Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 18 Noiembrie 2012 17:49
Cinema Patria - Argo
La Cinema „Patria" ruleaz? „Gogo?eria Ha?otti"

Ce miracol este filmul, o art? care poate salva vie?i omene?ti! V? mai aduce?i aminte de cazul diploma?ilor americani lua?i ostatici în timpul marii revolu?ii iraniene sub ayatollahul Khomeiny? La data de 4 noiembrie 1979, când revolu?ia iranian? atingea punctul s?u critic, militan?ii au atacat ambasada american? din Teheran, luând 52 de ostatici. În mijlocul acestui haos, ?ase americani reu?esc s? scape ?i s? se ascund? în casa ambasadorului canadian, Ken Taylor. Realizând c? este doar e chestiune de timp pân? când cei ?ase vor fi g?si?i ?i cel mai probabil uci?i, atât guvernul american, cât ?i cel canadian, roag? C.I.A. s? intervin?. Agen?ia apeleaz? la specialistul de top în „exil?ri" Tony Mendez, cerându-i s? vin? cu un plan ca s?-i scoat? în siguran?? pe cei ?ase din ?ar?. Un plan cu adev?rat incredibil, rupt din filme. Dosarul a fost desecretizat de Bill Clinton ?i el a devenit baza unui film senza?ional, Argo (2012), produs ?i realizat de Ben Affleck, care de?ine ?i rolul principal. Ben Affleck este câ?tig?tor al premiului Oscar pentru filmele Ora?ul ?i Good Will Hunting. Însu?i pre?edintele Carter cere s? se g?seasc? o solu?ie. Sunt mai multe propuneri, dar proaste. O solu?ie mai bun? a g?sit-o Tony Mendez, în timp ce vedea cu b?iatul lui filmul Planeta maimu?elor. ?i se gânde?te s? apeleze la un prieten de la Hollywood, autor de m??ti S.F.. Mendez s-a gândit la realizarea unui fals film, la înscenarea unui film S.F.. Îns? avea nevoie de un produc?tor credibil de la Hollywood, pe care l-a g?sit, apoi de un scenarist, alegând din zeci de proiecte scenariul Argo, de la argonau?i. A mai ales un regizor, actori, costume, a realizat cât a putut de repede aceast? echip?, a avut loc ?i o lectur? cu actorii în fa?a ziari?tilor, totul a fost înregistrat, popularizat. Între el ?i prietenii lui s-a creat un dialog special, în care expresia „spargo" (adic? s?-i spargem!), a devenit laitmotiv.

Astfel preg?tit, Mendez ajunge în Iran cu scopul s? fac? prospec?ii pentru filmul Argo. Cei ?ase diploma?i sunt „distribui?i" în roluri de regizor, scenarist sau secretar? de platou, iar Mendez de produc?tor executiv. Au ?i f?cut o prospec?ie în bazarul de la Teheran, cel mai mare din lume, iar a doua zi Mendez i-a scos din Iran cu o curs? de Zürich. Toat? aceast? aventur? se petrece pe fondul celei mai isterice atmosfere, a urii f?r? margini a iranienilor împotriva americanilor, care nu-l extr?dau pe ?ahul Reza Pahlavi. Îns? incredibilul a fost real, a?a ceva s-a petrecut în realitate, în perioada 1979-1981. Ostaticii au petrecut 444 zile de co?mar, la limita dintre moarte ?i evadare, într-o tensiune tipic islamic?. Când am ie?it din sala de proiec?ie, în fa?a cinematografului „Patria", pe stâlpul principal care sus?ine frontonul vechii cl?dirii (odinioar? cinematograful se numea „Aro", ajuns azi la o soart? de argonaut), am v?zut un afi? uria?, pe care scrie cu litere de-o ?chioap?: „KM.O al libert??ii cinematografiei române?ti". Adic? acest loc, cinematograful „Patria", a devenit „Kilometrul Zero al libert??ii cinematografiei române?ti". Mai mul?i sindicali?ti, chiar ?i acum, când citi?i aceste rânduri, poart? pe piept pancarde pe care scrie: „Greva foamei". N-am mai v?zut a?a ceva de pe vremea lui Dan Iosif! Aceast? mi?care e f?cut? de sindicali?ti, de cei care gospod?resc cinematografele ?i vâr? bani în conturile cinea?tilor, care n-au mi?cat un deget în sprijinul revendic?rilor, cu Mungiu în frunte, a?a cum am ar?tat într-un reportaj anterior.

To?i cei care trec prin fa?a cinematografului „Patria", pot citi ?i alte texte revendicative ?i revolu?ionare, precum: „Cui ne vinde?i?", „Nu distruge?i cea de-a ?aptea art?!" „Ce s-a întâmplat cu cele 139 cinematografe?" „Respecta?i cultura!"„Ha?otti demisia!" „Opri?i mafia imobiliar?!" De fapt, tot acest atac la adresa cinematografelor vine din partea acestei mafii, în care sunt implica?i, spun sindicali?tii, ministrul culturii, Ha?otti, ?i chiar primul ministru, Ponta! Sindicali?tii au cerut audien?? la ministrul culturii. Au fost refuza?i. Au fost trimi?i la Liviu Pop, ministrul rela?iilor sociale. „Un nesim?it, face unul dintre sindicali?ti, un om cu p?rul c?runt. Cât timp noi, patru delega?i, ne-am spus p?surile, el s-a scobit în nas. A?a ceva n-am v?zut în via?a mea!" ?i acest scobitorist Pop a ad?ugat la sfâr?it ceva memorabil: „M?i, b?ie?i, voi v-a?i f?cut-o singuri, fiindc? Ho?otti nu poate s-o înghit? pe Bikfalvi". D-na Maria Bikfalvi e pre?edinta sindicatului Româniafilm ?i directoarea cinematografului „Patria". Ce leg?tur? are sula cu prefectura? Dac? mie nu mi-e simpatic Sergiu Nicolaescu, s? spunem, ar trebui s? nu-i apreciez faptele, meritul lui în istoria filmului românesc? Dac? d-lui Ha?otti nu-i este simpatic? doamna Bikfalvi (o doamn? foarte pl?cut?) înseamn? c? trebuie s? desfiin?eze toate cinematografele, s? fac? din „Patria" o gogo?erie, a?a cum s-a jurat!? Cine a pus oare ochii pe acest spa?iu, ce fecal? parlamentar?? E firesc ca un Ha?otti, ziceau sindicali?tii, s? urasc? Patria, în contextul când ungurii lucreaz? pe fa?? la federalizarea României!

Ce au devenit cele 139 de cinematografe vândute de guvernan?i acum câ?iva ani? S-a ales praful de ele. ?i un director de cinematograf din provincie mi-a dat dou? exemple: Frumuse?e de cinematograf din centrul ora?ului Curtea de Arge?, a devenit gogo?erie ?i alte pr?v?lii! Le fel, în centrul ora?ului Râmnicu Vâlcea, cinematograful a fost demolat! Au f?cut în loc o ber?rie! Bun? ?i ber?ria, dar de ce nu au f?cut-o în alt loc ?i s? p?streze cinematograful?!, am întrebat. Fiindc? trebuie s? fie demolate toate construc?iile care s-au f?cut de popor în comunism, mi-a r?spuns directorul, asta este directiva, le stau în gât noilor guvernan?i! Tot ce-a construit poporul înainte de ei, nu e bun! Cinematografi?tii au devenit argonau?i. Ar trebui s? pl?smuiasc? ?i ei un scenariu precum Argo ?i s?-l ia ostatic pe Ha?otti, poate a?a vor bloca mafia imobiliar?. Dar oare pentru cât timp?! Oricum, s? le ur?m un senza?ional „spargo"! Realitatea bate adeseori fic?iunea, dar o ?i hr?ne?te. footer