Revista Art-emis
Pingelele Oracolului PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Joi, 15 Decembrie 2011 22:49
Jeffrey Vanga FranksPrin anii '90, România avea un „vizionar bruknerian", chemat între timp la judecata de apoi. I se mai spunea „Oracolul din D?m?roaia" ?i era specializat în „profe?ii despre trecut". ?tia multe... ?i multe p?cate avea pe r?boj. Vremurile s-au mai schimbat. Acum, cel care „taie ?i spânzur?" poporul român, mai ceva ca ?eful statului, este un actor ciudat, ?eful delega?iei Fondului Monetar Interna?ional. În urma unei plimb?ri prin Capital?, oracolul venetic a avut o revela?ie sublim?, admi?ând totu?i c? percep?ia lui este una superficial?: „Mergând pe str?zile Bucure?tiului ?i f?când compara?ia cu un an, doi în urm?, observ o ameliorare a activit??ii economice. În loc s? v?d magazine care se închid, v?d magazine care se deschid. Cred c? exist? sentimentul c? am trecut hopul". Citatul, emis la un post central de televiziune, apar?ine lui Jeffrey Franks de România. Filtrul prin care imaginile au fost recep?ionate de retin?, nu i-au permis ilustrului personaj s? z?reasc? magazinele intrate în faliment - nici nu avea cum - a v?zut numai pe cele noi, dar... se-n?elege. Lua?i seama, domnilor demnitari ai României: când pleca?i în delega?ie, în Occident, pentru a lua pulsul economiilor, umbla?i pe strad?. Cine ?tie cu ce idei veni?i?! Poate sc?p?m de criz?.

Oficialul, „modest" din fire precum îl ?tim, a dest?inuit românilor c? este mul?umit cu via?a pe care o duce, c? la F.M.I. are „un salariu adecvat". N-a spus cât. L-ar fi comp?timit bugetarii no?tri... A mai afirmat c? „pozi?ia de angajat al institu?iei men?ionate îi ofer? oportunitatea cunoa?terii unor ??ri ?i culturi diferite". Referindu-se la evolu?ia economiei române?ti, în 2012, Franks a adoptat ambiguitatea Oracolului din Delphy: „Exist? totu?i riscuri. Dac? se agraveaz? criza european? sau dac? apar alte ?ocuri negative, cre?terea estimat? de 2% poate sc?dea". Neavând studii economice de specialitate, cred, totu?i, c? nu este nevoie de instruire special? pentru a arunca pe pia?? asemenea sclipiri de geniu. Nou?, plebeilor, trebuie s? ne intre bine-n cap c?, dac? procentul nu va cre?te,... poate s? scad?.

Vorbind despre sine cu o sinceritate dezarmant?, subiectul a „m?rturisit" c? nu acord? o foarte mare aten?ie aspectelor care ?in de mod?: „... M?rturisesc c? nu sunt expert în domeniul modei..." Deliberat, cu o neglijen?? atent studiat?, apeleaz? totu?i, la „moda excentric?", urmând exemplul fostului director al B?ncii Mondiale, care s-a fotografiat cu ciorapul rupt. Jeffrey-Vanga-Franks a sosit la Bucure??i, unde s-a l?sat „surprins" când lua prânzul la o covrig?rie, apoi ?i-a desecretizat gaura din pantoful „de criz?" care ap?ruse în urma drumului parcurs peste m?ri ?i ??ri. Bietul de el. Cât? „s?r?cie"! Presupunând c? „am?râtul" slujba? al F.M.I. nu are parale s?-?i cumpere alte înc?l??ri, un binevoitor cizmar din Arad, s-a oferit s?-i repare umbl?torii g?uri?i. „Pot s?-i pun pingele, c? probabil nu vrea s? se despart? de ei pentru c?-i plac. Dac? nu vrea, îi dau eu unii noi, cred c? poart? 44".

Schimbând registrul, micul dictator, venit „în vizit? de lucru" în ?ara lui Papur? Vod?, a ordonat guvernului s? concedieze peste o mie de salaria?i ai Po?tei Române - care ?i a?a merge mult mai prost decât „înainte" -, s? „privatizeze" 20% din C?ile Ferate Române - cu cortegiul concedierilor obligatorii -, s? scumpeasc? gazele, s? renun?e la reglementarea tarifelor, recomandând alinierea pre?ului gazelor din produc?ia intern? cât mai aproape de nivelul din import: „Decizia (a cui? n.a.) a fost ca pre?urile s? fie ajustate în timp, într-o prim? faz? pentru companii, iar mai târziu, pentru consumatorii casnici". Pare-mi-se, se mai extrage înc? ceva gaz din subsolul românesc. În a?teptarea noilor facturi, v? urez LA MUL?I ANI!
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer