Revista Art-emis
Serat? muzical? pentru Iosif Sava PDF Imprimare Email
  
Duminică, 06 Octombrie 2013 18:25

Stagiunea Iosif Sava, 2013Deun?zi, gra?ie unui mare meloman, Iancu Zuckerman (91 de ani), un ferment pentru tinerii muzicieni, unii superdota?i, pe care îi îndruma, am fost invitat la o comemorare a lui Iosif Sava (1933-1998), „dup? cincisprezece ani” de la plecarea sa într-o lume mai bun?, eveniment organizat de Funda?ia ACCUMM, la Palatul ?u?u. În fapt, a fost o serat? muzical?, un spectacol extraordinar, la care au participat Ion Bogdan ?tef?nescu (flaut), Isabela Ghergu (violoncel), Costin Soare (chitar?), Diana Jipa (vioar?) ?i Verona Maier (pian), care a fost ?i gazda evenimentului, o distins? amfitrioan?. Sala de la parter a palatului a fost plin? de pasiona?i ai muzicii ?i ale?i oaspe?i, în frunte cu doamna Marghit, so?ia celui comemorat. Mul?i dintre cei prezen?i l-au cunoscut sau iubit pe Iosif Sava. Am fost invitat s? spun ?i eu câteva cuvinte, dat fiind c? Iosif Sava mi-a fost ?ef la TVR, la redac?ia „Via?a spiritual?”, când am lucrat acolo ca realizator, calitate în care am f?cut peste 50 de filme, majoritatea docudrama. Am evocat momentul legat de filmul „George Enescu - Alesul lui Dumnezeu”. Dup? premiera lui pe TVR 1, Iosif Sava m-a chemat a doua zi în biroul s?u ?i mi-a spus c? a primit un mesaj de la Ion Voicu, mirat c? în arhiva televiziunii exist? imagini color cu George Enescu. Nu exist?, dar actorul-muzician Louis Haritver, elev al lui Enescu, care a jucat rolul principal sem?na atât de izbitor cu George Enescu încât nu m? mir c? Ion Voicu, marele violonist, el însu?i elev al lui Enescu, a putut face aceast? confuzie. Eu am ajuns la Lulu, cum i se spunea de c?tre prieteni, datorit? recomand?rii lui Radu Beligan, cu care tocmai terminasem filmul despre Ion Creang?, care mi-a spus c? Haritver e persoana ideal?, fiindc? seam?n? leit, e ?i muzician, excelent violonist ?i dirijor, care tr?ia în Canada, dar visa s? joace odat? acest rol. Mi-a dat toate coordonatele, l-am c?utat ?i a venit într-un suflet, mi-a dat tot sprijinul pentru realizarea filmului. ?i filmul a convins, a fost difuzat de mai multe ori la TVR, iar nu mai pu?in de 7 ori la Festivalul „George Enescu”. De asemenea, a avut o deosebit? carier? interna?ional?. Am relatat ?i alte întâmpl?ri legate de rela?ia mea de munc? ?i de spirit cu Iosif Sava. Ba a exista ?i un ata?ament mai special, dovad? c? el, când am plecat s? realizez serialul despre istoria comunit??ii române?ti în America, mi-a încredin?at un pache?el, pe care s? i-l duc fiului s?u, Eduard Sava, aflat la New York. În el se afla ultima lui carte.

Metoda lui Sava era încrederea

Dup? filmul despre Enescu, Iosif Sava mi-a aprobat cu ochii închi?i toate scenariile. El era ca Maiorescu, care spunea c? o personalitate trebuie s? se înconjoare de oameni valoro?i. Metoda lui Sava era încrederea. Odat? convins c? un subaltern de-al s?u era valoros, îi d?dea toat? libertatea, necondi?ionat. De altfel, în cazul s?u nu exista rela?ia ?ef-subaltern, el se purta ca un coleg. Egal. Ba se întâmpla ?i un fapt rar. Când ne întâlneam pe culoarul din fa?a bibliotecii TVR, el îmi deschidea u?a ?i spunea:
- Dup? dumneavoastr?, maestre! Iar eu îi r?spundeam uimit:
- Nu e cazul, dimpotriv?, eu ar trebui s? v? spun „maestre”. De ce îmi spune?i a?a?
- Fiindc?, a zis el, ?tiu ce condei ai ?i nu a? vrea s? r?mân consemnat în istorie cu o cronic? rea semnat? de dumneata.

