Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 16 Martie 2016 14:29

Armory Show 2016Nivelul la care a ajuns lumea, America, dar ?i planeta, se reflect? ideal într-un mare târg de art?. Fiindc? aici arta plastic? î?i dovede?te for?a limbajului universal, grani?ile fiind abolite prin îns??i natura artei picurale sau sculpturale, care se exprim? liber, având particularit??ile de rigoare. Evident, specificiul na?ional nu este abolit, dar amprenta general? e un factor comun, spiritual, întrucât exist? tenta?ia concuren?ei, prin materiale foarte diverse. Desigur, calitatea materialelor este cea care face diferen?a. Fapt care se vede în mod cople?itor la târgul de art? „Armory Show", considerat a fi cea mai mare s?rb?toare a artei americane ?i mondiale. Evenimentul anual are loc în celebrele docuri „Pier 92" ?i „Pier 94", aflate pe ap?, pe Hudson River, în zona Midtown a insulei artei, Manhattan. Uria?ul loc de desf??urare devine un fel de spa?iu cosmic, care con?ine arta planetei, a arti?tilor de pe tot p?mântul. Spa?iile con?in dou? mari sec?iuni, arta modern? ?i arta contemporan?, cu o mare deschidere spre viitor. Iar aici un rol impresionant îl au simpozioanele, conferin?ele, mesele rotunde, dialogul dintre arti?ti, care se desf??oar? non-stop. În acest an au participat 226 de galerii (56 la „Pier 92", iar restul la „Pier 94", împ?r?ite astfel: 14 la „Armony Focus", 22 la Armory Presents, 14 la sectorul Publications, 114 la „Armory Contemporary", 6 galerii „Not For Profits"). Iar totul este împ?nat cu locuri de relax, bufete ?i Pommery Champagne, unde e o adev?rat? parad? a modei. Fiindc? ceea ce uime?te este elegan?a vizitatorilor, înaltul standard al bog??iei americane. Ai sentimentul c? arta este un pretext pentru a etala puterea acestei civiliza?ii la care a ajuns omul. Sigur, î?i trebuie câteva zile s? parcurgi tot ce se expune, s? te bucuri de toate minunile pe care oamenii le creeaz? în diferite col?uri ale lumii ?i le aduc aici, spre elevare. Fantastic este faptul c? nimeni nu ?tie ce expune cel?lalt, de aceea al?turarea unei galerii din Italia cu una din Hong Kong sau Tokyo este fascinant?.

E foarte greu s? fac o departajare, s? spun ce mi-a pl?cut mai mult. ?i totu?i am s? încerc. Ceea ce mi s-a p?rut diferit fa?? de ultimele edi?ii ale târgului la care am fost prezent, a fost prezentarea pentru prima oar? a atelerului unui mare pictor, Joan Miró. Chiar la intrarea în „Pier 92", te întâmpin? acest miraculos „Miró's Studio", reconstituirea lui apar?inând galeriei de art? „"Mayoral din Barcelona (consilier Ramon Tŕssies). Al?turi de Picasso ?i Dali, Miró este al treilea titan al artei moderne spaniole ?i mondiale. Mul?i au visuri nebune?ti, s? cucereasc? lumea, s? o umple de spitale, de terori?ti, de Trump Towers, s? fie cei mai tari din parcare, dar Miró a avut un vis simplu, s? aib? un atelier: „My dream, once I am able to sette down somewhere, is to have a very large studio" (Visul meu, odat? ce sunt în m?sur? s? m? a?ez undeva, este s? am un foarte mare atelier). A intra în intimitatea ateleirului lui Miró este ca ?i cum ai intra în intimitatea unui templu al frumuse?ii. Totul este autentic, culorile, pensulele, mesele, scaunele, vitrinele, tablourile r?mase în lucru, pe ?evalet, totul respir? aerul unei comori spirituale, de o mare concrete?e. ?i parc? însu?i artistul este prezent acolo, în fa?a unui ?evalet. Fiindc? sunt destule, care î?i dau senza?ia c? el lucra în paralel la mai multe tablouri, a?a cum un scriitor lucreaz? la mai multe c?r?i deodat?. Poate alt?dat? am s? m? ocup pe larg de acest subiect, aici spun doar c? este o mare idee s? p?trunzi într-un târg al artei mondiale pe poarta laboratorului de crea?ie al unui mare artist. Cu totul altfel vezi apoi ce se întâmpl? în galerii, ce î?i ofer? arta Gutai, de pild?, a marii artiste japoneze Yayoi Kusama, cu expozi?ia „I Love Myself too much"! E prezentat tot drumul ei de la Matsumoto ?i Kyoto la Tokio ?i New York. Iar al?turi vezi minunile de la galeria Maggiore din Vene?ia. Indiscutabil, italienii sunt mereu imbatabili, tot ce expun ei este reper, etalon, surprinzându-ne mai ales cu forme ale artei contemporane, existând chiar o concuren?? între galerii din Milano, Floren?a sau Bolognia. Dar marea noutate o constuie galeriile din Africa, din sectorul African Perspectives („Pier 94"), cum ar fi o galerie din Addis Ababa, cu picturile lui Emmanuel Tegene, apoi o serie de galerii din Cape Town, cu arta lui Turya Magadlela ?i Cyrus Kabiru, dar ?i a europeanului Dan Halter, inspirat din cultura Zimbawe, apoi o galerie din Nairobi, cu Ato Malinda, dou? din Lagos, cu Namsa Leuba ?i Nengi Omuku, una din Abidjan (Coasta de Filde?), unde vedem lucr?ri de François-Xavier Gbré, dat fiind c? ora?ul este dominat de vorbitorii de limba francez?. Interesant? este ?i ideea prin care galerii europene prezint? arti?ti aficani sau asiatici, precum galeriile Poggi din Paris ?i Wagner din Berlin, care expun picturi ale artistului Kapwani Kiwanga, galeria londonez? Tiwai, cu picturi africane de Francisco Vidal, iar galeria Vigo, tot din Londra, îl prezint? pe Ibrahim El-Salahi, considerat p?rintele modernismului artistic african ?i arab. Dar cople?itoare, ie?ite din comun, mi s-au p?rut lucr?rile lui Ayana V Jackson ?i Mary Sibande de la Momo Galley din Johannesburg, cu fantastice portrete fotografice, îmbinate cu parodice forme sculpturale, într-un adev?rat decor futurist, la concuren?? cu arta unei Cindy Sherman. Splendide viziuni asupra omului, asupra vanit??ii ?i steriotipiilor coloniale.

