Revista Art-emis
Frica de umbre PDF Imprimare Email
  
Duminică, 24 Februarie 2013 22:58
SkyfallSkyfall

O lec?ie de profesionalism este filmul Skyfall, numit ?i Coordonata 007 fiindc? este vorba despre James Bond, noul James Bond fiind interpretat de actorul Daniel Craig. Al?turi de care fac roluri memorabile Judi Dench, în M, ?efa lui Bond de la Serviciile secrete britanice, ?i Javier Bardem, în Silva, rol de transformare foarte original. Mai joac? Ralph Fiennes, în Mallory, noul pre?edinte al serviciului de securitate, iar peisajul este pigmentat cu dou? frumuse?i de invidiat, Naomie Haris, în Eve, ?i Berenice Marlohe, în Severine. Un rol eposodic, dar pregnant, îl are în final ?i Albert Finney.

O asemenea distribu?ie pre?ioas? se explic? prin devizul enorm pe care l-a avut acest film, peste 200 milioane dolari. Suma se justific? datorit? faptului c? o mare parte din ac?iune se petrece în Shanghai, care arat? dup? modelul lui Times Square, cel mai luminat ?i elegant loc de pe p?mânt. Dar chinezii vin tare din urm?, s-au apropiat ?i e posibil ca mâine s? fie ei înainte.
Ideea major? a filmului, cu o ac?iune în spiritul spionajului englez, este c? toate conflictele actuale nu mai au loc între ??ri, ci între indivizi, care sunt necunoscu?i ?i ei amenin?? siguran?a unor state ?i chiar a fiec?ruia dintre noi. Personajul M, folose?te adesea cuvântul „shadow", fiindc?, zice ea, totul se petrece în spatele nostru, din umbr?, nu ?tii cine atac? sau cum arat?. Umbra este ceea ce planeaz? asupra siguran?ei oamenilor, cea care introduce ?i între?ine starea de team?. Oare nu ne este o permanent? fric? de umbrele noastre?

Bond - Agentul 007

Aceste gânduri ea ?i le spune atunci când este anchetat? în urma pierderii unoir agen?i importan?i a a unei liste de agen?i saprecura?i în spinonajul mondial. M este încol?it? ?i amenin?at? cu demisia. Îns??i loialitatea lui Bond fa?? de M este pus? la încercare atunci când trecutul acesteia începe s? o urm?reasc?. Povestea începe cu relatarea ultimelor misiuni Bond, nereu?ite, care pun astfel în pericol anonimatul agen?ilor secre?i din întreaga lume. Sediul MI-6 este atacat, iar M este astfel for?at? s? mute agen?ia. În urma acestor evenimente, autoritatea ?i func?ia sa sunt amenin?ate de Mallory, noul pre?edinte al Comitetului de Inteligen?? ?i Securitate. În aceste condi?ii, M r?mâne cu un singur aliat de încredere: Bond. Agentul 007, al?turi de Eve, porne?te în misiune, pe urmele lui Silva, ale c?rui motiva?ii periculoase ?i ascunse trebuie dezv?luite cu orice pre?.
Motiva?iile ascunse ?in de trecut, de faptul c? M, Bond ?i Silva se cunosc de mult, din tinere?e, au avut multe în comun ?i acum Silva vine s? se r?zbune. Finalul se petrece chiar în acest trecut, la castelul din Skyfall, un ?inut din Sco?ia. Aici are loc lupta dintre cei trei eroi, o lupt? dur?, iar în via?? r?mâne numai James Bond, evident, fiindc? altfel cum s-ar mai continua aventurile Agentului 007?! Regizorul englez Sam Mendes, cunoscut prin filmul „American Beauty", propus la cinci premii Oscar, a realizat un film perfect, irepro?abil din punct de vedere profesionist, mergând pe studiul personajelor în medii de clarobscur, un black noir, poate cu excep?ia scenei finale, când M moare în bra?ele lui Bond ?i figura ei este prost luminat?. Un film de 144 de minute te ?ine cu sufletul la gur?, cum se spune, e o performan?? care desparte ?i mai adânc filmul românesc de filmul american.

Fantoma guvernului amenin?? cinematografele

Directoarea cinematografului „Patria", Maria Bikfalvi, îmi spunea c? guvernul amenin?? cu desfiin?area cinematografelor. Din nou? Da, din nou. vor s? scoat? bani ?i din piatr? seac?. Mai ales din ceea ce nu este opera lui. Tot ce a construit poporul înainte de actualii guveran?i, le st? în gât. Umbra guvernului e ca o sperietoare. Ca o fantom?. Umbrele amenin??. Presiunea lor e tot mai mare. A?a cum în film se vorbe?te despre faptul c? James Bond ?i M sunt „expira?i", c? e nevoie de un nou val de agen?i, tineri, puternici, rapizi, viguro?i, ?i vechile cinematografe sunt amenin?ate cu dispari?ia. Salaria?ii Centralei RomâniaFilm sunt de mai mult timp în grev?. Ei picheteaz? la Ministerul Culturii ?i î?i cer drepturile. Ei strig?: „Salva?i cinematografele, salva?i culura!"Doamna Bikfalvi, care este ?i pre?edintele Sindicatului Liber „RomâniaFilm", spunea c? noua genera?ie de cinea?ti este total nep?s?toare fa?? de aceast? situa?ie. ?i se plângea de Cristian Mungiu, care a avut premiera cu Dup? dealuri la „Patria" ?i c? s-a comportat ca un mitocan, sfid?tor. Incomparabil cu vechea genera?ie, ?i l-a citat pe Sergiu Nicolaescu, care a însemnat mult pentru „Patria", cinematograf care ar merita Dup? dealuris?-i poarte numele. ?i nu a în?eles purtarea lui Mungiu, mai ales c? acesta nu are cu ce se mândri, fiindc? filmul lui, de o calitate tehnic? execrabil?, e slab, a auzit numai vorbe grele de la spectatori, cic? niciodat? nu a auzit de atâtea ori repetat cuvântul „ru?ine". A?a cum ne e ru?ine ?i de purt?torul de cuvânt al Patriarhiei, care î?i d? cu p?rerea despre film de parc? nu a citit declara?ia episcopului de Vaslui ?i face glume iconoclaste, când biserica e suspectat? de milioane de euro fraude! Muncesc prea sfin?iile lor, mungesc!

„Dup? dealuri" - Un scuipat în c?delni?a Ortodoxiei

V? semnalez o replic? a b?t?iosului ziarist Victor Roncea dat? unui anume diacon Hulpoi (având evidente r?d?cini de Vulpoi): „Am remarcat pe «Doxologia» un comentariu « elitist », de adev?rat « hulpoi » ascuns sub o hain? de diacon. Critici firave ?i laude cu toptanul la adresa filmului. « Dup? dealuri » este un scuipat în c?delni?a Ortodoxiei, pentru a reproduce un citat celebru, din apanajul realismului-socialist, în care se înscrie ?i «fic?iunea-non-fic?iune» a lui Mungiu, «întâmplator» chiar fratele blasfemiatoarei cu « Evangheli?tii ». De remarcat c? acela?i « hulpoi » îi face propagand? electoral? lui Baconschi pe un site ce, din câte ?tiu, nu-?i are aceast? menire. Ba chiar dimpotriv?! O întrebare la care a?tept r?spuns: Înaltul ?tie?"

Clearview Cinemas Ziegfeld

Cultura se face prin lucruri noi, înseamn? a aduce înnoire, într-adev?r, dar ?i prin conservarea tradi?iei. „Patria" e un etalon al filmului românesc. Ca ?i „Scala". Cine a fost în Italia, Germania sau Spania a v?zut la ce mare pre? sunt vechile cl?diri, locurile cu tradi?ie, implicit oamenii cu experien??. E un interesant dialog, la un moment dat, între James Bond ?i tân?rul Q, care îi este încredin?at s?-l monitorizeze. Din schimbul de replici reiese c? tinere?ea nu poate suplini experien?a, inteligen?a rodat?. Dovad? c? în final, Mallory, care ini?ial îi ceruse lui Bond s? se retrag?, îl solicit? s? primeasc? o nou? misiune. „With pleasure", r?spunde Bond. La New York am fost în zeci de cinematografe, noi, moderne, mall-uri nemaipomenite, dar în nici unul nu m-am sim?it ca în Clearview Cinemas Ziegfeld, de pe 54 St., cel mai vechi „teatru de cinema" al ora?ului, pe scena c?ruia au p??it gloriile filmului american, toate starurile lui, care au f?cut istorie. ?i spectatorul resimte aceast? greutate, acest fior al trecutului. Ceea ce este un mare lucru pentru viitor. footer