Revista Art-emis
Nevoia de cuplu PDF Imprimare Email
  
Duminică, 18 Septembrie 2016 18:03

Odd Couple2Ce înseamn? o comedie scris? de un mare scriitor, Neil Simon! Iar când e slujit? de excelen?i profesioni?ti, ca regizorul Howard Deutch ?i actorii Jack Lemmon ?i Walter Matthau, succesul este garantat. În ace?ti termeni se poate vorbi despre filmul „The Odd Couple II" (Un cuplu ciudat -1998), a c?rui prim? parte a avut premiera cu mult timp în urm?! De fapt, au trecut 18 ani de când Oscar ?i Felix s-au v?zut unul pe altul pentru ultima oar?. Oscar locuie?te în Florida, Felix la New York. Într-o zi, Oscar este chemat de fiul s?u, Brucey, care îl invit? la nunta lui cu Hannah, fiica lui Felix, nunt? programat? s? aib? locn urm?toarea duminic?, în California. Iat? un excelent prilej ca Oscar ?i Felix s? se întâlneasc? din nou. ?i ei se întâlnesc pe Aeroportul Interna?ional din Los Angeles, unde închiriaz? o ma?in? pentru a ajunge în localitatea San Malina, unde are loc nunta. C?l?toria se transform? într-o odisee, începând cu uitarea valizei lui Felix la o sta?ie de benzin?, cu pierderea complet? a direc?iilor ma?inii, mai multe dificult??i cu poli?ia, de?i ?eful de post (Richard Riehle) se dovede?te o persoan? foarte r?b?toare ?i amabil?, ca ?i un b?trân care, atunci când li se stric? ma?ina, se ofer? s?-i conduc? el, cu proprima ma?in? o bucat? de drum, dar se întâmpl? c?, de b?trân?e, moare la volan. Sigur, apar încurc?turi ?i cu lenjeria de corp ?i cu o r?zbunare de tip Cowboys, terminându-se cu surpriza lui Felix, care î?i reîntâlne?te „unica" femeie pe care a iubit-o, de?i e însurat cu alta, care îl a?teapt? la nunt?. Toate încurc?turile apar în criz? de timp, datorit? faptului c? ei c?l?toresc contra timp, adic? se gr?besc s? ajung? la timp la nunt?.

Filmul exceleaz? în gaguri. Absolut antolgic? este secven?a mortului, când un b?trân localnic de 84 de ani se ofer? s?-i duc? pe cei doi la localitatea dorit?. Dar ma?ina lui de epoc? merge cu 8 km la or?, sunt dep??i?i de toate ma?inile, c?ru?ele, bicicletele, chiar de excusioni?ti ?i de c?l?tori cu piciorul. La un moment dat, ma?ina se opre?te. Oscar ?i Felix întreab? ce s-a întâmplat. B?trânul de la volan are capul c?zut pe piept. A adormit, cred ei. Dar când îl zgâl?âie, constat? c? e mort. A?a c? Felix se pune la volan în timp ce de pe capul b?trnului, aflat la fereastr?, îi zboar? peruca, care cade pe asfalt. Felix opre?te s? o ia. Dar apare o cioar?, care ia peruca în cioc ?i zboar? cu ea. Peste pu?in timp îns?, cioara cade pe capot? împu?cat?, cu tot cu peruc?. Felix îi pune b?trânului peruca pe cap, dar apare poli?ia, care îi chestioneaz? pe cei doi în leg?tur? cu mortul, apoi îi aresteaz? ?i-i pred? aceluia?i post de poli?ie, cu acela?i ?ef disperat, care, ca s? scape de pacostea care s-a ab?tut pe sectorul s?u de supraveghere, îi escorteaz? cu ma?ina poli?iei, le ia bilet de avion ?i-i expediaz? din localitate. Asemenea comedii tr?snite sunt specialitatea americanilor. Le în?elegi umorul, dac? le în?elegi obiceiurile. Replicile sunt de un haz nebun, cum se întâmpl? ?i într-o alt? comedie de mare succes, devenit? serial: „The Fockers" (2004), cu Ben Stiller ?i Robert de Niro în rolul unui socru dus cu pluta care î?i verific? viitorul ginere cu detectorul de minciuni, fiindc? el cu asta se ocupase o via??, cât lucrase ca psiholog în serviciul armatei. Încurc?turile dintre socru ?i ginere au aceea?i savoare, prin gaguri ?i limbaj, ca ?i cele din cuplul celor doi ramoli?i veseli.

Un alt formidabil cuplu este cel dintre actorii Jackie Chan ?i Owen Wilson, care au nevoie unul de altul fiindc? aventurile în care se implic? sunt extrem de periculoase ?i rolul lor complementar îi ajut? se ias? din orice încurc?tur?. Filmele în care ei sunt protagoni?ti beneficiaz? de gaguri în cascad?, iar aventura se combin? cu umorul, ba luptele lui Jackie Chan, de?i folose?te stilul kung-fu, au împrumutat ceva de la b?t?ile lui Chaplin. A?a procedeaz? în filmul „Shanghai Noon" (2000), dar ?i în continuarea lui, „Shanghai Knights" (2003). Adic? b?t?ile, în genul „unul contra to?i", sunt cascade de umor. Fapte care nu se las? a?teptate în lumea mahalalei, a str?zilor insalubre, pline de vagabonzi. Interesant c? în acest din urm? film, care se petrece într-o Londr? timpurie, parc? ar fi rupt? din romanele lui Dickens, cel care îi ajut? pe aventurari ?i îi scap? de multe belele este un micu? n?zdr?van pe care îl cheam? chiar Charlie Chaplin! Dup? cum se ?tie, Chaplin s-a n?scut la Londra, iar în acei ani de început de secol a trebuit s? duc? o via?? de vagabond.

Evident, istoria teatrului, a filmului, are mii de cupluri celebre. ?i noi, românii, avem, i-am prezentat recent pe Gheorghe Dinic? ?i Marin Moraru, ca fiind cei mai faimo?i. Se pare c? în natura uman? st? ideea de cuplu, e o permanen?? a vie?ii, ca ?i a artei. Nevoia de cuplu este vital?. Îns??i la baza genezei umane se afl? un cuplu, Adam ?i Eva. ?i se pare c? acolo unde cuplul merge bine, performan?ele sunt extraordinare. Vezi minunile lui Stan ?i Bran, Fred Aster ?i Judy Garland, Brad Pitt ?i Angelina Jolie, nu mai vorbesc de soarta fericit? a gemenilor care î?i exprim? condi?ia nativ? cu rezultate uluitoare. Nevoia de cuplu este o nevoie de iubire, de dialog, de colaborare, de partener, a?a cum Don Quijote avea nevoie de Sancho Panza ca s?-?i materializeze fanteziile, iar Vladimir de Estragon, ca s? nu se plictiseasc? atunci când îl a?teptau pe Godot (ce s?rb?toare au creat Dinic? ?i Moraru din acest cuplu literar genial!). Sigur, exist? ?i cupluri malefice, precum Macbeth ?i Lady Macbeth, sau pidosnice, precum Ahile ?i Patrocle, dar realiz?rile în r?u se fac ?i ele mai bine în cuplu. Nu e cazul s? mai insist?m, am oferit aici câteva exemple ca s? înfierbânt?m imagina?ia cititorului, care singur ?i el adaug? acum, pe loc, alte zeci de exemple pe care le cunoa?te bine.
Coresponden?? de la New York

footer