Revista Art-emis
Doliu la Artmark PDF Imprimare Email
  
Duminică, 29 Martie 2015 14:52

Artmark-doliu-PatapieviciPrimesc o veste de doliu din România: dup? moartea actorilor George Motoi ?i Sebi ?tef?nescu, se anun?a moartea casei de licita?ie „Artmark”, unul dintre locurile înc? nepolitizate, aflate pe mâna oamenilor de afaceri, care, pas cu pas, au f?cut lucruri bune în acest domeniu al artei, care era gol, lipsit de suport negustoresc, fiindc? marea criz? a artei în România se datoreaz? lipsei de colec?ionari autentici ?i de sprijin al lor prin institu?ii specializate. În doar ?ase ani de existen??, grupul „Artmark” a c?p?tat personalitate pe pia?a de art? din România, a primit ?i recunoa?terea interna?ional?, atât din partea lui „Business Review”, cât ?i din partea lui „TEFAF Art Market Report”, care a inclus-o printre cele mai notabile case de art? din Europa. Am remarcat nu o dat? nivelul profesionist al licita?iilor, am c?utat s? o ajut cu informa?ii din America, despre felul cum au loc aici licita?iile la „Sotheby’s” au „Christie’s”, mi s-a p?rut o ?ansa pentru cultur? român?, dar acum aflu c? doamna Manuela Plapcianu s-a retras din func?ia de pre?edinte a grupului „Artmark” ?i i-a f?cut loc unui om total compromis pentru România, Horia-Român Patapievici. Acest „intelectual al lui Basescu” a f?cut numai r?u culturii ?i ??rii, a compromis imaginea României. Cel pu?in aici, la New York, to?i fug când aud de I.C.R. De asemenea, se cunoa?te faptul c? Pataharbici, cum i se spune amartaloiului, a dus de râp? I.C.R. O investiga?ie a corpului de control al guvernului Ponta a descoperit nereguli grave în timpul mandatului sau aberant de lung (datorit? lui B?sescu, care a ignorant total un memoriu legat de abuzurile lui Patapievici semnat de 200 de intelectuali români). Sunt lucruri cunoscute, mediatizate. Toate aceste abuzuri s-au ridicat la sume exorbitante. Ne a?teptam s? afl?m care este rezultatul, ce decizie s-a luat, cât are de dat înapoi statului Patapievici & Co? Dar se întâmpl? ca ?i în cazul pu?c?ria?ilor, fac închisoare de form?, au celule ca în vacan??, apoi când se elibereaz?, î?i v?d în continuare de afaceri. Becali, de pild?, ?i-a condus din închisoare afacerile, exact c? în filmele cu mafia, iar acum e bine mersi, liber ?i o ia de la capo. A returnat el ce a furat? Despre Patriciu s-a spus c? a delapidat statul român de un miliard de euro. S-a recuperat vreun euro din ace?ti bani?! Guvernul nu recupereaz? nimic, îi cocolo?e?te pe bandi?i, a?a cum strig? printre gra?ii ?i Nu?ica Udrea, c? „ho?ii sunt în libertate”. Dimpotriv?, din 2015, a pus biruri pe pensionari, ia taxe din pensii, din am?râtele de pensii, plus c? leul s-a devalorizat vertiginos, fapt care face din pensile române?ti o ru?ine mondial?!

Guvernul fur? deci bani de la cei care au muncit o via?? pentru o pensie de nimic, iar ho?ii adev?ra?i, marii mafio?i, r?mân liberi ?i ferice, ba sunt coco?a?i iar în vârful piramidei. „Artmark” p?rea o afacere privat? cinstit?, devenea un model de pia??, dar din acest moment ea poart? pe frontispiciu o pânz? de doliu, pe care scrie „Amartaloi Pataharbici”! Aflu c? domana Manuela Plapcianu e în Top Forbes ’50, care o consider? una dintre cele mai influen?e femei din România. M? îndoiesc. Ce fel de om de afaceri este dânsa, dac? a putut s? fac? o asemeneaa „pl?cint??!”. F?când o asemenea schimbare de masca, s-a acoperit cu plapuma Pataharbici, demonstrând c? nimic curat nu se poate face în România. Cum merge ceva bine, trebuie neap?rat compromis, murd?rit! De ce avea nevoie „Artmark” de o asemenea caricatur? în fruntea ei? Patapievici a venit odat? la „Artmark”, la casa Cesianu, ?i se plimba pe acolo c? o stafie, apoi a ?inut o prelegere cu totul ridicol?, pe care am consemnat-o în articolul „Frumoas? care, iat?, bate campii”. Pescuia în ape limpezi. Reptila, î?i anun?a atacul. Desigur, aruncat din barc? I.C.R., el cauta o alt? barc?, s? se salveze de la înec. ?i a g?sit-o. O barc? bun?, solid?, de perspectiv?. Dac? a intrat în rol aceast? spoial?, acest sp?l?cit de filosof, antiromân, care a spus c? „Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie s? ne debarasam”, se va alege praful din „Artmark”. Va rezulta în curând c? nu are coloan? vertebral?, a?a cum marele filosof al c?r?ii „Politice” a scris c? „poporul român are structuta fecalei”. Compromite?i tot, fra?i români, fiindc? accepta?i s? se produc? o batjocor? pe fa?? a României. „Artmark” are opere de seam?, valori ale patrimoniului na?ional, opere ale celor mai valoro?i arti?ti români. S? vede?i acum ce se va alege din acest patrimoniu! Qui prodest un asemenea experiment organizatoric?
Grid Modorcea
Coresponden?? de la New York
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer