Revista Art-emis
Claudiu Presecan - Noi geneze PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Joi, 11 Noiembrie 2010 17:40
Presecan ClaudiuClaudiu Presecan este pictorul care surprinde în mod pl?cut prin arhitectura interioar? complicat?, prin maniera de a realiza o imagine, astfel încît curgerea liniilor în culoare se ordoneaz? dup? un ritm care îi d? echilibru ?i unitate. Claudiu Presecan creeaz? e?afodaje vii ?i impregneaz? imaginilor tensiunea metaforic? ?i dramatic? a unei noi geneze sau o preluare a Genezei într-o viziune personal-abstract?. Unele lucr?ri ale sale dau iluzia unui abstrac?ionism (poate a ?i fost calificat pe alocuri astfel), de?i analiza detaliilor scoate la lumin? vibra?ia senzorial? care impresioneaz? ?i-l particularizeaz? între arti?tii plastici moderni. Tehnica ?i alegerea temelor par controlate, premeditate, programate, îns? lucr?rile impun de la sine un constructivism spontan, cel al imploziei ?i al exploziei, al mareelelor, al fluxului ?i al refluxului, care dezgolesc ?i acoper? în egal? m?sur? cu val ?i nisip, cu foc ?i magm? pustiul de dinaintea Facerii, cînd culorile a?teptau s? fie prinse pentru a fi prelucrate. În?l?imea sau coborî?ul nuan?elor sînt temperate de oblica contrastelor, alteori de prezen?a timid? a miezului solar sau de p?relnice umbre. Mul?imea planurilor înclinate, a verticalelor incerte din perimetrul sufletesc al pictorului, atmosfera exuberant? a culorilor, dar ?i adaosul cînt?rit de picturalitate, ofer? ochiului un inedit spectacol. Pictorul st?pîne?te bine ?tiinta îmbin?rii culorilor incendiare, str?lucitoare, dar iube?te ?i pre?iozitatea lor.

Membru al Uniunii Arti?tilor Plastici din România, Oficiul Interjude?ean Cluj-Bistri?a -Zal?u, membru FITMA (Federation of International Tsai-Mo Artists), Taichung, Taiwan, Membru fondator, Clubul Rotary Cet??uie Cluj-Napoca, pictorul Claudiu Presecan s-a n?scut la Cluj la 12 aprilie1969. Claudiu Presecan a fost pe rînd: cioplitor în piatr?, desenator tehnic, pictor scenograf la Teatrul Na?ional Cluj, co-fondator - pre?edinte al Funda?iei Arta, Cluj-Napoca, Webmaster, manager, Cluj Art On Line Gallery, în prezent fiind manager - asociat al Galeriei P&B, Cluj. De numele pictorului Claudiu Presecan se leag? scenografia spectacolului de teatru „Pas?rea albastr?" de M. Maeterlinck, la Festivalul Interna?ional de Teatru Orthez, Orthez, Fran?a, tot el fiind cel care a executat decorurile la spectacolul de balet „Sp?rg?torul de nuci", organizat de International Ballet Society Washington, D.C., U.S.A.,Bekescsaba, Ungaria, precum ?i opera de restaurare a picturii murale din vechea biseric? a M?n?stirii Râme?. Tot în aria preocup?rilor artistice Claudiu Presecan organizeaz? ?i coordoneaz? activit??i culturale, expozi?ii, tabere de crea?ie. Amintim în context expozi?a „Arta Contemporan? din Grecia", Muzeul Na?ional de Art? Cluj ?i Tab?ra Interna?ional? de Pictur? „Laz 1999" ?i „Laz 2000".

Simeza PresecanÎn 2008 sus?ine teza de doctorat „Peisajul - stare de spirit si expresie", obtinut cu magna cum laude. În 2004-2008 este doctorand la Universitatea de Arte ?i Design Cluj, pictur?.
- 2000, Workshop în management de art?: „From Here to There", The Amsterdam-Maastricht Summer University, Olanda
- 1994-1995, studii aprofundate, Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu, sec?ia pictur?, Cluj-Napoca - diplom? ob?inut? în 1995. În - 1994, Master class în pictur? cu Jiri Georg Dokoupil, ASU & Institutul de Pictur? din Amsterdam.
- 1988-1994 Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu Cluj-Napoca, sec?ia ceramic? ?i sec?ia pictur?.
- Licen?iat în arte plastice (Arta icoanelor pe sticl? în Transilvania secolelor XVIII-XIX) în 1994.
- Diplom? în pictur? ob?inut? în 1994.
- 1979-1987 Liceul de Arte Plastice, sec?ia ceramic? Cluj-Napoca. - Bacalaureat ob?inut în 1987.

Cu lucr?ri în colec?ii de stat ?i particulare (Colec?ia Parlamentului României, Camera Deputa?ilor - Bucure?ti, Centrul Cultural din Jurbarkas, Lituania, Muzeul Na?ional de Art? Cluj, Germania, Fran?a, S.U.A., Canada, Israel, Austria, Grecia, Danemarca, Africa de Sud, Elve?ia, Ungaria, Italia, pictorul Claudiu Presecan are un palmares bogat de premii, burse, reziden?e:
- 2004 - Medalia Meritul Cultural, oferit? de Pre?edin?ia României
- 2000 - „Laz 2000" - Tab?r? Interna?ional? de pictur?, Laz - jud. Alba
- workshop în management de art?: „From Here to There„ - The Amsterdam Maastricht Summer University, Olanda / burs? de c?l?torie, Funda?ia Soros.
- 1999 - tab?r? interna?ional? de Pictur? Laz, Laz - jud. Alba.
- 1997 - tab?r? interna?ional? de pictur? ?i sculptur?, Jurbarkas, Lituania.
- 1996 - reziden?? la Vermont Studio Center, Johnson, VT, SUA. Comitetul de arti?ti ai centrului: Karel Appel, Nell Blaine, Helen Frankenthaler, James Gahagan, Grace Hartigan, Wolf Kahn, Nathan Oliveira, Irving Petlin, Larry Rivers, George Segal, Joan Snyder, Frank Stella, Esteban Vicente, Neil Welliver, Alice Neel*, Isamu Noguchi*, James Rosati* (*in memoriam).
- burs? de c?l?torie, Funda?ia Soros, 1994
- master class în pictur? cu Jiri Georg Dokoupil, ASU & Institutul de
Pictur? din Amsterdam, 1993
- premiul pentru pictur? acordat de Accademia Internazionale Fanum
Fortunae în concursul Fanum Fortunae e Pisaurum, Fano, Italia.

EXPOZI?II PERSONALE

2008 „New paintings" Galeria HIM, Cluj
2007 "Urme pe ap?", Galeria Veche, Cluj
2006 Birourile Markus Prepress, Cluj
"Die Magie paradiesischer Gärten", Länderzirkel auf Reisen, Trinkhalle Kurhotel Dr. Kipper, Bad Gams, Austria
2005 Galeria P&B, Cluj
2004 Interkulturelles Café und Begegnungszentrum, Graz, Austria
Centrul Cultural KUGA, Großwarasdorf, Austria
Gallery Day & Night, Humphrey Scottish Rite Masonic Temple
Center, Milwaukee, WI, USA
2003 Open Studio Party & concert de vioar? sus?inut de Titus
Flueras-Besa, Prislop 8, Cluj
Galeria Val House, Bucure?ti
2002 VKB Bank, Linz, Austria
Galeria Aula Romaniae, Centrul Cultural Român, Viena,
Austria (împreun? cu Andreea Radu).
"Impresii", Galeria Veche, Cluj, România
2001 "Impression, Le Soleil... Levant (Byzance)", Ambasada României la Copenhaga, Danemarca (împreun? cu Andreea Radu).
"Impresie, R?s?rit de Soare", Muzeul Na?ional de Art?, Cluj
2000 Centrul Cultural Sindan, Cluj
1999 Galeria Cuyler St., Port Elisabeth - Africa de Sud.
1998 "Pe-un picior de plai pe o gur? de Rai 1", Galeria Alian?a
Artelor, Cluj-Napoca.
"Pe-un picior de plai pe o gur? de Rai 2", Galeria Veche, Cluj-
Napoca.
1997 "Aer '96", Galeria Veche, Cluj-Napoca.
Sala de Expozi?ii "C. Brâncu?i", Palatul Parlamentului Camera
Deputa?ilor, Bucure?ti.
1996 "Vi?a de vie 1", Galeria Veche, Cluj-Napoca.
"Vi?a de vie 2", Banca Bucure?ti, Cluj-Napoca.
Galeria Atelier Libre, Ottweiler, Germania.
1995 Credit Fond, Cluj-Napoca.
"Scara", Restaurant Napoca 15, Cluj-Napoca.
1994 Galeria Helios, Timi?oara.
1991 Galeria de Art? a Bibliotecii Central Universitare Cluj.

