Revista Art-emis
Aura vulgaritas a televiziunilor PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 06 Ianuarie 2016 21:51

Revelion TvPentru o nou? televiziune na?ional?

Tr?im sfâr?itul epocii Kali Yuga, epoca întunecoas? sau proletar? a omenirii, o epoc? satanic?, înc?lecat? de tot felul de mon?tri. Dup? ea, va începe o alt? epoc?, va fi o rena?tere, o reîntoarcere, pe alte trepte, la Epoca de Aur a omenirii. Dar pân? atunci ne preg?tim de apocalips?. Peste tot se vede m?r??luirea r?ului. Dac? cineva se mai îndoie?te de acest lucru, s? vin? s? tr?iasc? în România, s? priveasc? la focarul de incultur?, de prostie, de vulgaritate care sunt televiziunile ei. ?i e suficient s? vad? emisiunile de Revelion ?i s-a l?murit definitiv! Eu dac? m? uit, o fac ca ziarist, s? observ, s? v?d pân? unde poate ajunge dejec?ia uman?, compromisul intelectual, s? m? despart cât mai repede de aceast? Românie urât?, în care nu m? recunosc nici ca om, nici ca român, nici ca scriitor, ca nimic! Nici nu merit? s? o descrii, s? faci un roman, de pild?, despre zurg?l?ii Loredanei et co. Ce au scris Caragiale, Eliade ?i al?i clasici despre aceast? faun?, e suficient. Avem de scris lucruri mult mai importante, avem de cules lucruri mult mai valoroase pentru om, pentru rena?terea lui, cum am dovedit constant în articolele mele, fiindc? eu nu m? pot desp?r?i de ideal, implicit de rostul presei, care trebuie mereu s?-i dea cititorului ceva, s?-l înve?e ceva bun. Iluzia libert??ii ?i a democra?iei în România o dau televiziunile! Structurile statului sunt puternic comuniste ?i ce e capitalist sunt chio?curile ?i aceste mizerii de televiziuni, f?r? mam?, f?r? tat?! Cantitatea de vulgaritate dep??e?te de mult limita de jos a suportabilit??ii. Dac? alde Johannis, acest „colos cu picioare de lut", dup? cum face pa?ii lucrului bine contraf?cut, nu sesizeaz?, nu d? o replic?, nu creeaz? o televiziune cu adev?rat na?ional?, din care s? lipseasc? total sc?lâmb?iala, vulgaritatea, violen?a, prosteala, m?car biserica s? ia atitudine. Unde duce valul acesta de murd?rie care se revars? non-stop din ni?te posturi lipsite total de moral?, de respect pentru ceea ce e sfânt? Nu la apocalips?? Nu la un Club Colectiv generalizat? Televiziunile au ajuns o hazna, un dezm?? f?r? perdea, în care ceea ce are România mai de pre?, folclorul, a fost îngenuncheat, umilit, dezbr?cat f?r? ru?ine! ?op?iala, haleala, demen?a au fost în aceste zile atât de descreierate încât nu mai trebuia decât o scânteie, s? se dea foc, s? ard? de vii to?i ?obolanii! Acum tembeli?tii au descoperit ceva care vulgarizeaz? ?i mai mult istoria României. Au descoperit c? pe la cur?ile voievozilor români era un dezm??, mama, mam?... exact ca la ProTv azi. Deci s? nu exager?m cu dezm??ul actual c? nici cu dezm??ul de pe vremea lui ?tefan cel Mare nu ne e ru?ine! Degeaba Anul se nume?te Nou, televiziunile c?l?resc tot pe aceea?i învechit? descreierare. A?i auzit de acest cuvânt, nu? E ceea ce sunt aceste emisiuni f?r? minte. Ce sentiment de înnoire le-au dat ele românilor? Cum au trecut ele în Noul An, cu acelea?i sinistre „petreceri de voie bun?" în care vezi cum se sfor?eaz? de la pupitru marii gânditori ai na?iei, B?nic?, Delia, Andreea, Chiril?, Corina, Negru ?i al?i c?p?to?i oligofreni, totul ambeta?i, confuzi, îneca?i într-o ?ig?neal? de nedescris! Toate emisiunile au fost varz?! De o vulgaritate ce dep??e?te limbajul fuckyoucist, fiindc? noi, tot ce prelu?m, tot ce imit?m, trebuie s? fie ?i mai tr?snet, ?i mai tembel. Ce urmeaz? dup? acest prag? F?c?torii de mizerii nu se gândesc? Ce urmeaz?? O ?in tot a?a, din an în an? Ce ne propun ei? Ce alternativ?? Ce ne înva??? Ce ?ans? de voie bun? dau românilor, dac? v?d totul în negru, dac? România lor este atât de mizerabil?, de corupt?, de infect?, dac? reflectarea ei este atât de vulgar?!?

