Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marin Tra?c?   
Duminică, 23 Octombrie 2011 23:12
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/trasca-marin-art-emis.jpg
Marin Tra?c?Dintoteauna, Recens?mântul, fie c? a fost agricol, de persoane, ori general, a creat o anumit? stare de nelini?te, justificat? dealtfel, în ceea ce prive?te con?inutul întreb?rilor, dar ?i „regimul" sub care a fost executat. De fapt, s-au schimbat doar regimurile, nu ?i temerile popula?iei. Îmi aduc aminte c? recens?mântul agricol din anii trecu?i a avut efecte directe asupra oamenilor, ?i nu m? refer decât la am?râtele de g?ini înregistrate ca fiind o surs? „solid?" de trai, împiedicând ob?inerea ajutorului social, în schimb cei care nu aveau g?ini, dar veneau la ridicarea ajutorului social cu ma?ina ?i celularul la ureche, erau „conformi cu realitatea"... din formular. Nu aveau g?ini. L?sând g?in?ria la o parte, g?in?ria guvernului, bineîn?eles, recens?mântul este în plin curs de desf??urare, iar popula?ia este supus? tirului de întreb?ri indiscrete. M? ?i mir de ce nu suntem pu?i s? complet?m un „orar" sau calendar, cu zilele în care mai g?sim lini?tea necesar? s? mai fim b?rba?i, cu femeile din dotare. Dar cum românului îi sare ?and?ra ?i la liturghie, probabil c? de asta nu au mai trecut ?i aceast? întrebare în formular. În toate reclamele recens?mântului din acest octombrie g?sim ?apte „motive" pentru care românul este obligat s? r?spund? întreb?rilor recenzorilor.

1. Recens?mântul e ceva normal ?i nu trebuie s? ne sperie
Dar acest recens?mânt nu este unul normal tocmai din pricina întreb?rilor prea intime. Recens?mântul are scopul de a afla dinamica popula?iei ?i nu aspecte legate de via?a privat? a individului. Trebuie spus c? acum, fa?? de trecut, statul de?ine forme informatice (hardware ?i software) superioare de gestionare a informa?iei. Pe scurt, statul vrea s? î?i creeze propriul „Facebook" cu toat? popula?ia României. Cel pu?in pe „Facebook" spui ce vrei tu despre tine, la recens?mânt spui ce vrea s? afle statul. Informa?iile sunt smulse sub amenin?area amenzii.

2: Confiden?ialitatea este calitatea de baz? a Recens?mântului 2011.
De fapt, nu exist? confiden?ialitate! Dac? ar exista, atunci de ce statul nu ofer? un contract de confiden?ialitate? Pentru c? nu poate. Statul va trimite datele ob?inute la Eurostat iar acolo, la datele dvs., vor avea acces puteri straine ?i companii straine. Englezii au f?cut mare scandal pe tema asta. Nem?ii au dat statul în judecat?.

3: Statul va vrea binele si pentru asta are nevoie de datele dvs.
Statul nu se prea omoar? cu datele ob?inute din recens?mânt ca s? aplice politici sociale. Exist? declara?iile unor oficiali ai statului român c? politicile sociale nu sunt aplicate dup? datele din recens?mânt, ci dup? alte criterii politice. În urma ob?inerii anumitor date, statul vine de obicei cu noi taxe ?i impozite. Când au v?zut c? românii î?i aduceau ma?ini de afar?, au pus taxa de prim? înmatriculare, de?i nu le pas? de mediu (vezi Ro?ia Montana ?i jaful din p?durile României). Aceast? tax? este ilegal?. Dar pentru binele dvs. ce nu face statul!?

4: Statul cheltuie bani ?i e p?cat de ei s? nu particip?m la recens?mânt.
La recomandarea puterilor str?ine statul a cheltuit bani ?i pentru vaccinuri, vaccinurile nocive care au l?sat copii paraliza?i. De?i sunt foarte multe cazuri la noi în ?ar?, nu apare nimic la ?tiri. Copii paraliza?i, manipularea ?i nu în ultimul rând, cazul Finlanda. Un caz de r?sunet mondial a fost cel cu finlandezii, care au spus c? vaccinul pentru gripa porcin? este nociv. La noi nicio vorb?. Presa este interesat? de vulgar ?i din când în când afirm? c? statul ne vrea binele, deci r?spundem la toate întreb?rile recens?mântului lor. Altfel, amend?!

5: Nu trebuie s? r?spunde?i la toate întreb?rile din chestionar.
Precizez, dac? la unele întreb?ri r?spunde?i ?i la altele nu r?spunde?i, atunci risca?i amenda, c?ci e refuz de cooperare cu recenzorul. Decât s? nu r?spunde?i la unele întreb?ri pe un chestionar semnat de dvs., mai bine un dewschide?i u?a.

6: Dac? nu deschide?i u?a, primi?i amend?.
Fals! Proprietatea este inviolabil? ?i este dreptul dvs. dac? deschide?i sau nu, u?a.

7: Dac? nu sunte?i în localitate trebuie s? v? prezenta?i la Comisia de recenzori altfel primi?i amenda.
Rezultatele recens?mântului vor fi complete în 2014, abia atunci pot fi discutate. Ca s? poat? fi pus în discu?ie, trebuie s? v? aduc? în fa?? o persoan? care a declarat c? nu sunte?i în localitate. Pân? în 2014 se vor schimba foarte multe, inclusiv pre?edintele. Dar cei cu apuc?turi de „informatori" s? aib? grij?, c? tot ce e semnat se afl?. Ca ?i acum de altfel. Cine ar fi ?tiut ca „X" e fost informator, dac? nu era o semnatur??
?irul p?catelor acestui recens?mânt ar fi mai mare, îns? ne limit?m doar la acestea ca fiind cele mai importante. Dac? mai g?si?i altele, comunica?i-le ?i altora, nu îns? recenzorilor, cu ei trebuie s? v? purta?i frumos. Ei nu sunt decât vecinii, prietenii no?tri, care încearc? s? completeze cu câ?iva b?nu?i bugetul zilnic. Ocoli?i sistematic ?i elegant r?spunsurile pe care le socoti?i în detrimentul intereselor dumneravoastr?. footer