Revista Art-emis
Hyperarta PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 17 Iunie 2015 21:30

Korean Cultural ServiceUn eveniment deosebit care trebuie obligatoriu consemnat este expozi?ia „Weaving Time" de la Korean Cultural Service, care a organizat un eveniment unicat, al arti?tilor coreeni care tr?iesc în America. Lucr?rile expuse de cei 46 de arti?ti fac parte din Arhiv? Arti?tilor Coreeni din America. Iat? o idee care a prins via?? la coreeni, nu la români, de?i au trecut mul?i ani de când am propus Institutului Cultural Român din New York s? organizeze o expozi?ie cu lucr?ri ale unor arti?ti români din America. Nici o ini?iativ? din afar?, liber?, necomandata, nu a prins via?? la osificatul I.C.R. Aceast? idee se afl? în cartea mea, Arti?ti români la New York, pe care am propus-o editurii I.C.R. de la Bucure?ti s? o publice, dar au refuzat cu celebra opinie a vicepresedintelului acestei institu?ii: „Cum, drag?, dup? ce c? au fugit din ?ara, acum s? le facem ?i reclam??". Totul se îngroap? la noi, cu mentalit??i de comun? primitiv?, pe când al?ii fac evenimente memorabile. Institutul corean se afl? pe Park Avenue, la intersec?ia cu 57 St, deci o pozi?ie privilegiat?, într-un bulding impresionant. Atmosfer? a fost cu adevarart de elit?, fiindc? frumuse?ea coreencelor nu are egal. Totul a str?lucit de elegan??, de lume bun?, de un party regal. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu AHL Foundation, o funda?ie renumit?, care ajut? tinerele talente, ini?iativele care se înscriu în acest program. Iar coreenii au o activitate cultural? impresionant? la New York. Nu ?tiu de câte ori nu am scris despre faptele lor de art?, cum ar fi cele promovate sistematic de Doosan Gallery. ?i recent? expozi?ie te întâmpina cu lista evenimentelor culturale coreene din ultimii 10 ani. Totodat?, sunt amintite ?i galeriile ?i muzeele americane care le-au organizat expozi?ii unor arti?ti coreeni. Am scris nu o data despre art? multora dintre ei, dar în prim plan au ie?it expozi?iile de la Guggenheim Museum, organizate unor mari arti?ti, f?r? de asem?nare, despre care am scris pe larg, cum ar fi originalul sculptor Lee Ufan. În expozi?ie se afl? ?i trimiteri la evenimente plastice ale altor mari arti?ti str?ini care s-au referit în lucr?rile lor la art? coreeana, preecum italianul Maurizio Cattelan sau japonezul On Kawara.

O mare revela?ie în arta fotografiei vine de la o galerie nou?, „Waterhouse & Dodd", de pe Madison Avenue, în zon? vadului marilor galerii, fiind, de fapt, un mesager londonez aterizat pe bulevardul simezelor newyorkeze. Iar aceast? punte London-New York impune, dovad? evenimentul cu care s-a inaugurat galeria, expozi?ia unui celebru fotograf francez, Jean-Francois Rauzier, cunoscut prin ceea ce el nume?te hyperphotos. Tablourile sunt uria?e, de doi ?i trei metri. Câteva exemple: În lucrarea Made în New York vedem o aglomerare de buildinguri în stil englezesc, cu sc?rile la vedere. Toat? impresia este de supra-etajare ?i supra-aglomerare urban?. Iar în acest labirint de sc?ri, u?i, ferestre ?i etaje, sunt plasa?i oameni în miniatur?. Dar nu sunt oameni oarecare, sunt vedetele Manhattan-ului, cei care locuiesc aici, care iubesc acest ora?: Woody Allen, Diane Keaton, Mel Brooks, Robert de Niro, Al Pacino, Joe Peschi, Marlon Brando, Audrey Hepburn ?i James Grandolfini. În Lower East Side Vetude, vedem o suprapunere formidabil? de ora?e, New York, Paris, Madrid, Vene?ia, Amsterdam etc. Parc? toate marile ora?e ale lumii sunt concentrate în aceast? fotografie, în acest conglomerat urban. Este o presiune formidabil?, salvat? esthetic, prin aceast? filigranare de imagini unitare. Apare ?i ideea suprapopul?rii p?mântului, a concentraii umanit??ii în câteva mari ora?e, care devin neînc?p?toare. Totul este hyper-bolizat. Cum este ?i lucrarea „Harem", în care haremul Sultanului este multiplicat, are o bolt? cereasc?, devine c? o Cale Lactee a p?mântului, cosmic?, infinit?. La fel, „Vestibule", interiorul muzeului Metropolitan. Ca ?i Luxuriance, o fabuloas? gr?din? exotic?, luxuriant?, ca un peisaj floral. Dar ceea ce m-a cople?it, cu adev?rat, este lucrarea Longue Histoire (2013), în care vedem parc? întruchiparea Biblotecii Babel imaginat? de Borges. Mii ?i mii de volume, pe un perete întreg. Totul e cople?itor, sub o presiune intelectual? enorm?, de parc? toate c?r?ile umanit??ii s-au adunat aici. La baz? uria?ei biblioteci a lumii, a universului, se afl?, greu sesizabil, un om, desigur, scriitorul, creatorul, care st? la un birou, având de o parte ?i alt? dou? globuri p?mânte?ti. El seam?n? cu Sisif, care duce pe umeri nu globul p?mântesc, ci uria?a bibliotec?, milioanele de c?r?i, care formeaz? tabloul propriu-zis. Ecce homo, am zice, fiindc? din creierul omului au ie?it toate aceste c?r?i, în creierul lui ele se afl? sau se întorc.