Mitoc?neala s(c)ârbofil? a malaxoarelor pestilen?iale

M? întreb, de unde atâta vulgaritate la un popor de cre?tini? De unde atâta s?lbaticie, de unde aceast? bolnav? nevoie de dezm??, de delir, nimic normal, numai anormalitate, numai vulgaritate?! Românii de azi au înlocuit aura mediocritas cu aura vulgaritas. Adic? antica modera?ie (mediocritas), acea sfânt? cale de mijloc, cu vulgaritatea, cu lipsa de m?sur?, cu ignoran?a ?i ignorarea românilor adev?ra?i! Tembeli?tii cred c? ceea ce fac ei reprezint? România, c? asta vor românii, mizerii, prosteal?, diversiune non-stop!? Îi consider? pe români, pe to?i, a?a de tâmpi?i, de oligofreni ca ei? S?-?i ia juc?relele ?i s? se duc? pe pustie, în România lor inventat?, de care nu se mai satur?, care le-a ie?it pe ochii aceia scârbo?i, avarici, a?a cum îi avea personajul oribil jucat de Mircea Diaconu în filmul „Cuscrii", oferit de ProTv românilor chiar în noaptea de Revelion! Uite, a?a ar?ta?i voi, vor s? le zic? românilor aceste Scârbe. Evolu?ia acestei Românii proteviste este îns??i aceast? imagine a lui Diaconu, de la actorul unor roluri de c?utare, de nelini?te, de întreb?ri ?i nedumeriri, la încuscrita form? rigid?, avid?, zoo-euro-parlamentar?, de îmburghezit odios! Cui se adreseaz? televiziunile de azi? C?rei felii sau feliu?e din popula?ie? De ce vor ele oare ca to?i românii s? se recunoasc? în ceea ce le dau pe micul ecran? De ce vor ca românii s? semene cu parlamentarii de care ele î?i bat joc non-stop, de parc? România nu mai are politicieni, e incapabil? s? mia produc? gânditori, oameni de idei, economi?ti, ingineri, profesori, doctori, oameni de cultur?! A?a ceva, un om de calitate, nu mai exist? în România dup? aceste mort?ciuni cu ecran mic! Televiziunile de azi se vor autoexclude din viitoarea Românie, fiindc? România de mâine nu va sem?na cu România pe care ne-o prezint? ele, urât?, murdar?, îmb?trânit?, denaturat?, bolnav?, schizofrenic?, vulgar?! E nevoie de o nou? televiziune na?ional?, o televiziune a românilor adev?ra?i, care nu au deraiat, o televiziune a unei Românii a adev?rului, a lucidit??ii, a profesioni?tilor veritabili, nu a ?opârli?tilor, o televiziune în care ?tirile s? fie verificate din cel pu?in trei surse credibile, nu dup? ureche, f?r? coada de cristoboi, de anali?ti politici, de sub acoperi?i, de turci?i, care de 26 de ani tot trunchiaz? adev?rul, îl trec prin prisma lor de g??cari, vându?i Satanei, lipsi?i de Spirit critic! E vorba de o Românie nou?, care exist?, care se trage din seva bunei tradi?ii, care ?tie s? se închine, care are fric? de Dumnezeu, care are drept hran? Predania, o Românie f?r? cârje, f?r? ace?ti derbedei care nu se mai satur? s? mint?, s? câ?tige favoruri pe ur? ?i minciun?! E nevoie de o televiziune na?ional? f?r? babe date drept feti?cane, f?r? moderatoare slinoase sau de femei de moravuri îndoielnice pe rol de educatoare ale Na?iunii! Nu mai au românii valori, fete frumoase ?i inteligente, cultivate, preg?tite, pline de talent? ?i unde sunt cânt?re?ii neasemui?i ai românilor? M? obsedeaz? imaginile unor ?igani care au l?l?it non-stop la Revelion, care au v?rsat un fluviu de scârbo?enii! Nu mai au ?iganii l?utari de soi? Mi-aduc aminte ce scria George Enescu despre muzica ?ig?neasc?, apoi Gheorghe Zamfir, care a avut în tarafurile sale, cu care a cucerit lumea, numai ?igani, interpre?i geniali, ca Toni Iordache sau Efta Botoca. ?iganii, spune Zamfir în studiul s?u despre nai, au salvat naiul de la dispari?ie, în frunte cu F?nic? Luca, iar el, Zamfir, l-a dus pe culmi neb?nuite, al?turi de instrumentele regale, orga, vioara ?i pianul. Dar acum ce vedem, numai procopsi?i, o armat? de colora?i f?r? talent, f?r? umor, f?r? str?lucire pe chipul lor negricos. Opri?i timpul!, vorba cântecului! Schimba?i fusul orar! Schimba?i destinul! Voi nu a?i trecut în anul nou, beh?itorilor! Pe aceast? cale de mizerii, conduc?torii acestor posturi sunt p?rta?i la marea crim? moral? ce se desf??oar? de ani de zile sub ochii r?bd?tori ai românilor cu-min?i! Un permanent virus amoral este pompat de aceste televiziuni sc?pate de sub control. T?v?lugul este uria? ?i îi va înghi?i, le va strivi pe aceste r?uf?c?turi, a?a cum tot ceea ce a creat Adrian Scârbu, un uria? malaxor pestilen?ial, s-a ab?tut asupra lui! Nu ?tiu dac? au fost recuperate milioanele pe care le-a furat, dar cine na?te mizerie, de mizerie va muri! El crede c? a creat vedete! Dar ce vedete sunt ace?ti maimu?oi f?cu?i peste noapte textieri de minciuni?! Nu-s capabili s? scrie o fraz? întreag?, dar sunt în manuale ?colare, dau lec?ii non stop de incultur?! Nu se mai termin? odat? aceast? saraband? de l?turi!? Nici în noaptea de Revelion, fra?ilor, nu v-a?i trezit, nu exist? un moment de dezmeticeal?, s? în?elege?i c? ceea ce face?i e o înfund?tur?, c? vespasiana voastr? nu are scurgere? Ve?i lua foc! Incon?tien?a alimenteaz? prostitu?ia, descreierarea, adic? lipsa de creier, de minte, alimenteaz? instinctele, le face s? sar? calul, s? generalizeze g?oacea, iar vulgaritatea duce la apocalips?!

