Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 16 Septembrie 2015 21:21

International Center of PhotographyAm vizitat de mai multe ori Interna?ional Center of Photography (I.C.Ph.), fondat de Cornell Capa (1918-2008), în memoria fratelui sau Robert Capa, unul dintre cei mai mari fotografi ai timpului sau, reporter de r?zboi, mort în timpul unei misiuni (a c?lcat pe o min?) în Indochina. Puterea ?i importan?a acestui Centru a impus înfiin?area unei ?coli, „School of the Interna?ional Center of Photography". Invita?ia de a vizit? aceast? ?coal? a fost o ?ans? extraordinar?! Pe o vreme superb?, am trecut prin Central Park, apoi am mers pe cea mai frumoas? arter? a New York-ului, Avenue of the Americas, reper pentru ceea ce înseamn? imperiul zgârie-norilor americani, unul ?i unul, de o frumuse?e arhitectonic? deosebit?. Pe aceast? arter?, oricine p??e?te, se simte mândru c? semeni de-ai s?i au construit a?a ceva, fiindc? p??e?te pe un bulevard al elegan?ei, al cur??eniei, al str?lucirii oferite de o?el ?i sticl?. Aceast? arter? este paralel? cu Broadway, care d? în Times Square. Dar, de multe ori, merg pe Americas, apoi la str?zile 44 sau 43 o cotesc spre Times Squares, unde este o s?rb?toare neîntrerupt?. Acum, acolo, pe câte un ecran mare, se transmit evenimentele la zi, cum a fost, recent, French Open, iar acum turneul de la Wimbledon, unde se poate urm?ri non-stop transmisia meciurilor. E o afluen?? de nedescris, în care turi?tii sunt întâmpina?i de p?pu?i gigant, de animale ?i personaje de circ sau filme S.F., de tot felul de elemente de atrac?ie continu?. În apropiere de acest loc, se afl? ?i I.C.Ph. Plin de curiozitate, am urcat din strad? câteva trepte ?i, pe o teras?, am dat peste o c?su?a din sticl?, pe care scrie „School of the Interna?ional Center of Photography". Deci din exterior se vede aceast? c?su?a, dar în interior se deschide o scar? în spiral?, cobori ?i descoperi un întreg labirint. Descoperi, de fapt, un laborator modern, cu instala?ii care amintesc de N.A.S.A., oricum, care par rupte din sofisticatele filme ?tiin?ifico-fantastice. Un professor ne-a primit pe to?i cei invita?i ?i a spus c? el este c?l?uza care ne arat? ?coal?. ?i a urmat o c?l?torie în „high tech", în ceea mai înalta tehnic?, din laboratorul computerizat. Parc? eram în cosmos, în lumea imaginilor, a?adar, în plin? civiliza?ie a imaginii, ?tiut fiind c? azi bilioane de imagini se transmit simultan într-un minut, cât toate imaginile secolului al XIX-lea.

Fotografia a fost întotdeauna regina artei în America, ea st? la baza filmului, iar aici americanii au f?cut un fantastic laborator foto, în care se predau cursuri de film ?i de fotografie digital?. În fiecare sala studen?ii înva?? altceva, cum s? st?pâneasc? lumina ?i întunericul, cum s? creeze imagini multimedia ?i s? le aplice spre folos social. Studen?ii se aflau la lucru ?i ne ofereau diferite probe ale muncii lor, de la fotografiere pe mari ecrane la developare, uscare ?i la întreg procesul fotografic. Grupul aflat în vizit? era mereu fotografiat ?i aplicat digital în imagini uria?e. Apoi am v?zut s?lile de transpunere a imaginilor pe film, camerele de subtitrare sau de aplicare a unor texte scrise pe fotografii... o adev?rat? vraj? supertehnic?, cu ecrane ?i computere peste tot. M? gândeam c? eu am urmat o facultate de teatru ?i film la Bucure?ti ?i nu v?zusem cum arat? un computer, iar aici tinerii sunt înarma?i cu sute de computere. ?i sunt tineri de pe întreg p?mântul, de toate culorile ?i na?ionalit??ile. Studiul include profesii de top pentru a preg?ti fotografi, editori, agen?i, curatori, tehnicieni ?i realizatori de film. Sunt admi?i ?i studen?i care au diplom? de art? sau studii avansate de fotografie. Studiile sunt generale ?i speciale, pentru fotografie artistic?, documentar? sau pentru fotojurnalism. Mi-a pl?cut ideea din sectorul New Media Narratives, unde studen?ii sunt încuraja?i s? observe un subiect dup? elementele sale narative. S? faci dintr-o fotografie o poveste, indiscutabil, este ?elul oric?rui artist fotograf. I.C.Ph. a fost înfiin?at cu peste 40 de ani în urm? ?i a ajuns un laborator de prestigiu, fiecare student fiind înv??at s? creeze în tradi?ia marilor arti?ti fotografi Robert Cap?, David „Chim" Seymor, Lewis Hine, Henri Cartier-Bresson ?i al?ii. Am primit tot felul de pliante ?i materiale explicative, iar la sfâr?it, dup? toat? aceast? c?l?torie ini?iatic? în subteranele facerii de imagini, ni s-a oferit ?ans? s? discut?m cu diferi?i profesori, specializa?i pe anumite probleme ?i afla?i la ni?te m?su?e, cu scaune libere în fa??, care ne a?teptau. Un model de dialog, de rodnic? ini?iere. Mi-a? dori c? ?i mini?trii culturii ?i profesorii no?tri de la Institutele de arte s? vad? acest laborator, s? modernizeze înv???mnâtul, s? înve?e cum s?-i fac? pe studen?ii lor cu adev?rat competitivi ?i folositori, capabili s? aduc? bucurie oamenilor.
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer