Revista Art-emis
Bucur, e?ti cum nu e?ti! PDF Imprimare Email
  
Duminică, 29 Ianuarie 2017 16:01

Album fotograficZilele trecute, am primit de la scriitorul fotograf Dumitru Hristenco un album fotografic intitulat „Bucur, e?ti fotogenic", editat în 2016 de Asocia?ia „Bucure?tiul meu drag", coordonator Andrei Bîrsan, un album în care expun 59 de fotografi, fiecare cu câte o fotografie alb-negru sau color cât mai edulcorat? despre Bucure?ti, cu câte o explica?ie personal?, precum face ?i Dumitru Hristenco la fotografia sa, numit? „Centrul Universului": „Cerul albastru este rafinat spiritual de biserica maramure?an? aflat? dedesubt înconjurat? de o vegeta?ie exuberant? ce predispune la echilibru ?i armonie". E o explica?ie tautologic?. De ce Bucure?tiul este „centrul universului", fiindc? are lacuri, p?s?ri pe ap?, biserici ?i tot ceea ce face s? fie altfel decât este? Orice lucru, cât de derizoriu, poate fi fotogenic, a?a cum demonstreaz? spectaculos Umberto Eco în Estetica urâtului. Arta face ca ?i urâtul s? fie armonios. Arti?tii fotografi, majoritatea tineri, au vânat imagini supraexpuse ?i strident etalonate, care au f?cut un altfel de Bucure?ti, cum nu este în realitate. E un Bucure?ti al lor, a?a cum ar fi frumos s? fie. Fotografiile tind spre peisaje ireale, fotografii vâneaz? imagini insolite, precum un soare care r?sare din ni?te blocuri ceau?iste, iar explica?ia este bucuria fotografului c? „am fost în locul potrivit la momentul potrivit"! Adic? în Drumul Taberei. Bine c? n-a fost pe East River, s? prind? acolo primele raze! Deci iat? un element de estetic? fotografic? a acestui album, s? fii la locul ?i ceasul potrivit, s? surprinzi un instantaneu, cum face ?i ?tefan Tuchil? în „Omul ?i norul potrivit..." (bine c? nu e Omul ?i Pomul potrivit, cum se spunea în „epoca de aur" despre umbrele noastre securiste!), c?ci de fotografii complexe sau cu regie în cadru nu poate fi vorba.

Dar vân?toarea dup? imagini edulcorate nu e art?. A înfrumuse?a realitatea ?ine de turism sau propagand?. De altfel, albumul este dedicat ideii „Bucure?ti Capital? European? a Culturii în 2021". Sunt poze ceau?iste, fiindc? tinerii nu ?tiu c? tocmai acest fel de fotogenie o cerea Ceau?escu, poze cât mai turistice, s? arate magistralele comunismului, s? cânte România festiv?, exact ca în poza „Arena Na?ional?", semnat? de Adriana Manolache. O fi aceast? patim?, a megalomanicului, în instinctul românilor?! Albumul cople?e?te prin astfel de poze ceau?iste, precum „Pia?a Universit??ii", „Oglinda IOR", „Statuia final?", „Ci?migiu", „Reflexii pe Cheiul Dâmbovi?ei", „Parcul Carol", „Apus pe Lacul Morii", „Mihai Viteazu", „Culori de toamn?", „Belvedere în Parcul Her?str?u", „Palatul Casei de depuneri...", „Întâlnire", „Mausoleum", „Concert în Pia?a Constitu?iei", „Blocuri pe Unirii", „Promenada de sear?" sau „Dâmbovi?a, martor etern al evolu?iei urbanistice a ora?ului", care chiar folose?te limba de lemn.

Frumoasa arhitectur? interbelic?, aflat? în paragin? în acest „Bucur e?ti fotogenic", se afl? doar într-o singur? imagine, „Vremuri uitate", ?i poate în „Farmecul discret al bucure?tencelor", un titlu ce se vrea un racord cu filmul lui Buńuel, Farmecul discret al burgheziei. În contrapunct ar fi „Spitalul Col?ea" ?i „Casa cu Omul de Aram?". Mai apropiate de art?, de autentic, creatoare de atmosfer?, mi se par fotografiile „Cas? de pe strada Sfântul Constantin", „Micul Paris", „La ceas de sear?", "Bucharest by night", „Zi de Cr?ciun", poate ?i „Gucci", „Fereastra" sau „La ?ahi?ti", dar ?i unele instantanee, ca „A kiss", „Fotograf clandestin", „Locuri vechi...", dar mai ales „Olimpiada de iarn?", poate cea mai potrivit? imagine, fiindc? este ?i alb-negru, pentru a imortaliza felul inedit cum „c?l?toresc" bucure?tenii iarna, când d? o mic? ninsoare, str?zile devin impracticabile ?i ei trebuie s? inventeze un sport nou, s? pluteasc? peste mizerii. P?cat c? pozele din parcuri, cum este Ci?migiul, nu redau cele mai „fotogenice" imagini, precum urmele l?sate de câini, adic? de st?pânii lor, care nu au grij? s? cure?e dup? ei, s? fac? ca peisajul s? fie igienic ?i respirabil. Poate c? un astfel de Bucure?ti va fi surprins într-un alt album, mai realist, când ?i doamna primar Firea î?i va pierde firea. Deocamdat?, tinerii fotografi se distan?eaz? de realitate ?i ne ofer? un Bucure?ti utopic, ca s? ne încarce cu energie pozitiv?, necesar? în acest ve?nic climat politic negativ, ba poate ?i de dragoste pentru art?, a?a cum încearc? prin câteva poze document, precum cele inspirate de momente culturale, cum ar fi „Fetele la soare", „Ateneul Român", „Academia Român?", „Concert la Ateneu", „Clipe de octombrie", sau metaforice, precum „Sunetul ploii" ?i „Apus de poveste".

O singur? poz? mi se pare a avea o conota?ie politic?, „Victoria Capitalismului" de Robert Reghina, care nu este altceva decât un accent invers pus pe „Victoria socialismului", fiindc? grosul imaginilor, cele mai r?s?rite sunt tributare unui landmark ceau?ist, surprind construc?ii socialiste. Este, indiscutabil, un album izvorât din bun? credin??, din dorin?a ca tot mai mul?i bucure?teni, poate to?i, s? spun? cu mândrie „Bucure?tiul meu drag", a?a cum b?nuim c? spun cei de la Asocia?ia ce poart? acest nume.

footer