Revista Art-emis
Gastro-estetica lui Salvador Dali PDF Imprimare Email
  
Duminică, 26 Februarie 2017 20:38

Gastro-DaliEste gastronomia o art?? Ce fel de art?? E suficient s? vezi vitrinele New York-ului, unde, lâng? aranjamentele fashion, defileaz? sumedenii de spectacole gastronomice. Pe orice vreme, gastronomia este regin?. Iar acum, în aceste zile de iarn?, a venit un val de caldur? oceanic?, am intrat deodat? într-un februarie v?ratic, natura a explodat, mul?i copaci ?i-au deschis ochii, unii au ?i înmugirit, ?i toate str?zile s-au umplut de mii de mese, ocupate de tot felul de boemi, îmbr?ca?i sumar, ca pe timp de var?. Spectacolul gastronomic aici este peste tot, la fiecare pas, ai impresia c? New York-ul este o mas? lung?, interminabil?, ocupat? de oameni de toate culorile, care au venit din toate col?urile lumii s? se bucure de vreme ?i de fantasticele preparate newyorkeze. Gastronomic, sunt aici reprezentate toate popoarele lumii, vezi mii de restaurante, fiecare cu specificul s?u culinar. Sigur, totul este apetisant. Dar ca s? fie art?, gastronomia trebuie s? se adreseze ?i spiritului, nu numai sim?urilor. Dac? prive?ti celebrele portrete ale lui Arcimboldo, sigur ai satisfac?ii estetice, dep??ind percep?ia gastronomic? oferit? de legumele, plantele, fructele sau vie?uitoarele din care sunt f?cute aceste portrete. Istoria artei este, într-un fel, o istorie domestic?, în care se poate citi gastronomia timpului, a fiec?rei epoci în care a tr?it un artist sau altul. Multe tablouri sunt cinegetice sau legate de fastuoase buc?t?rii aristocratice sau burgheze. Orice muzeu are asemenea capodopere pe subiecte culinare. Îns? satisfac?ia suprem? am avut-o nu v?zând vitrinele ?i buc?t?riile diverselor restaurante, ci albumul lui Salvador Dali Les diners de Gala, ap?rut la faimoasa editur? Taschen. Dineurile sau cinele pentru Gala sunt adev?rate opere de art?. Gala este celebra iubit? a lui Dali, so?ie ?i muz?, femeia vie?ii lui, a?a cum au fost pentru Picasso Marie-Thérčse sau Dora Maar.

„Când aveam ?ase ani, scrie Dali, am vrut s? fiu buc?tar". ?i aceast? dorin?? l-a marcat toat? via?a, iar la 68 de ani visul s?u s-a materializat într-o carte, cea despre care vorbim, Les diners de Gala, care a ap?rut în 1973 în limba francez?, retip?rit? acum de Taschen, ?i care cuprinde 12 capitole numite de Dali în felul urm?tor:
Les caprices pincés princiers (feluri de mâncare exotice)
Les cannibalism de l'automne (alimente de ou? de mare)
Les supręmes de malaises lilliputiens (felul întâi)
Les entre-plats sodomisés (carne)
Le spoutniks astiqués d'articots statistiques (melci-broa?te)
Les panaches panachés (pe?te cu pe?te coaj?)
Les chairs monarchiques (joc cu p?s?ri de curte)
Les montres molls ˝ sommeil (porc)
L'atavisme désoxyribonucléique (legume)
Les „Je mange GALA" (afrodisiace)
Les pios nouches (dulci deserturi)
Le délices petits martyrs (aperitive)

Formul?rile sunt, desigur, daliniene, intraductibile, de?i o încercare a? face de dragul spectacolului lingvistic:
1. Capricii domne?ti ciupite;
2. Canibalism de toamn?;
3. Disconfort liliputan suprem;
4. Între mese-sodomizat;
5. Sputnik articots cu statistici lustruite;
6. R?citoarele pana?e;
7. Carnea monarhic?;
8. Ceasuri Mölls ˝ de somn;
9. Atavism dezoxiribonucleic;
10. „Eu m?nânc GALA";
11. Nouches pios (?!);
12. Micii martiri încânt?.
Cele 12 capitole cuprind 136 de re?ete, cu explica?ii, iar toate sunt înso?ite de desenate semnate de artist. O mare parte dintre aceste re?ete sunt preparate curent în gastronomia francez?. ?i se indic? locurile unde pot fi g?site permantent, inclusiv la celebrul restaurant parisian „Maxim" sau la Gara ora?ului Lyon.