Un alt eveniment rarisim s-a petrecut la Joan B Mirviss Gallery, de pe 78 St., o galerie japonez?, remarcând amprenata ei cu totul aparte în peisajul galeriilor americane. ?i not? cu prec?dere, cum ar spune C?linescu, o da sacralitatea implicat? în lucr?rile arti?tilor japonezi. Dinspre lumea asiatic? vine mereu un suflu proasp?t, tocmai fiindaca inspitatia este atins? de sacralitate. Dimpotiva, ceea ce se expune curent în galeriile americane este lipsit de orice element sacru, religios. Totul e desacralizat, stors de orice pic?tur? de dumenzeire sau credin?a. În galeria japonez? îns? te impresioneaz? tocmai atmosfer? de cult, de lini?te ?i pace a pieselor expuse. Ele apar?in lui Akiyama Yo ?i Kitamura Junko, doi arti?ti în vârst?, afla?i la apogeul carierei. Amândoi sunt cerami?ti. Expozi?ia are titlul „A Moment în Time". Akiyana Yo (n. 1953) este lider de ?coal?, el a mai avut aici o personal? în 2011. Artistul japonez exploreaz? tensinile dintre suprafa?a ?i form?, î?i plaseaz? oper? între experiment ?i natural. Formele sale au expresii organice, precum cochiliile de melci, c? Untitled MV 151. Iar Untitled MV 1423 este chiar o cruce frânt?, în care se vede golul f?cut de lam? unei s?bii. Impresionante sunt ?i piesele care reproduc obiecte familiare, precum o lingur? uria??. Este ?tiut c? arta asiatic?, înc? din antichitate, confer? obictelor familiare sacralitate. Toate sunt executate c? oper? de art?. Iar unele piese, care au forme ce amintesc de t?ietur? direct?, parc? ar fi din atelierul lui Brâncu?i, precum este lucrarea „Melavoid 28 sau Untitled MV" 1420. Dimpotriv?, Kitamura Junko (n. 1956) realizeaz? tot din ceramic? vase ornamentale, de o frumuse?e decorativ? total?, care concureaz? pictografia japonez?. Totul este floral ?i armonic, de o geometrie poetic?. Ea transpune art? decorativ? a picturilor clasice în formele des?vâr?ite ale unor vase care pot avea ?i func?ii practice, precum Vessel 13 „F, Vessel 14 -, Vessel 14 Q sau Vessel 15. Maniera sa de a lucra face parte din tradi?ia secolului al XV-lea, numit? puncha ong. Form? perfect? a vaselor este impregnat? cu frumoase decora?ii geometrice. La fel, sentimentul de venera?ie a naturii este deplin. În timp ce Akiyama ofer? formelor tensiunea brut? a materiei, Kitamura o stilizeaz? complet, o duce la forme plastice f?r? cusur, perfect ?lefuite, lustruite, ermetizate. Operele ei se afl? la mare respect în multe muzee ale lumii, inclusiv la British Museum ?i la Brooklyn Museum.
Coresponden?? de la New York

footer