Revista Art-emis
Vida Gheza - Tradi?ie ?i modernitate PDF Imprimare Email
Dr. Ioan Marchi?   
Duminică, 24 Martie 2013 19:40
Sfatul batranilor - Vida GhezaPrivit de aproape, Vida Gheza este un artist al doinirii în forme plastice a ??ranului, muncitorului ?i minerului cu tot universul lui tradi?ional ?i modern, cu lumea magic? a alchimiei misterelor subp?mântene. Este omul formelor artistice situate între epiderma ?i esen?a lucrurilor. El plaseaz? universul s?u plastic, ba în virtualitatea semin?ei (duhuri, ?time, animale, p?s?ri ?i personaje fantastice), ba la suprafa?a manifest?rii, a fizionomiei ?i epidermei, a formelor sau a ve?mântului simplu al ??ranului, al minerului, a dezv?luirii materiei în intimitatea substan?ei. Vida Gheza inventeaz? formele sintetice ale anatomiei muncii, deoarece el consider? c? pentru personajele pe care el le reprezint?, munca este o ac?iune sacr?, moral? ?i nobil?. El desf??oar? compozi?ional prin forme plastice un adev?rat dans al formelor muncii, al gestualit??ii ei. Astfel asist?m la desf??urarea unui dans sacru, cu gesturi unghiulare, încordate, tensionate. Corpurile sunt reprezentate asemenea unui arc, în efortul fizic în care sunt angajate. Compozi?iile sale înl?n?uie corpurile, creeaz? adev?rate filoane de energie ?i trasee plastice de tip baroc sau secesionist. Securea ?apinarului ?i a personajului din „R?scoala" se trage în spate descriind aproape un cerc, tensiunea preg?tirii loviturii fiind de o expresivitate maxim?. Chiar ?i în capodopera lui, „Dans o?enesc" este prezent? aceast? încordare excesiv? ce confer? formelor o înc?rc?tur? maxim? de energie.

A?a cum Brâncu?i a g?sit prin P?s?ri forma zborului, prin „Poarta S?rutului" forma iubirii, prin „Coloana Infinitului" forma nem?rginirii, a?a a g?sit, la cel?lalt cap?t, Vida Gheza, prin personajele sale, formele sacre ale muncii, acel balet pulsatoriu al labirintului în dans sau în ac?iunea lovirii cu securea, ?apina, ciocanul sau al lovirii p?mântului cu piciorul („Dans o?enesc"): ca form? de prezen?? a supranaturalului sau a demiurgului din om. Opera lui Vida Gheza cuprinde o tendin?? a regimului diurn al imaginii, exprimat? printr-un realism al formei, prin descriere academic?, folosind minimum de mijloace artistice cu maximum de expresivitate plastic?, în temele lui legate de mineri, muncitori, ??rani, ?apinari, haiduci, dansatori etc. Pe de alt? parte, opera lui Vida Gheza este vizibil marcat? de regimul nocturn al imaginii, fapt care îl leag? de mitologia ?i tradi?ia Maramure?ului, prin exprimarea plastic? sintetic?, uneori geometrizant? ?i simbolic? a personajelor (Omul Nop?ii, Figur? grotesc?, Priculiciul Minei, Varvara, Cu?ma Dracului, Omul P?durii, Carnaval la sat, Solomonarul, Dansul ?erpilor, Ursitoarele), p?s?ri ?i animale de noapte, dar ?i în personajele simbolice ce compun monumentele eroilor de la Moisei ?i Carei. Astfel, genialul artist izvorât din tradi?ia milenar? a Maramure?ului, se dovede?te atât un explorator al suprafe?ei formei plastice a portului popular ?i a uneltelor de lucru cu toate detaliile ?i semnifica?iile lor, cât ?i un explorator al esen?ei, a?a cum a dovedit, creând plastic forme simbolice arhetipale ale imaginarului popular, dar ?i ale m??tilor ?i instala?iilor populare de lemn care i-au marcat imagina?ia copil?riei, a?a cum sunt ele relevate în ciclul „Amintiri din copil?rie".

În esen??, opera lui Vida Gheza este o punte spiritual? între tradi?ie ?i modernism, între frumosul fizic ?i cel moral. De aceea, el însu?i, cu întreaga sa oper?, a intrat în legendele nemuritoare ale Maramure?ului. Vida Gheza realizeaz? prin opera sa plastic? un soi de articula?ie între durere ?i extaz, între moarte ?i bucuria rena?terii, între istorie ?i preistorie, moral ?i diabolic, conven?ional ?i inedit, exprimând global jocul ?i agonia propriului labirint în eterna c?utare de sine. footer