Revista Art-emis
Cum s-a f?cut America? PDF Imprimare Email
  
Duminică, 27 Iulie 2014 18:05

Far and AwayCând erau în primii ani ai mariajului, Tom Cruise ?i Nicole Kidman au jucat în filmul „Far and Away” (1992), realizat de Ron Haward, un regizor de top, care a marcat istoria filmului american cu realizari de succes („The Da Vinci Code”, „Nixon”, „A Beautifull Mind”, „Angels & Demons”, „Apollo 13”), dar mai întâi s-a impus ca actor, jucând în peste 80 de filme! De?i realizeaz? roluri de antologie, mai ales Tom Cruise, totu?i cei doi actori nici m?car nu au fost nominaliza?i la Oscar. De altfel, Tom Cruise e sigurul mare actor american care nu a ob?inut niciodat? un permiu Oscar! Oscario?ii au fost orbi cand el a jucat în filme ca „Rain Man”, „Collateral”, „The Last Samurai”, „Jerry Maguire”, „The Color of Money”, „Mission Impossible” ?i altele. În „Far and Away”, Tom Cruise face un rol antologic, iar împreun? cu Nicole Kidman realizeaz? o poveste de dragoste nemuritoare, pe fundalul unei realit??i care implic? istoria Americii, felul cum s-a f?cut Lumea Nou?. Sigur, dragostea este cea care îl împinge pe Joseph s? cucereasc? p?mântul, s? ajung? departe, pe un cal s?lbatic, acolo unde va ob?ine cel mai bun p?mânt din Oklahoma, pe care, normal, îl va împ?r?i cu iubita sa.

Interesant este c? Ron Haward s-a n?scut în Oklahoma, în 1954, iar scenariul filmului, pe care îl semneaz? al?turi de Bob Dolman, amândoi fiind ?i produc?tori, are accente autobigrafice, con?ine adev?ruri istorice, e un document al cuceririi vestului s?lbatic. Atrac?ia este îns? asigurat? de aventura romantic?.

În anii 1890, Joseph (Cruise) ?i Shannon (Kidman) sunt doi imigran?i irlandezi care î?i încearc? norocul în Lumea Nou?. Dar mai întâi afl?m cauzele. Joseph este un arenda? s?rac, care este hot?rât s?-l trag? la r?spundere pe mo?ierul nedrept care i-a ucis tat?l. Hot?rârea lui îns? este anulat? când o întâlne?te pe Shannon (Kidman), fiica mo?ierului, de care se îndr?goste?te. Dar Shannon are un logodnic, Stephen (Thomas Gibson), care îi st? în cale. Norocul lui e ca Shannon vrea s? scape de Stephen ?i de via?a pe care o duce aici, în vestul Iralndei, fiind decis? s? plece în America, acolo unde plecau foarte mul?i irlandezi. Era, de fapt, un exod. ?i Joseph voia s? plece în America, în c?utarea unui p?mânt al lui. A?a c? Shannon ?i Joseph se trezesc pe acela?i vapor în drum spre America. Shannon vrea s?-?i p?streze independen?a ?i îl ?ine pe Joseph la respect. Ajun?i la Boston, cei doi g?sesc un loc, o cas? de perdi?ie, unde vor sta împreun?, îns? ca frate ?i sor?, a?a cum se prezint? ei. În timp ce Shannon va dormi în pat, Joseph va dormi pe jos. Lumea este promiscu?, iar ei supravie?uiesc întâi din banii câ?tiga?i de Joseph din meciuri de box, f?r? m?nu?i. ?i ea se va angaja la o fabric? de t?iat g?ini. Triumful lui Joseph va fi de scurt? durat?, pân? apare un b?t?u? uria?, care îi vine de hac. Ei se trezesc arunca?i în strad?, în gerul n?praznic al iernii. Se ad?postesc într-o cas?, pe care o cred p?r?sit?, dar apar st?pânii care îi alung? cu pu?ca, iar un glonte o nimere?te pe Shannon. Joseph se lupt? s? o salveze.

Între timp, ap?ruse ?i Stephen în Boston, pe urmele lui Shannon, u?or de reperat, fiindc? ea trimitea scrisori acas?, p?rin?ilor ei. Shannon va intra sub totala ocrotire a lui Stephen. Joseph pleac? ?i se angajeaz? ca muncitor la o cale ferat?, f?r? s?-?i abandoneze visul de a avea bucata lui de p?mânt. El afl? c? în Oklahoma se împarte p?mânt ?i pleac? într-acolo, preg?tit s?-?i revendice dreptul în noua lui ?ar?. În febra preg?tirii concursului care se d? pentru ocuparea loturilor de p?mânt, Joseph o reîntâlne?te pe Shannon, care e nefericit?, dup? ce a reluat rela?ia cu fostul ei logodnic. Stephen îns? o urm?re?te ca un demon ?i reu?e?te s?-l împiedice pe Joseph s? intre în concurs, ucigându-i calul. Dar Joseph se va descurca cu un cal s?lbatic, înc? nedomesticit, cu care va reu?i s? ajung? departe, la un râu. Aici va avea o înfruntare cu Stephen, care îl izbe?te de o piatr? ?i fuge, crezând c? l-a omorat. Dar Shannon e cu Joseph ?i îl va readuce la via??.

E un happy end tipic hollywoodian, fiindc? în realitate Joseph moare, dar în vis, în proiec?ia epopeii Americii, el învie miraculos ?i astfel cei doi eroi, asemenea multor imigran?i, reu?esc s?-?i împlineasc? visul de a tr?i împreun? pe p?mântul lor, în aceast? aventur? colosal? a z?mislirii Lumii Noi.

Presa a numit „Far and Away” „cel mai bun film al lui Ron Howard - o epopee magnific?!”. Titlul, „Departre ?i mai departe”, se refer? la cursa pe care o fac cei care vor s? ocupe p?mânt, la concursul pentru ocuparea celor mai bune terenuri, care sunt departe, tot mai departe de locul startului, acolo pe unde trece un râu ?i terenul are verdea??, e ca o oaz?. Filmul a ob?inut doar un singur Oscar, pentru muzica lui John Williams (n. 1932), unul dintre cei mai titra?i compozitori americani, al?turi de John Philip Sousa, Aaron Copland ?i Leonard Bernstein. Lista premiilor ob?inute de Williams cuprinde 41 de nominalizari la Oscar, dintre care cinci premii, inclusiv pentru muzica, plin? de melodii inspirate, la „Far and Away”.

Coresponden?? de la New York

footer