Sigur, exist? ?i tendin?a arti?tilor africani sau exotici de a imita kitsch-urile americane, de?i cu umor, pecum uria?a caracati?? gonflabil?, o instala?ie mi?c?toare semnat? de Shih Chieh Huang, pe care o vedem la „Ronald Feldman Gallery", sub numele ironic de „Disphotic Zone!". Important? mi s-a p?rut aici, fa?? de ce v?d curent în galeriile americane, ideea de utopie. Utopiile pe care le prezint? arti?tii africani, arti?tii lumii în general. Este ?i aceast? direc?ie o solu?ie de evadare din materie ?i consumism. Care totu?i se ?ine aproape, fiindc? un mare eveniment, precum „Armory Show", a f?cut pui, a generat ?i alte evenimente de art? ?i consum. Astfel, tot în aceeea?i perioad? cu „Armory Show", la „Pier 90" s-a desf??urat „Volta NY", un târg al arti?tilor independen?i, axat pe art? experiemntal?, dar ?i pe consumism, dedicat de fapt kitsch-ului, artei de boutique, cu o mare afluen?? de public, fiindc? mul?i vizitatori se selectau dintre cei care ie?eau de la „Pier 92" ?i intrau la „Pier 90". Aceste docuri au devenit o mare arter? a artei americane. Mai exist? „Pier 88", apoi peisajul se continu? cu un faimos port-avion, gigantic, pe care se afl? zeci de mici aeronave gata de zbor. Nu departe de aici, pe 11 Avenue, s-a desf??urat alt eveniment de senza?ie: „Moving Image". Într-o sal? ca un tunel lung de 300 de metri, pe sute de ecrane se poiectez? non-stop filme realizate de cinea?ti din întreaga lume, în special documentare, dar ?i scurt-metraje artistice. Ele au atributele unor viziuni pur plastice, se bazeaz? pe efecte vizuale, sunt foarte apropiate de arta experimental?, multe din aceste filme fiind proictate ?i în galeriile de art? din Chelsea, unde se prezint? instala?ii. Exist? ?i o zon? plin? de plante exotice printre care descoperi imagini din emisiuni de pe Discovery, în special cu p?s?ri. În fine, s? nu uit?m „ADAA", marele event al dealiers-ilor americani, despre care am scris anterior, ?i acum anun? un alt mare eveniment, inaugurat sincron cu aceste evenimente despre care am vorbit, deschiderea unui nou muzeu: „The MET Bruer", o mare, mare surpriz? pentru arti?ti ?i pentru iubitorii artei.
Coresponden?? de la New York

footer