EXPOZI?II DE GRUP

2008 Galeria 0-0 Valencia, Spania
Galeria HIM, Cluj
Fiuggi, Roma, Italia
2007 6th Taichung Tsai-MoArt Festivel, Taichung Cultural Center,
Taichung, Taiwan
2006 "Interart 2006", Galeria Veche, Cluj
2005 Galeria Theatre de Poche la Grenette, Vevey, Elve?ia
Erste Bank, Mödling, Austria
KH Wiener Neustadt, Austria
2004 Centrul Cultural Român, Viena, Austria
2003 "A Mid Summer's Night Scream", Humphrey Scottish Rite
Masonic Temple / Center, Milwaukee, WI, USA
2002 Galeria Omma, Centrul de Art? Contemporan? Omma, Hania,
Creta, Grecia
2001 Finansbank, Cluj
„Et in Venetia ego", Muzeul Na?ional de Art?, Cluj
„Visionen 2001", Tattersall, Bad Kissingen, Germania
2000 „Et in Venetia ego", Institutul Român de Cultur? ?i Cercetare
Umanistic?, Vene?ia, Italia
Pecsi Galeria, Pecs - Ungaria.
Expozi?ie on-line "ART SUMMER 2000" la Galeria Virtual?
Geli, Altenstadt - Germania
„Liber Studiorum", Muzeul Na?ional de Art? Cluj.
„Laz 2000", Muzeul Na?ional de Art? Cluj.
1999 Galeria Gartenflugel, Ziegelbrucke (GL), Elve?ia.
Catedrala Episcopal? Sebe?, Jud. Alba.
Galeria Celtic?, Edinburgh, Marea Britanie - În cadrul Edinburgh International Internet Festival, U.K.
Galeria Alian?a Artelor, Cluj.
1998 Expozi?ie Interna?ional? de Pictur?, Re?i?a, România.
1997 Centrul Cultural, Jurbarkas, Lituania.
1995 Muzeul Na?ional de Art?, Cluj-Napoca.
Atelier 35, Galeria C?minul Artei, Bucure?ti,
1994 Galeria Aschenbach, Amsterdam, Olanda.
1993 Fano, Italia.
1992 Romfest 92, Centrul Cultural Nae Ionescu, Hamilton, Ontario, Canada.
Teatrul Na?ional din Cluj.
1991 Expozi?ie de Pictur? Româneasc? Contemporan? la Zwolle,
Olanda.
1990, 1991, 1992, 1993, 1995: Salonul Anual de Pictur? ?i Sculptur?, Cluj-Napoca.
1985 TUTAV, The Promotion Foundation of Turkey, Ankara, Turcia.

Aceasta este starea artistic? a pictorului Claudiu Presecan. De?i trece t?cut prin mul?imea care estompeaz? individualit??i, trebuie receptat cu pregnan?a simezelor luminoase, trebuie sim?it cu un fel de echilibru particular. footer