Uita?i-v? numai cum a evoluat un post ca ProTv, cum a infestat ?ara cu vulgaritatea nem?surat?, pe care a picurat-o continuu, ceas de ceas, minut de minut, strop cu strop, ca pic?tura chinezeasc?, din care a f?cut un ocean de vulgaritate, care a dus postul la faliment, la arestarea lui Scârbu. Iar azi postul e o epav?, tr?ie?te numai din relu?ri ?i emisiuni vulgare. S-a înecat în vulgaritate. Horc?ie. Unde duce? Ce va fi mâine, din vulgar în ?i mai vulgar, în tot mai vulgar? Pân? unde? Nu se poate, s? nu existe un minut, un minut, domnilor, de emisiune normal?, necomercial?! Acest post, am avertizat de zeci de ori, e pe primul loc în topul Aura vulgaritas, al vulgarit??ii în ceea ce prive?te batjocura la adresa românilor, pe care îi ur??te, fiindc? a infestat continuu popula?ia marginal? cu atitudini antiromâne?ti. ?i-a b?tut jos sistematic de marile valori ale ??rii, a f?cut b??c?lie f?r? limite de mitologia na?ional?, a jignit valorile care nu se afiliau la mitoc?neala s(c)ârbofil?. El este pe primul loc în ceea ce prive?te iluzia de libertate, confiscarea adev?rului, înecând imaginea Românei într-o imens? cantitate de prostiutu?ie, de violen?? ?i prostie! ?i în acest scop ?i-a adus drept cârje o întreag? arhiv? de filme second hand, pe care le transmite de ani de zile non-stop. Un post care tr?i?te numai ?i numai din relu?ri, este falimentar, este bolnav r?u. Incapabil de o produc?ie nou?, de filme de calitate, acest post a compromis sistematic ideea de art?, de regizor, de actor, de artist. Numai dejec?ii, numai „floricisme" ?i „vacan?e mari", o surs? nenorocit? de bole?ni??, de violuri, crime, prostitu?ie, pân? când?

