Revista Art-emis
Porcul ?i cartoful PDF Imprimare Email
Marin Tra?c?   
Miercuri, 02 Noiembrie 2011 22:13
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/trasca-marin-art-emis.jpg
Marin Ta?c?În urm? cu aproape dou?zeci ?i doi de ani, dup? marea h?rm?laie din decembrie, priveam cum cre?te ?i se coace grâul sem?nat în acea toamn? de pomin?, când Europa o lua razna ?i spunea „Ajunge!" comunismului! La umbra lozincilor anticomuniste, strigate de în?i?i cei de ieri, de azi ?i de mâine, amintind c? totdeauna ho?ul strig? „prinde?i ho?ul!", s-a dat iama în fostele C.A.P.-uri, Ias-uri, furând tot ce se putea. P?mântul l-au f?râmi?at, l-au l?sat balt?, l-au înregistrat în asocia?ii ca apoi sa-l lase prad? b?l?riilor, f?cându-ne s? regret?m parc? vizitele de lucru prin lanurile de porumb din Scornice?ti. Nu sunt un nostalgic, a?a cum nu am fost nici membru de partid, îns? ?tiu de la mama c? p?mântul rabd? ce rabd?, apoi se r?zbun?.
Cum p?mântul nostru are ceva sfânt, nu a suferit s? ne vad? ajun?i la sap? de lemn, a?a cum au ajuns al?ii, de?ii capetele tari de la cârma ??rii au devenit p?trate r?u de tot, a?a c? a scos la iveal?... cartoful. Cunoa?te?i, acea legum? care st? toat? via?a în p?mânt, apoi când iese, sare direct în oal?. Chiar Guvernatorul B.N.R. se mir? ?i se bucur? c? pre?ul cartofului, mai degrab? produc?ia lui, a f?cut s? creasc? P.I.B.-ul ?i a revigorat economia româneasc?. Eu a? avea o p?rere: de ce s? nu-i punem chapul pe-o moned?, s? se „bucure" ?i el de „aleas? pre?uire". Ce, gâ?tele care au salvat Capitoliul nu se bucur? de recuno?tiin??? ?i cum de la cartof, la godacul cu coada sfredel nu este decât un lat de troc, ei bine, uite c? la binele României î?i aduce contribu?ia - era s? zic „aportul", cum prea mult se vorbe?te pe la televiziunile noastre - ?i Ghi??. Intreprinz?torii adev?ra?i, care ?tiu cum s? fac? bani, au ghicit momentul ?i au dezvoltat afacerea care s-a dovedit a fi „g?ina cu ou?le de aur" a economiei române?ti. Asta ca s? nu mai plângem dup? Nokia, de oare ce ne-am f?cut un obicei al dracului de prosa în a socoti banii altora, nu ceea ce ar trebui s? facem noi, adic? guvernul! Oricum, ?i în Spania cartofii sunt ieftini, la fel ca ?i carnea de porc, diferen?a este c? acolo mai ai ?i cu ce-i cump?ra, fa?? de situa?ia de acas?, când a ajuns deja soarele în dreptul bur?ii ?i înc?lze?te m?m?liga. Doamne feri s? nu explodeze, sau... Doamne d?!?
footer