Acest respect nu putea veni decât de la un evreu (numele s?u real era Segal) de mare spirit. Imaginea mea despre Iosif Sava seam?n? cu a unui chiliast, un om retras în biroul s?u, ca într-o chilie, f?r? secretar?, cu u?a deschis? oricând pentru oricine, dar pe care nu-l deranja nimeni, fiindc? to?i ?tiam c? el lucreaz?, a?a cum c?lug?rul se roag?, ?tiam c? î?i preg?te?te urm?toarea emisiune. Acesta ?i este secretul pentru care se înconjura de oameni pricepu?i, ca s? fie l?sat în pace, s? fie ocrotit, s? i se lase tot timpul pentru munca sa pre?ioas?, pentru emisiunile sale antologice. Gra?ie lui, am putut realiza majoritatea filmelor mele, pân? în momentul în care au venit noii hingheri, când TVR a devenit o institu?ie politic?, manipulat?, ?i Iosif Sava, apoi to?i realizatorii „incomozi” au fost da?i afar? f?r? nici o explica?ie. Mai multe am?nunte ?i evoc?ri ale lui Sava aveam s? ofer la emisiunea lui Iancu Zuckerman de la Radio Shalom România. ?i Ionu? Bogdan ?tef?nescu, care a debutat la 14 ani într-o emisiune a lui Iosif Sava, a relatat despre cauza mor?ii neanun?ate a acestui om rar, cu multe proiecte pe masa de lucru, pe care le-ar fi putut realiza (nu avea decât 65 de ani când a murit). Ionu? a spus c? moartea lui Sava se leag? de numele directorului TVR, Stere Gulea, care a f?cut aceast? crim?.

Mesagerul lui Bach, Mozart ?i Beethoven în România

Nu o dat?, mai ales în cartea mea despre TVR numit? „Terori?tii din Turn”, am relatat de ce a murit Iosif Sava. Chiar el mi-a spus odat?, când l-am întâlnit pe str. Brezoianu, cam în locul unde se afl? acum bustul s?u, respectiv Pia?a Iosif Sava, c? nu se simte în apele sale la ProTV, care îl angajase imediat dup? darea afar? de la TVR. Sigur, acest eveniment trist pentru istoria culturii noastre, este de neîn?eles ?i va r?mâne de neîn?eles atâta timp cât Stere Gulea nu va oferi o explica?ie public?. Nu se poate ca omul cel mai important privind cultura muzical?, personalitate f?r? egal a muzicii culte, mesagerul lui Bach, Mozart ?i Beethoven în România, omul de neînlocuit, s? fie dat afar? ca ultimul incompetent, ca un „neica-nimeni”. Stere Gulea are mâinile p?tate ca ale lui Iuda, fiindc? a semnat darea afar? a unui om care, a?a cum spunea doamna Marghit, ?i-a dedicat toat? via?a muzicii ?i publicului s?u. Iosif Sava a murit de inim? rea, de sup?rare. El mi-a spus c? via?a lui înseamn? TVR, unde a muncit neîntrerupt. ?i-a legat via?a de aceast? institu?ie pe care a slujit-o ?i c?reia i-a fost fidel. Emisiunile sale erau evenimente. Ora la care era programat? „Serata muzical?”, ora 17, sâmb?ta, era cea mai urm?rit? transmisie a TVR. Ionu? ?tef?nescu a relatat cum î?i l?sa toate treburile ?i alerga s? fie prezent la acea or? în fa?a televizorului. To?i iubitorii muzicii o urm?ream cu sufletul la gur?.

De la Ceaikovski la Poemul lui Chausson

Doamna Marghit a povestit cum î?i preg?tea Iosif Sava o emisiune, cum muncea neîntrerupt, cum se documenta ?i venea la emisiune cu bra?ul plin de c?r?i, din care cita. Surprinz?tor a fost ?i momentul când Ionu? ?tef?nescu a imitat vocea inconfundabil? a lui Iosif Sava. De?i îl cunosc de mult ca muzician, l-am ascultat ?i la Festivalul „Enescu”, acum mi s-a revelat ca poet ?i histrion. Nu-i de mirare dac? ?tim c? el este fiul altui cunoscut histrion, Eusebiu („Sebi”) ?tef?nescu. Evident, Ionu? ?i-a f?cut show-ul, a recitat, a vorbit, a cântat. ?i a cântat partituri de excep?ie, pe care ni le-a ar?tat, adev?rate pictograme, scrise anume pentru flau?ii s?i, de diferite forme, dimensiuni ?i materiale. Ceilal?i muzicieni doar au cântat muzic? aleas?, care i-ar fi pl?cut ?i lui Iosif Sava, de la Ceaikovski la Poemul lui Chausson. Am remarcat-o în mod special pe violoncelista Isabela Ghergu. E uluitor cum într-o ?ar? de patibulari politici se mai întâlnesc atâtea talente! Probabil c? e singura solu?ie de supravie?uire demn?, prin muzic?, în primul rând, a?a cum era ?i crezul lui Iosif Sava.

Emisiunea „Via?a spiritual?”, regal de spirit, muzic? ?i audien??

A fost o serat? de neuitat, adic? o sear? în spiritul celui comemorat, care a fost simbolul normalit??ii spirituale în România. El a l?sat un gol uria?. Nimeni azi nu mai face o emisiune ca asta. ?i nici nu sunt semne c? se va mai face. ?i-e ?i ru?ine s? te uiti la emisiuni. Sunt otova. Decrepite. Posturile Tv practic? în corpore o prostitu?ie greu de imaginat atunci când TVR nu avea concuren??, iar emisiunea lui Iosif Sava era un regal de spirit, muzic? ?i audien??.

footer