului fostei Primei Doamne replica: „I am a Queen of Spades". Artistul ilustreaz? caricatural replici de-ale ei sau de-ale lui John F. Kennedy, precum acest dialog: „If not us, who? If not Now, when?", spune John, iar Jackie de colo: „John, I still Love you". Ca mâine, spunea cineva, vom vedea ceva asem?n?tor ?i despre Trump ?i Melania lui! ?i, automat, oamenii au început s? discute despre problema imigran?ilor. Cea mai arz?toare tem? în America acestei perioade. To?i suntem imigran?i, a zis un domn. To?i americanii au r?d?cinile pretutindeni pe acest p?mânt. Una este s? te ocupi de cei care stau aici de 20-30 de ani ilegal sau s?-i vânezi pe terori?ti, ?i cu totul alta s?-i culpabilizezi pe to?i, s?-i bagi în aceea?i oal?! Ce, un american care nu e muslim, nu poate fi terorist? Ba din rândul lor, al celor get-beget, au r?s?rit cei care ucid oameni nevinova?i.

Târgul nu are leg?tur? cu acest subiect, mai ales c? galeri?tii, majoritar, sunt evrei, dar ?i p?rin?ii lor au fost cândva imigran?i, au venit aici de care-încotro. Cei mai mul?i dintre galeri?ti sunt oameni în vârst?, cu state vechi în acest? meserie. De altfel, evreii sunt cei care au salvat colec?iile de la dispari?ie. ?i e suficient s? m? opresc la Hans P. Kraus Gallery din New York, unde am v?zut ceva de neînchipuit, fotografii care au prev?zut inven?ia aparatului de fotografiat, fotografii f?cute f?r? camer?, adic? fotograme. Expozi?ia chiar se ?i nume?te Photograms 1839 – 2009. Ce-am v?zut? Adev?rate minuni. Fotograma este cea mai primitiv? fotografie, fotografia preistoric?, realizat? printr-o metod? anterioar? camerei de fotografiat. Fiecare fotogram? este creeat? prin plasarea unui obiect în contact cu o hârtie fotosensibil? ?i expus la lumin?. Lumina întunec? tot ce e în jurul obiectului, iar acesta r?mâne alb, imprim?nd pe hârtie umbra sa. Experiemtele primare sunt f?cute cu frunze ?i flori. Pionierii acestei tehnici sunt William Henry Fox Talbot (1800-1877) ?i Anna Atkins (1799-1871). Într-o vitrin? se face istoria acestor prime imagini, ca ni?te desene negative, cum este Maidenhair Fern de Talbot, realizat? în 1839. Un alt tip de imagini se numesc cyanotyp, procedeu inventat de John Herschel în 1842 ?i aplicat de Atkins, care a realizat un volum întreg numit British Algae, care este landmark-ul artei fotografice, de aici începe istoria ei. Acest volum se afl? în vitrina galeriei ?i poate fi deschis numai în prezen?a galeristului. Mai vedem fotogravuri ale altor pionieri, austriecii Iosef Maria Eder (1855 - 1944) ?i Edward Valenta (1857-1937), o gravur? fotografuc? a lui Antoine-Henri Becquerel din 1901, o fotgram? cyanotyp de Bertha Jaques de la 1910.

Evident, expozi?ia prezint? ?i evolu?ia fotogramei, de la cyanotyp-urile lui Atkins la cerlebrul fotograf american Man Ray (1890 – 1976), format de dadaism ?i suprarealism, care a fost bun prieten cu Brâncu?i, ?i prezent în expozi?ie cu lucrarea Rayograph, din 1922. Tehnicile de realizare ale fotogramelor au evoluat, pe baz? de generatoare de lumin? foarte puternice, de sute de mii de vol?i, ajungând la performan?ele japonezului Hiroshi Sugimoto (n. 1948), capturate în experimentul numit Lightning Fields 225. Efectul este ca un tr?snet pe cerul întunecat. Dar efectele cu adevp?rat artistice ale fotogramei le-a ob?inut Adam Fuss (n. 1961), care a îmbinat tehnica fotogramei cu aceea a daguerreotypului, forma primar? a camerei de fotografiat, realizând imagini de o mare sensibilitate, precum For Alegra (2009), reprezentând un fluture, care este de o frumuse?e diafan?. Imaginea acestui fluture este muzical?, evoc? parc? o arie de Puccini. De altfel, arta fotografiei este regin? la aceast? edi?ie a târgului A.D.A.A. Un spectacol fotografic neobi?nuit vedem la Hosfelt Gallery din San Francisco, unde artista Liliana Porter expune lucr?ri de tehnic? mixt?, îmbinînd fotografia, pictura ?i sculptura. În fa?a unor imagini fotografice sunt piese sculpturale, care au leg?tur? cu tabloul. Astfel, un pui de por?elan prive?te imaginea m?rit? a unui ou, asem?n?tor desigur cu cel din care el însu?i s-a n?scut. Sau un pinguin din ghips se reflect? în imaginea sa spart?, f?râmi?at?, un extraordinar efect, o medita?ie la condi?ia de ciob ?i de întreg.

La „Gavin Brown's enterprise" din New York vedem un experiment ?i mai îndr?zne?, amintind de spectacolele plastice semante de Marina Abramovici. Pe un perete este proiectat? o imagine vie (alive) a unei femei cu ochii închi?i, parc? doarme ?i al?turi o oglind? uria??, pe care scrie „No No America", de parc? nu vrea s? se uite în acest? oglind?, de?i nu are motiv, fiindc? nu scrie „No No Trump". Ca ni?te oglinzi mate sunt ?i cele ?ase tablouri întunecate, cu patin? de rugin?, ale lui Bill Jensen, ciclu numit Dark Paintings, de la Cheim & Read Gallery. A?a cum un senza?ional efect de reflexie realizeaz? ?i Larry Bell la Anthony Meier Gallery din San Francisco, numit Wedge (1981-1984), un labirit din sticl? dubl?, pe o parte vezi prin ea, dincolo, ca printr-o fereastr?, iar cealalt? parte te reflect?. Se creeaz? un dublu efect, realitatea ?i iluzia. Dar un efect fotografic experimental senza?ional îl realizeaz? Rodney Graham la 303 Gallery, lucrarea Antiquarian Sleeping in his Shop (2017), care reprezint? un b?trân anticar dormind pe o canapea în atelierul s?u. Un tipic interior burghez, cu opere de art?, tablouri, c?r?i rare ?i mobilier vechi, exact cum vom vedea în curând la celebrul Târg al anticariatelor. Graham a realizat un triptic, fiecare panou având dimensiuni impresionante, 108 x 71 inches. Tehnica folosit? este anun?at? ca fiind „painted aluminium lightboxes". Este o imagine foarte spectaculoas?, ca un decor de epoc? la o pies? de Ibsen. Vizitatorii sunt foarte atra?i de acest loc.

Târgul prezint? ?i pictur? clasic?, autori celebri, precum Arshile Gorky, prezent la Hauser & Wirth Gallery din New York cu ciclul Nighttime, Enigma, and Nostalgia (1931-1934), ce poate fi considerat o replic? la arta cubist? a lui Picasso, a?a cum este ?i sculptura lui Sol Lewitt Cube without a Cube, expus? de Barbara Krakow Gallery din Boston. Cople?itoare este ?i prezen?a artei sud-americane, a artei mexicane în special, la Mary-Anne Martin din New York, unde vedem lucr?ri de David Alfaro Sigueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Leonora Carrington, cu un senza?ionalul Temple of the Word, Gunther Gerzso, Isabel de Obladia, Louise Nevelson. Pace Gallery expune nout??i semnate de un artist permanent al galeriei, polonezul Thomas Nozkowski. O surpriz? remarc?m ?i la James Reinish Gallery, unde vedem un peisaj de Georgia O'Keeffe, numit Gray Hills, sugerând o femeie culcat? cu sânii ca ni?te dealuri, pe care se afl? copaci înflori?i. S?rb?toarea galeri?tilor, a oamenilor de afaceri cu art? (Art Dealers), are, ca de obicei, ?inut?, nu este epatant?, ?ocant?, precum Armory Show, de care ne vom ocupa într-un articol viitor, ba am putea spune c? are discre?ie, rafinament, pe m?sura organizatorilor acestui mult a?teptat eveniment. Aflate în plin? desf??urare, aceste dou? mari s?rb?tori de prim?var? capteaz? în prezent, f?r? concuren??, întreaga suflare a artei americane ?i mondiale.
Coresponden?? de la New York

footer