Albumul este o încântare a privirii. Arta plastic? a lui Dali prinde aici contur culinar. Aceea?i imagina?ie fantezist?, plin? de savoare ?i umor. Nu ?tiu cum se poate mânca a?a ceva, s? strici cu mâinile sau tacâmurile aranjamente care au înf??i??ri suprarealiste! Dar oricât de teribiliste ar fi re?etele buc?tarului, ele urmeaz? o poetic?, poetica artistului, numit? Dalinian gastro-esthetics, întemeiat? pe baza a ceea ce artistul nume?te „coincidence of opposites" (coinciden?? a opozi?iilor), având ca surs? un Eu cu totul special, definit prin câteva tr?iri particulare, cum ar fi: „Toate experien?ele mele sunt viscerale" sau „Sunt exaltat de tot ceea ce este comestibil". Dali se consider? un „delirant" ?i un posedat de „conversie mistic?". Îns? toat? estetica sa experimental? este subsumat? unei întregi concep?ii, extrem de originale, pe care o cuprinde în triada „filosofia gastronomiei", „etica gastronomiei" ?i „teologia gastronomiei". Iar ?i mai demn de re?inut este faptul c? re?etarul dalinian consolideaz? ceea ce este mai subtil fundamental în religia sa, menit? „to swallow the living God as is practiced in Sacrament of the Eucharist /s? înghit? pe Dumnezeul cel viu a?a cum se practic? în Sacramentul Euharistiei". ?i care este religia sa? Aceea prin care Dali se autodefine?te drept monarhist, catolic, apostolic, roman ?i român. Acest crez, citat în fiecare capitol, este tulbur?toar, de?i în re?etele lui nu g?sim nimic românesc, nici un apropo m?car la buc?t?ria româneasc?. Avem în schimb din plin trimiteri la buc?t?riile fran?uze?ti ?i spaniole, ca ?i la cele indiene sau asiatice, este chiar citat? o re?et? a monarhului iranian Pahlavi, dar ?i o salat? compus? de Alexandre Dumas.

La capitolul canibalism g?sim un aranjament piramidal din raci, iar la poalele acestui munte, personaje decapitate, fiindc? racii urc? ?i decapiteaz? cu cle?tii lor tot ce întâlnesc în cale. Fastuoasele arnjamente gastro-estetice reprezint? personaje vii, cu ochi magici, cum ar fi la capitolul 7 o bufni?? monarhic?, foarte asem?n?toate cu portretele lui Giuseppe Arcimboldo. ?i aceste teribile aranjamente gastro-estetice, redate prin fotografii color, sunt înso?ite de desene suprarealiste, cu personaje ie?ind parc? din panoplia lui Ubu Roi, personajul lui Alfred Jarry. Dar la fiecare pas ne surprinde spectaoclul gastronomic, sardanapalic ?i rafinat, de o mare bog??ie, opulent, c?ci alimentele combinate sunt foarte scumpe, numai rarit??i, din p?uni, fazani, maimu?e, rinoceri, ?erpi, fructe de mare, tot felul de p?s?ri exotice, al?turi de care se afl? sticle cu b?uturi dintre cele mai alese. Gastronomia lui Gali este rafinat? ?i inaccesibil? pentru omul de rând, dar acesibil? celor care au un sim? în plus fa?? de sim?urile comune, ?i anume sim?ul estetic.

Coresponden?? de la New York

footer