De protevit? s-au molipsit ?i Antenele ?i alte posturi, inclusiv TVR, care, în loc s?-?i p?streze coloana vertebral? de post na?ional, finan?at de la bugetul statului, imit? în draci ProTV. „Marele dizident" Stelic? T?nase l-a transformat în vorb?reala lui ?i a lui Dinescu de la Realitatea TV: „Politicale", „Diziden?e culinare", „B??c?lie", „Pamfletu?e"... Sear? de sear? ne bombardeaz? cu acelea?i emisiuni. Vine omul trudit de la slujb?, vrea s? uite mizeriile zilei, s? se relaxeze, dar nu apuc? s? dea bine drumul la televizor, c? e mitraliat cu acelea?i caricaturi f?r? noim?. A ap?rut o emisiune noua, „Starea na?iei", care mi se pare cea mai bun? emisiune de pamflet politic a României. Dar e prea mult, de diminea?? pân? seara! Sigur va da ?i ea în manelism, deja i-am sim?it de Anul Nou c?derea. ?i s? transmi?i de câteva ori pe zi acelea?i de?euri, dovede?te iar lipsa de produc?ie a TVR, chinul acestei televiziuni s? supravie?uiasc?, în ciuda alunec?rii lui în haznaua comercial?. Stelic? a venit la TVR ca un buldozer al schimb?rii, dar a fost înghi?it de malaxor ?i a dat-o pe „politicale"! Produc?ie de mucava, în loc s? arunce sacii redundan?i din nacel?, cum ar fi zecile de babe, demult pensionabile, care m?nânc? bani degeaba, îmb?trânite în rele, total neprofesioniste, inutile. U?ura?i nacela! La orele de maxim? audien?? nu sunt decât aceste emisiuni de împro?cat noroi. Iar ultima lor salvare, care e? N-a?i ghicit, dar v? sufoc?. Filmul socialist! Hulitul film socialist. filmele de doi bani sunt difuzate non-stop de posturile private, fie c? se numesc Plus, Minus sau Viceversa! De câte ori a fost dat serialul cu „Liceeni", de parc? se mai recunoa?te vreun elev în astfel de filme edulcorate [...]. Încet, încet, observ?m c? nimic nu s-a schimbat, c? realitatea de azi ?i realitatea din acele filme este identic?, televiziunile se recunosc în ea. Iat? cum filmul socialist salveaz? România telembist? de la faliment, fiindc? televiziunile sunt incapabile s? mai produc? ceva. ?i mizeriile se pare c? nu au cap?t! Nu sim?i?i nevoia unei noi televiziuni na?ionale, o televiziune care s? duc? imaginea României înainte, spre adev?r, spre credin??, nu înapoi, spre minciun?!? Iat? ce-i doresc eu, României, în noul an, o ie?ire din Aura vulgaritas, o primenire, o nou? televiziune na?ional?, a românilor de dincolo de micile ecrane de azi, a românilor liberi, valoro?i, cura?i, care refuz? s? fie înregimenta?i, manipula?i ?i maneliza?i!

footer