Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Joi, 19 Martie 2015 12:24

Aferim-film-anticre?tinCitesc siderat in presa român? ca filmul „Aferim!” e o capodoper?. O capodoper? care face praf ortodoxia român?! A?a cum o facea si alta capodopera, „Dupa dealuri!" Ce sa mai spun de modestia încifrat? „4, 3, 2”, o supercapodoper?! Ba cineva o numea recent „capodoper? cu scenariul furat”! Dar scenariul nu face parte din capodoper?? Dac? e furat, înseman? ca opera nu e perfect?, c? nu poate fi capodoper?. Sigur, de unde moral?, virtute, când e vorba de bravii contemporani ai filmului românesc?!

„« Aferim! », o « capodoper? mi?to »”!

Dar ce nu e capodoper? în ograda noului val? Când a ap?rut „Moartea domnului R?dulescu”, toat? ?tirimea a t?b?rât cu pecetea capodoper?, nu se mai g?sea în vocabular un alt cuvânt. Dar despre „A fost sau n-a fost? ”, nu s-a spus c? e o capodoper?? Despre „Marfa ?i banii”, la fel. Despre „E pericoloso sporgersi”, a?i?derea. Despre „Occident”, la fel. Despre „Râde?i ca în via??, tovar??i! ”, idem. Tot ce face Mungiu e idem. Nici n-au început film?rile la noul product care a ob?inut de la poporul român zis C.N.C. aproape dou? milioane de lei (de, dac? nu mai e Nicolaescu s?-i stea în drum!), ca deja ?tiri?tii îl ?i numesc capodoper?. Tot ce a creat noua genera?ie defileaz? sub semnul capodoperei. Filmele nu ruleaz? pe pia??, din lips? de spectatori, dar sunt capodopere! Le nume?te a?a ?i le valideaz?, cine? Unii care n-au creat o oper? în via?a lor, tot felul de ?tiri?ti, care sunt „specializa?i” în titluri, s? râd? ?i curcile. Cineva scrie acum despre „Aferim!” ca e o „capodoper? mi?to”! A al?turat unui cuvant cu substan?? univesal?, un cuvant ?ig?neasc, ca s? rup? gura târgului! P?i ?i eu am publicat 89 de carti ?i am f?cut 47 de filme, de ce s? nu spun c? vreo 70 din ele sunt capodopere? ?i voi aduce argumente, iar unii m? vor crede, v? garantez. Sigur, am dovedit c? sunt în stare de fapte mari, de ce nu ar rezulta c? tot ce iese din mintea ?i pana mea poart? amprenta genialit??ii?! Dar ca sa fie o capodoper?, o oper? are nevoie de o recunoa?tere public? a valorii ei, de audien??, nu doar de recunoa?terea ei în grup, în ga?c?, între amici. E nevoie de validarea ei de c?tre critici profesioni?ti, autoriza?i, care ?tiu s? o cânt?reasc? estetic. Capodoper? e sinonim? cu oper? excep?ional?, cu oper? perfect?, cu o tipologie model pentru al?ii, cu oper? universal?. C? s? fie capo da opera, cum spun italienii, de la care s-a format cuvântul capolavoro/capodoper?, e nevoie c? o oper? s?-?i verifice valoarea în timp. Dar nici nu s-a n?scut filmule?ul lui Nae, c? înc? de la avanpremier?, domnul critic de ocazie, pe care degeaba îl trimi?i la teoria capodoperei lui Mihail Dragomirescu, pune calificativul cap de oper?, c? s? nu mai fie discu?ii, s? nu se mai întrebe nimeni dac? filmul respectiv e bun de ceva!

Capodopere de doi bani, da, dar capodopere!

Puiu declar? c? filmul românesc începe o data cu „Marfa ?i banii, c? pân? atunci cinematografia na?ional? n-a existat, a fost o glum?. El a decretat c? filmul românesc începe cu porc?ria lui, cu un reprezentant al fuckyou-cismului românesc, cu o sintez? de înjur?turi intraductibile în englez? (eu am v?zut filmul subtitrat în englez?) ?i alte limbi ale p?mântului. Latrin? devenit? capodoper?! El, Puiu, Cristianus, noul Vespasianus al filmului românesc! ?i de la el tot curg capodoperele! Drag? Sitaru, nu-?i mai face probleme de public, de finan?are, de valoare, filmele tale sunt capodopere, fiindc? a?a a declarat ?eful de ?coal?, domnul Vespasian Puiu! La debut, Radu Potcoav? se întreba ce ?anse are cu minimalismul? Stai cuminte, Radule, ai ?anse s? faci capodopere! La fel Dorotheea Petre, nu te mai necaji, toate filmele în care ai jucat tu sunt capodopere. Pân? ?i scurt metrajele sunt capodopere. Capodopere de doi bani, da, dar capodopere!

Filmul românesc tr?ie?te în ochii milioanelor de telespectatori prin hulitul film socialist

Mi-a spus Papil Panduru cum îl regiza Mungiu pe el, când a jucat rolul unui mort în Corul pompierilor! Cum? L-a înviat! Orice cadavru în filmul românesc trebuie s? fie un cadavru viu! C? s? fie o capodoper?! Dac? Jean Mihail, Jean Georgescu, Victor Iliu, Liviu Ciulei, Gopo, Lucian Pintilie, Iulian Mihu, Veroiu ?i al?i înainta?i ?tiau c? abia de la anul 2000 încolo începe filmul românesc (de?i suntem printre primele ??ri din lume în care s-a manifestat „minunea secolului”, iar primul film este datat 1905!), nu se mai b?gau în ciorb? asta, nu mai f?ceau nici un film! Toate cele 121 de filme vechi (majoritatea mute) ?i 550 de filme socialiste sunt bune de aruncat la lad? de gunoi, fiindc? n-au ajuns la Cannes, dovad? c? ele se difuzeaz? în draci pe posturile de televiziune române?ti. Nici un film al Noului Val nu vezi, ci tot filme cu Toma Caragiu, Amza Pellea, Dem R?dulescu, Jean Constantin, Florin Piersic et Co. Filmul românesc tr?ie?te în ochii milioanelor de telespectatori de ieri ?i de azi prin hulitul film socialist! P?i atunci decretez ?i eu o prostie: Când vreun film al lui Mungiu et co. va avea audien?a Nemuritorilor lui Sergiu Nicolaescu, de pild?, abia atunci începe s? se nasc? noul cinematograf românesc!

Numai pe vreme de criz? se nasc „capodoperele”

Educa?ia e drum lung. Nici o capodoper? nu o poate suplini. Decretam capodopere din toate prostiile numai pentru c? un cineast s-a n?scut dup? ’89! Cei care au f?cut r?zboiul sau „revolu?ia”, nu conteaz?, sunt rebuturi, bune doar pentru aruncat la fiare vechi. George C?linescu, în Istoria lui, rar aplic? termenul de capodoper? unei opere literare, fiindc? ?i-a scris excep?ional? carte într-o lume normal?, epoc? de vârf a prosperit??ii României, dar acum, când comisarul european declar?, în urm? unei analize la fa?? locului, c? 40% din popula?ia României e la limit? de subzisten??, ne-au invadat capodoperele. Se pare c? acesta este efectul crizei. Everica! Pardon, Aferim! Nu ?tiam la ce e bun? criz?. Acum ?tim, ne înva?? cinea?tii: numai pe vreme de criz? se nasc capodoperele!

Grid Modorcea - Coresponden?? de la New York
Grafica - Ion M?ld?rescu

grid modorcea, new york, capodopere, aferim, indian wells tennis, criza

footer