Revista Art-emis
S?rb?toarea negustorilor de art? PDF Imprimare Email
  
Duminică, 06 Martie 2016 19:55

Arta NYDup? Premiile Oscar, la New York, începul prim?rverii coincide cu dou? mari evenimente artistice americane ?i mondiale: „ADDA" ?i „Armory Show", care se desf??oar? în paralel. M? voi ocupa, separat, de amândou?. Nu m? îndoiesc c? arti?tii români sau pasiona?ii de art? care ne urm?resc, au de câ?iva ani fi?ele acestor evenimente. Primul, care are loc în faimoasa loca?ie istoric? Park Avenue Armory, col? cu 67 St., se mai nume?te „The Art Show" ?i este organizat de Art Dealers Association of America. Altfel spus, vânz?torii de frumos, negustorii de art?, oamenii de afaceri din domeniul plastic au propriul lor show anual, unde galerii din toat? America vin ?i expun ce au mai de pre?. La aceast? edi?ie sunt prezen?i 180 de dealers, cu suport economic ?i cultural, din toat? America. Galerii cunoscute, mai ales din zona Chelsea, specialiazte în art? experimental?, scot din depozit lucr?ri rarisime, precum am v?zut la galeriile Acquavella, Adler, Tibor de Nagy, Lehmann Maupin, Luhring Augustine sau Cheim & Read. Într-un fel, acest eveniment este un târg de art? în care se scot la lumin? piese din arhiva galeriilor, rarit??i, fiind ca un fel de anticariat al artei moderne. Galeriile sunt americane, dar arta din ele este de pe tot p?mântul. Domin?, desigur, valorile, arti?tii consacra?i, în speciali cei europeni, impu?i de avangarda francez?. La „James Goodman Gallery", de pild?, pot fi v?zute lucr?ri de Hans Arp, Bourgeois, Chagall, Cornell, De Kooning, Dubuffet, Francis, Kline, Léger, Lichtenstein, Matisse, Matta, Miró, Nevelson ?i Picasso.

Cu tot felul de rarit??i e?ti întâmpinat peste tot. E o mare ocazie de a rememora istoria artei moderne în capodopere. Numai nume de referin?? sau autori afla?i în umbr? în timpul vie?ii lor, dar care, iat?, aici devin egalii primilor. Iar la „Richard Gray Gallery" din Chicago am avut supriza ca, pe lâng? lucr?ri de Picasso, Calder, Dubuffet, Duchamp, Isamu Noguchi (elevul lui Brâncu?i), s? descop?r ?i un clasic român, Victor Brauner, cu piesa Chimera (1940), ulei pe pânz?, cu dimensiuni 65,1 x 53 cm, pe care o v?zusem mai an la „MoMA", dar ?i în alte muzee. A?a sunt operele valoroase, au o larg? circula?ie. Fiindc? o oper? e valoroas? când circul?, când o vede cât mai mult? lume. Brauner este prezentat ca artist francez, a?a a intrat în con?tiin?a artei moderne o dat? cu afirmarea sa în cadrul mi?c?rii surrealiste din jurul lui André Breton. Dar noi îl ?tim de-al nostru ?i-l pre?uim ca atare. Noi ?tim ce valori inestimabile are România. Îns? ca s? însemne ceva în arta plastic? mondial?, arti?tii români trebuie s? ias? în lume, s? ajung? la un astfel de târg de art?, unde au ce s? arate. Ceva nefiresc se întâmpl? în ?ar? dac? ei nu circul?.

M-am reîntâlnit cu galeri?ti de la galerii cunoscute, ca Lelong, DaneseCorey, St. Etienne, cu o ampl? desf??urare a lui Frank Stella, Alexander and Bonin, Peter Blum, Tanya Bonakdar, Bartolami, Marianne Boesky, cu expresionismul austric ?i german, David Nolan, cu o original? instala?ie de Barry Le Va, James Cohan, Marian Goodman, Alexander Gray, Paul Kasmin, cu un insolit Jules Olitski, dup? ce care anul trecut î?i transformase spa?iul în brâncu?ianul L'Impasse Ronsin, Sean Kelly, cu lucr?ri de Rebecca Horn, Matthew Marks, Metro Pictures, David Zwirner sau faimoasa Pace, cu excep?ionala expozi?ie magic? a lui Lucas Samaras. Dar am ad?sat mai mult la galerii cu totul noi pentru mine, ca „Tilton", cu sculpturi de Simone Leigh, Mary-Anne Martin, cu cele „Dou? nuduri în jungl?" de Frida Kahlo, Anthony Meier, cu delicata serie de „graphite if i had a little zoo", de Jasmin Sian, Mnuchin, cu post-minimalismul lui Lee Ufan, Cy Twombly, Ruth Asawa, Ellsworth Kelly sau Agnes Martin, Sperone Westwater, cu lucr?ri macabre de Wolfgang Laib, Yares Art Projects, cu o retrospectiv? Milton Avery, Haines, cu arta formidabilei artiste iraniene Monir Farmanfarmaian, c?reia Guggenheim Museum i-a dedicat anul trecut o retrospectiv?, Michael Rosenfeld, cu o retrospectiv? Beauford Delaney, John Berggruen din San Francisco, cu o monumental? lucrare, Movable Blue de Helen Frankenthaler. Evident, m-au atras galeriile venite din afara New York-ului, ca ?i unii arti?ti insoli?i, precum cubaneza Maria Elena Gonzalez, la „Hirschi & Adler Modern Gallery", cu foarte originala expozi?ie numit? Tree Talk. Vom ar?ta într-o cronic? viitoare ?i ce alte surprize ne rezerv? „Armory Show" în cele dou? gigantice „Pier" de pe Huston River.

Coresponden?? de la New York
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer