Revista Art-emis
Edgar Degas - o stranie nou? frumuse?e PDF Imprimare Email
  
Duminică, 07 August 2016 15:56

Edgar Degas 2016În acela?i timp cu expozi?ia Dadaglobe, se desf??oar? la MoMA ?i alte evenimente ie?ite din comun, a?a cum ne-a obi?nuit acest muzeu, cel mai mare focar de art? modern? al lumii. Întotdeauna, la etajul 6, exist? o expozi?ie special?. Acum ea se nume?te „Edgar Degas: A Strange New Beauty", titlu care este un citat din Stephane Mallarmé, cum l-a definit acest poet pe cel ce a adus în peisajul artei o nou? frumuse?e, artistul Edgar Degas (1834-1917). A?adar, o retrospectiv? Degas, prima de asemenea propor?ie care s-a organizat vreodat? în America. Cine nu cunoa?te pecetea iconic? a acestui artist, impus? prin subiectul predilect, al balerinelor pe care le-a pictat? Peste tot, în toate muzeele, exist? o lucrare de-a lui cu aceast? imagine iconic?. La „MET", de pild?, o sal? enorm? e plin? de tablouri cu balerinele lui. Dar ceea ce vedem acum la MoMA este de neînchipuit. Aceast? retrospectiv? ne ofer? imaginea unui nou Degas. Desigur, exist? în ea ?i toate marile lui tablouri inspirate din culisele „lebedelor" baletului, dar ceea ce apare pentru prima oar? sunt imaginile surprinse de Degas în bordelurile parisiene în care a fost prezent ca un paparazzi avant la lettre. Dar pentru mine, ?ocante, sunt mai ales peisajele sale, circa 50 de tablouri uluitoare, care fac din Degas un artist supramodern, abstract, cum nu exist? echivalent în arta lumii. Peisajele sale sunt un fel de emana?ii ale min?ii, sunt peisaje psihice, de atmosfer?, în care culoarea surprinde o anumit? stare interioar?. Pleac? de la mici elemente figurative, ca totul s? se îndrepte spre semi-abstract, spre non-figurtativ, ca un univers plastic inventat, marcat intelectual, de o mare unitate stilistic?.

În esen??, curatorii expozi?iei s-au concentrat asupra monotipurilor extraordinare ?i rar v?zute ale acestui artist, redus adesea la un aspect decorativ. Aici el cu adev?rat exprim? impactul monotipic asupra practicii generale a artei. O stranie, nou? frumuse?e, apare în acest? prim? mare retrospectiv? Degas din Statele Unite, care ofer? vizitatorilor posibilitatea de a examina atent aceste lucr?ri radicale, inovatoare. În fond, este vorba despre o expozi?ie monografic? a marelui artist francez, care cuprinde aproximativ 120 de monotipuri, împreun? cu unele lucr?ri conexe (60), inclusiv picturi, desene, pasteluri, sketchbooks, si imprimeuri, care pot fi v?zute doar la MoMA. O figur? impun?toare în arta secolului 19, Degas este cel mai bine cunoscut ca pictor ?i cronicar al baletului. Cu toate acestea, activitatea sa ca gravor dezv?luie adevarata m?sur? a creativit??ii sale nelini?tite, a?a cum se vede din ceea ce a l?sat în atelierul s?u, unde a amestecat tehnici diverse pentru a produce efecte neconven?ionale. Captivat de poten?ialul monotype-ului, Degas a dus metoda de lucru la în?l?imi noi ?i radicale, prin abandonarea stilului academic de desen al tinere?ii, inventând un nou repertoriu de vederi originale, prin ?tergere, r?zuire, zgâriere, amprentare ?i pur? mâzg?lire, cum vom vedea la pop-arti?tii anilor '50. Lucr?rile astfel realizate sunt caracterizate prin forme enigmatice ?i transformabile, cu pasaje luminoase ?â?nind din bezna profund? ?i cu un sentiment sporit de tactilitate.

Libertatea pe care Degas a g?sit-o în astfel de tehnici este o tem? important? a expozi?iei, iar ceea ce vedem face leg?tura între monotyp ?i alte medii de expresie. Aceste inova?ii tehnice au permis explorarea unei largi game de subiecte extrase din scene ale vie?ii moderne, cum ar fi cânt?re?i de cafenea, balerine pe scen?, în culise sau la repeti?ii; via?a de bordel; momente intime la baie; ?i peisaje. Pentru a lumina modul în care Degas a v?zut arta ca scop în sine, expozi?ia ofer? grup?ri de teme pe care artistul le-a urm?rit, le-a reluat obsesiv, le-a recombinat, aplicând într-o mare diversitate pastel ?i c?rbune pe hârtie sau folosind stratificarea de vopsea de ulei pe pânz? pentru a transforma în continuare subiectul s?u. Iar clarobscurul din s?lile expozi?iei este potrivit tocmai pentru a crea o atmosfer? de mare spectacol, care s? sugereze totodat? atmosfera loca?iilor în care Degas a surprins ?i eternizat lumea sa.
Coresponden?? de la New York

footer