Revista Art-emis
Scriitorul homeless PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 09 Martie 2016 20:25

Robert de NiroS? vede?i neap?rat un film în care Robert de Niro joac? rolul unui homeless scriitor excentric, Jonathan Flynn, atât de excentric încât nu avea unde s? doarm?, dormea pe strad?, în diferite ad?posturi ale homeless-ilor, pân? îl întâlne?te fiul s?u, care se ocupa tocmai de problemele homeless-ilor ?i îi d? un ad?post mai ca lumea. Ac?iunea se petrece la Boston, un ora? fascinant, str?lucitor, dar modalitatea de filmare creeaz? o atmosfer? de clarobscuritate, lugubr?, spa?iile sunt adesea închise, în cea??. Poate ?i fiindc? Nick lucreaz? pentru oamenii str?zii, s? le g?seasc? ad?posturi. În aceste locuri el se întâlne?te adesea, cum spuneam, cu tat?l s?u, un scriitor de o inteligen?? sclipitoare, dar foarte ciudat ?i imprevizibil. Nick ar prefera ca tat?l lui s? r?mân? absent, a?a cum a fost de câte ori a avut nevoie de el. Recent, mama lui Nick a murit, iar tân?rul a început o rela?ie nou? cu Denise (Olivia Thirlby), a?a c? nu ?i-l dore?te în via?a lui pe tat?, de la care se a?teapt? doar la probleme. Dar nevoia apare în momentul când Nick începe s? aib? probleme literare, fiindc? ?i el vrea s? fie scriitor. Interesant e altceva, c? în timp ce Nick, care e tân?r, 20 ?i ceva de ani, ?i are o situa?ie relativ bun?, se îndoie?te de voca?ia lui, dimpotriv?, homeless-ul Johnatan se consider? cel mai tare din parcare. El are un entuziasm ?i optimism nebun. Lucreaz? la o carte în 12 volume ?i nu a scris mai nimic, dar deja o consider? o capodoper?. Când Nick îi poveste?te ce-a scris, dar nu a terminat, fiindc? nu are timp, Jonathan îi spune c? a fi scriitor nu înseamn? s? scrii când ai timp, trebuie s? scrii continuu. Oricum, f?când o cerere la prim?rie, Jonathan va primi o locuin?? gratis, din fondul de stat. ?i, când Nick e în dificultate, îl ad?poste?te la el. Dar Nick nu e convins c? Jonathan e tat?l lui, are tot felul de probleme, de fapt, fuge cât poate de Jonathan, care îi creeaz? ?i mai multe probleme. Desigur, problema major? este chiar el, fiindc? nu-?i g?se?te voca?ia, iar lucrurile intr? pe un f?ga? complicat când are o rela?ie cu Denise, o fat? pentru care dragostea e mai important? decât literatura.

Totul e bazat pe un caz real, al lui Nick Flynn, care a scris romanul vie?ii lui. Împreun? cu regizorul Paul Weitz a f?cut adaptarea cinematografic? ?i a rezultat filmul „Being Flynn" (2012), care nu a avut un succes de public pe cât ar fi meritat, fiindc? nu este un film spectaculos, de ac?iune, un film horror sau altceva, este un film simplu, de via??, dar cu elemente de psihologie foarte delicate. ?i ele sunt dirijate spre o obsesie major?, moartea mamei (Juliane Moore), care îi apare tot timpul lui Nick ca o obsesie. Ea genereaz? tot felul de spectre, care îi creeaz? alt soi de probleme. Îns? dincolo de aceste meandre ale fiului, str?luce?te Jonathan, î?i r?mâne la suflet, fiindc? el nu se d? b?tut, nu ?tie s? piard?, nu are „probleme" sau, mai exact, ?tie s? scape de ele, s? se elibereze de orice griji materiale! În fond, filmul e o parabol? despre condi?ia scriitorului, care trebuie s? fie cât mai pu?in dependent de materie. E definit? foarte bine aici natura artei, altfel nu se explic? de ce atât de mul?i scriitori, arti?ti în general, au dus ?i duc o via?? de boem. Imaginea scriitorului-vagabond e mai comun? decât aceea a scritorului familist sau îndestulat. În acest fel îl educ? Jonathan ?i pe Nick, ?i în spune c? noi, scriitorii, suntem pl?mad? dintr-un spirit ales. Asta mi-a adus aminte de celebrele versuri ale lui Shakespeare, puse în gura lui Prospero: „Noi suntem din pl?mada din care sunt f?cute visele,/ iar scurta noastr? via?? o întrege?te un somn".

footer