Revista Art-emis
Utopia necesar? PDF Imprimare Email
  
Duminică, 31 Ianuarie 2016 20:02

A?a cum am ar?tat în „Comedia sofisticat?", înc? de la debutul s?u cu „The Parent Trap" (1998), tradus „Capcan? pentru p?rin?i", Nancy The Parent TrapMeyers dovede?te c? ?tie s? mearg? la ?int?. ?i impactul este colosal. A? spune c? filmul este gândit chiar pentru un fenomen actoricesc: Lindsay Lohan. Ea este minunea minunilor, chiar un copil minune, precum odinioar? Shirley Temple ?i mai apoi Natalie Portman. Îns? Meyers a atacat o tem? greu de abordat, povestea a dou? feti?e gemene, jucate de Lohan. „The Parent Trap" este inspirat de un roman clasic al prolificului scriitor german Erich Kästner, care a fost ecranizat de câteva ori datorit? originalit??ii sale, povestea a dou? fete gemene, desp?r?ite de mici, dar care se redescoper? ?i se unesc pentru a-?i reuni ?i p?rin?ii, care au divor?at când ele erau mici ?i le-au împ?r?it, una s? tr?iasc? cu mama sa în Anglia, cealalt? cu tat?l ei, în America. Evident, filmul a fost f?cut pentru harul lui Lindsay Lohan (n. 1986, New York), care avea, când a filmat acest dublu rol, 11 ani. Debutase ca „fashion model" la 3 ani ?i jucase într-o oper? la 10 ani. Ea le interpreteaz? aici, în acest remake, pe cel dou? gemene Hallie ?i Annie, rol ce a fost în prima variant? interpretat cu mare succes de Hayley Mills. Dennis Quaid ?i Natasha Richardson sunt în film Nick Parker ?i Elizabeth James, p?rin?ii divor?a?i ai celor dou? gemene n?zdr?vane. Tat?l tr?ie?te în America ?i este mare proprietar de podgorii viticole, iar mama este o mare creatoare de mod? la Londra. De mici, Hallie ?i Annie au tr?it separat, din momentul când p?rin?ii lor s-au desp?r?it, mama a r?mas cu Annie la Londra, iar Hallie cu tat?l ei în America. Ele se vor cunoa?te într-o vacan?? unde se întâmpl? s? ajung? împreun?. Sunt pline de imagina?ie, î?i provoac? reciproc tot felul de tr?sn?i, pân? se împrietenesc. ?i primul lor gînd este s?-?i împace p?rin?ii, s?-i fac? s? se reuneasc?, fiindc? e greu s? tr?ie?ti f?r? mam? sau f?r? tat?. ?i ce se gândesc, s?-?i schimbe locul, ca Annie s? plece în America, iar Hallie la mama ei, în Anglia. Una nu-?i cuoa?te tat?l, cealalt?, mama, ?i nici casa unde ace?tia tr?iesc. De aici tot felul de încur?turi, cea mai grea fiind aceea de a bloca iminenta c?s?torie a tat?ului lor cu o femeie pe care n-o plac, o numesc Cruella, dar se descurc?. Îi fac via?a un calvar ?i reu?esc s-o îndep?rteze de cuibul lor. Nick ?i Eliyabeth se reg?sesc, se redescoper?, se plac. Nici nu ?tiu de ce au fost a?a de orbi ?i s-au desp?r?it. Dar a?a e în film, dac? nu se desp?r?eau, ce-ar mai fi f?cut Hallie Parker ?i Annie James. A?a, ne dovedesc ce mare este iubirea lor. ?i astfel vor reu?i s? reuneasc? familia risipit? ?i s? instaureze ceea ce americanii numesc happy end.

„The Parent Trap" este rezultatul unei noi colabor?ri între Nancy Meyers - regizoare ?i scenarist? - ?i Charles Shyer, so?ul ei, ca scenarist ?i produc?tor. Cei doi formeaz? o echip? de dou?zeci de ani, din 1979, ?i au mai colaborat în trecut pentru alte filme de mare succes „Father of the Bride" (Tat?l miresei), continuarea lui „Father of the Bride II" (Tat?l miresei II), apoi „Private Benjamin" (Recrut f?r? voie), „Baby Boom" ?i „Irreconcilable Differences" (Diferen?e ireconciliabile). Pe aceea?i schem? este construit ?i „The Hollyday" (Vacan?a - 2006). De data aceasta este vorba de geneza iubirii, pe o idee extrem de original?: dou? femei, Amanda (Cameron Diaz) ?i Iris (Kate Winslet), plictisite de via?a lor, se întâlnesc pe internet ?i decid s? fac? schimb de case pentru perioada s?rb?torilor de iarn?. Cum una locuie?te în Statele Unite, iar cealalt? în Anglia, schimbarea e suficient? ca s? le dea vie?ile peste cap. ?i cum Nancy Meyers este imprevizibil?, Amanda ?i Iris întâlnesc fiecare un b?rbat, care transform? povestea într-o lec?ie plin? de iubire ?i optimism. Rolurile celor doi pretenden?i sunt interpretate remarcabil de Jude Law (în Graham) ?i Jack Black (în Miles).

Filmele lui Nancy Meyers pledeaz? pentru o lume ideal?, pentru o lume a fericirii, care e posibil? ?i pe p?mânt. Cuplurile sunt frumoase, tinere, inteligente, radiaz? de o mare moralitate. Totul este o pledoarie pentru iubire ?i familie. Idealul în cuplu este ca iubirea s? se împlineasc? în familie. Ingeniozitatea senartistei pleac? de la realitate, de la sâmburii vie?ii cotidiene, ?i se plaseaz? în ideal. Evident, universul pe care îl contureaz? Nancy este o lume utopic?, utopia vie?ii fericite, a iubirii împlinite indiferent de distan?e ?i greut??i. Dar greut??ile nu sunt materiale. To?i sunt realiza?i profesional. De pild?, Geaham este editor, iar Amanda publicist?. Nivelul de via?? ?i rela?ii al personajelor este mult peste media normal?, dar ei to?i sunt remarcabili intelectuali, iar ceea ce au, au datorit? muncii lor. Sunt remarcabili muncitori. Sunt împlni?i ca profesioni?ti, au asigurat? condi?ia existen?ial?. Casele în care stau sunt ca ni?te biblioteci, echipate cu toate dot?rile moderne. Cu adev?rat, intr?m pe o planet? a culturii. De aceea, replicile au parfum, sunt mereu spirituale ?i pilde cu subîn?eles, umorul fiind hrana lor, ca în rela?ia, absolut antologic?, a lui Iris cu b?trnul scenarist al Hollywood-ului, Arthur (Eli Wallach, actorul care a tr?it 99 de ani!). Iar persoanjele negative, pline ?i ele de calit??i, sunt pân? la urm? date la o parte din aceast? lume ideal?, a?a cum este dat Jasper, lipitoarea lui Iris, iar în primul caz, Cruella, cum îi spun cele dou? gemene amantei tat?lului lor. Ele îi vor da o lec?ie ustur?toare Cruellei, care pare s? fi înv??at ceva din ea. O alt? ideea a lui Nancy a fost distribu?ia, pentru personajele engleze a luat actori englezi, ca specialul Jude Law în dificilul rol al lui Graham, un tat? cu doi copii, care se reîndr?goste?te ?i dovede?te c? are puterea de a cuceri o femeie ca un labirint.

Toate filmele lui Nancy Meyers se termin? cu „happy end", fiindc? ea a în?eles c? filmul este o art? care educ? ?i oamenii au nevoie de speran??. Personajele î?i g?sesc iubirea, lini?tea, împlinirea. Este o lume plin? de probleme, dar toate se rezolv?, fiindc? în cel?lalt plan, nematerial, st? o lume ideal?, spre care to?i ?intesc. Acest ideal este fericirea. Lipse?te din filmele lui Nancy Meyers, credin?a. „Lumea ideal? este posbil? aici, pe p?mânt, spune Nancy, nu în cer. Utopia este necesar?. S? ne purific?m prin utopia domestic?, care, oricum, este mult mai apropiat? de utopiile religioase, fiind ca o alt? fa?? a lor". Nancy nu abordeaz? aceast? problem?, în nici un film de-al ei nu se discut? despre Dumnezeu, despre credin??, despre religie. Ea nu vulgarizeaz? o astfel de tem?, nu atinge sacrul, fiindc? îl g?se?te în iubire, în ceea ce este mai frumos în om.

footer