Revista Art-emis
Rafinament nonconformist PDF Imprimare Email
  
Duminică, 08 Ianuarie 2017 16:53

Le divorceO lume cu totul aparte descoperim în „The divorce" (2003), în regia lui James Ivory, un film care surprinde obiceiuri ?i comportamente franco-americane, reliefate subtil prin vizita pe care americanca Isabel Walker o face surorii sale Roxeanne, c?s?torit? la Paris cu un b?rbat care o p?r?se?te tocmai când ea este îns?rcinat? cu al doilea copil. O serie de rela?ii noi apar în aceast? aparent simpl? poveste, care se termin? cu moartea lui Charles, so?ul lui Roxeanne, îndr?gostit de o femeie c?s?torit?, care va fi împu?cat, ?i cu plecarea lui Isabel dup? ce sora sa a n?scut ?i a f?cut un nou contract cu editura pentru cartea la care lucra. Ea este poet? ?i poezia are un rol enorm în via?a ei ?i a acestui film. De altfel, James Ivory este poate unul dintre cei mai rafina?i regizori americani, datorit? în primul rând forma?iei sale pe linie indianist?. Începutul carierei sale este legat de India, de un finan?ator indian, dar ?i de colaborarea perfect?, totat? via?a, cu scriitoarea Ruth Prawer Jhabvala, ale c?rei principale romane le-ecranizat, dar ea a scris ?i scenariile filmelor sale, inclusiv Le divorce (titlul orginal). Filmele lui Ivory sunt de un mare rafinament, îmbinând spiritul indian cu cel european, francez îndeosebi. L-a? numi un Ingmar Bergman al Americii. Este campinon în cunoa?tera sufletului feminin. Pare un bun cunosc?tor al mediului parisian. Se vede ?i din „The Divorce", unul dintre ultimele sale filme, bazat pe un roman scris de Diane Johnson.

Filmul are de toate ?i anticipeaz? ambiguit??ile amoroase din filmele europene ale lui Woody Allen. Care ar putea semna, oricum, rela?iile erotice din acest film. De pild?, amantul lui Isabel este un om important, înconjurat de mister, cu o via?? dubl?, care, efectiv, o cump?r?, îi cump?r? frumuse?ea, s? fie partenera lui, pentru anumite întâlniri high life, iar Isabel nu se d? în l?turi, la propunerea lui, ea chiar are o reac?ie spontan?, spune: când începem? Aceast? lume high life, de?i are un cod moral generat de o tradi?ie sofisticat? a moravurilor, totu?i, paradoxal, era foarte libertin?. De fapt, nonconformismul se vede cel mai bine acolo unde exist? reguli, adesea rigide. Conven?ionalismul ?i libertinajul, ce asociere tentant? pentru marele cineast! Îns? libertatea rela?iilor este determinat? de libertatea individual?. Aici func?ioneaz? cel mai bine instinctul. Iar femeile au un instinct superior, ele pun exact diagnosticul. Exist? chiar o metafizic? a cuceririlor ?i a accept?rii lor. Familia reunit? se întâlne?te la Paris ?i decide s? vând? un tablou, care apar?ine lui Isabel. Ei nu ?tiu a cui este tabloul, dar expertiza stabile?te o minune, c? apar?ine clasicismuluui francez, lui La Tour, pictor baroc. Un tablou remarcabil, care este vândut de Casa de licita?ii Christie's cu nesperata sum? de 4.500.000 euro. Familia e fericit?. Isabel la fel, care pune pistolul uciga?ului lui Charles în po?eta ro?ie d?ruit? de amantul ei ?i o arunc? din Turnul Eiffel. Este eliberarea ei de un moment din via??. Po?eta plute?te deasupra Parisului, ca un simbol de desp?r?ire de o lume prin care a trecut ca o pas?re de prad?.

Film de mare rafinament, în stilul ecraniz?rilor engleze. Ne arat? c? întotdeauna în spatele aparen?ei se ascund patimi, maladii ?i resurse vitale neobi?nuite. Via?a din înalta burghezie francez? ?i american? se compune din bani, putere, libertate erotic?, dar ?i din bârf? pe baz? de prejudec??i, contrastând cu fronda, cu lipsa de prejudec??i, un melanj între cultul familiei, al c?s?toriei, ?i amantlâc, iar în filmul lui Ivory avem ceva în plus, o competi?ie între libertinajul francez ?i cel american, la nivelul ?i ambiguitatea fixa?iilor feminine. În asocierea celor dou? familii, francez? ?i american?, vedem diferen?ele legale ?i culturale privind sexul, iubirea, mariajul, religia, familia. Un film despre perversiunea sentimental?, o mare lec?ie de psihologie uman?, de în?elegerea superioar? a femeii. Seam?n? pân? la un punct cu „Leg?turi periculoase" (1988), filmul lui Stephen Frears dup? Laclos. Protagonistele, mon?tri sacri ai ecranului: Kate Hudson, în Isabel, o frumuse?e rar?, fiica altei vedete rarisime, Goldie Hawn, ?i seduc?toarea Naomi Watts, în rolul lui Roxeanne (Roxy). Ele ofer? adev?rate recitaluri actorice?ti. În jurul lor mi?un? ?i Olivia Pace, întruchipat? de Gleen Close, o amant? de profesie, care d? sfaturi mai pu?in experimentatei Isabel. Avem surpriza s? ne întâlnim ?i cu Leslie Caron, vedet? a anilor '50, partener? a lui Gene Kelly în An American in Paris (1951). Se spune c? rafinamentul unei societ??i marcheaz? ?i dec?derea ei. E posibil s? recept?m ?i acest început de desfrâu moral, de gr?din? a pl?cerilor în destr?mare.

footer