Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Sùmbătă, 10 Decembrie 2011 23:00
Alexandru MoraruÎn urm? cu un an de zile am deschis un blog virtual, în paginile c?ruia am publicat o serie de articole, documente de arhiv?, materiale, amintiri, fotografii etc., cu caracter istoric sau socio-cultural. Experien?a de mul?i ani, din perioada cât am lucrat ca func?ionar la Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova, la Arhiva Organiza?iilor Social-Politice a Republicii Moldova, mi-a permis accesul la mii ?i mii de documente de arhiv?, piese pre?ioase ce pot aduce lumin? în diferite subiecte istorice. Am sim?it necesitarea unei tribune, de la care s? m? adresez celor interesa?i, s? pun la dispozi?ia consumatorului de informa?ii istorice, de cultur? ?i de civiliza?ie, documente ?i materiale necunoscute sau mai pu?in cunoscute, unele ascunse de curiozitatea cercet?torului. Am apreciat c?, atunci când un om are la dispozi?ie o baz? documentar? concret?, real?, prin cuno?tin?e ?i ra?ionament propriu poate concluziona singur, fiind astfel mai greu de manipulat de c?tre st?pânii mijloacelor de informare. Am numit acest blog: „Secretele Istoriei cu Alexandru Moraru" ?i am început s? public articole semnate fie de mine, fie apar?inând altor autori. Nu m-am a?teptat ca „Secretele Istoriei" s? fie primit de cititori atât de bine ?i c? într-o perioad? scurt? va avea atât de multe acces?ri. Au urmat reac?ii favorabile ?i cuvinte alese pentru materialele publicate. Într-una din zilele trecute, am g?sit la capitolul „Cele mai c?utate poezii patriotice, 1880 discursri antievreie?ti, moraru alexandru, alexandru moraru, ion druta..." adic?, pe spa?iul blogului „Secretele Istoriei cu Alexandru Moraru" ar fi fost publicate 1880 de discursuri antievreie?ti. Neadev?rat ?i incorect! Ca s? vezi mi-am zis - exist? cineva care p?streaz? o eviden??, despre tot ce se scrie despre evrei?! Înseamn? c? despre evrei este permis s? se scrie numai „de bine"? În caz contrar vei fi luat la eviden??, apoi vei fi otr?vit, te va lovi „întâmpl?tor" un autovehicol... sau alte surprize de inspira?ie „ocult?"?

„Contabili" r?uvoitori ai publica?iei amintite nu au binevoit s? fac? un bilan? al articolelor antistaliniste, antisovietice, antiimperiale, anti „X", ci doar pe cele care redau faptele reprobabile ale coreligionarilor lor. Îmi dau bine seama c? fiecare om recepteaz?, filtreaz? ?i con?tientizeaz? o informa?ie în mod diferit, conform nivelului de instruire ?i cunoa?tere, dar este regretabil? etichetarea unei publica?ii ?i aplicarea ?tampilei de damnat, cu acuza?ia „magic?" - antisemit. Ce înseamn? cuvântul antisemit în concep?ia unora? Persoana care nu-i iube?te pe evrei! Fals! Concluzia: dac? nu-i iube?ti pe evrei e?ti antisemit, iar dac? nu dore?ti s? fi etichetat antisemit e?ti obligat s?-?i declari dragostea fa?? de ei. Voi, cei care acuza?i, v? dori?i o dragoste mondial? cu de-a sila? Nu doresc s? fiu în?eles gre?it. A?a cum, f?r? urm? de îndoial?, exist? ru?i, nem?i, români, americani, chinezi, japonezi, indieni... de isprav? tot astfel se g?sesc ?i printre evei. Nu înseamn? c? to?i sunt la fel. Fiecare p?dure are usc?turile ei! Tocmai „usc?turile" m? fac vinovat f?r? vin?.

Nu fac politic? ?i nu sunt înregimentat în nici un partid politic, nu sunt xenofob! Public documente de arhiv?, pe care nu eu le-am scris, le-a scris TIMPUL ?i ISTORIA! Dac? în documentele de arhiv? sunt men?ionate fapte neonorante ale unor evrei, comise împotriva românilor într-o perioad? sau alta, nu înseamn? c? a? fi adversar al evreilor. Eu scriu istoria a?a cum a fost ea, nu pe cea mincinoas? pe care ne-o pun al?ii pe tava pentru a o înghi?i. Redau Istoria nep?rtinitor, indiferent c?rei na?ii apar?ine individul. Aportul meu în aceast? direc?ie este modest, materializându-se în truda de a aduna piese documentare astfel încât tabloul anumitor perioade ale istoriei s? fie oglindite neutru ?i cât mai riguros, „sine ira et studio"! Adev?rul trebuie cunoscut, chiar dac? este urât sau imoral! Nu pot ?i nu voi fi niciodat? un istoric de curte, un fabricant de istorie „la comand?" a?a cum place unora. În cele din urm?, „contabililor", vân?torilor de „antisemi?i" ?i de „du?mani ai poporului «ales»? le sugerez s? fie mai reali?ti ?i mai pondera?i în acuza?ii f?r? acoperire. S? caute în propria ograd? pe cei care le fac r?u, care-i compromit. Sunt destui. (Alexandru Moraru, istoric-arhivist ?i publicist - Chi?in?u) footer